Core Facility staff

tl_files/CF/CF_staff.jpg

From left : Dr. Piotr Brągoszewski, Dr. Krzysztof Skowronek, Professor Alicja Żylicz, Head, Dr. Roman Szczepanowski and Dr. Tomasz Węgierski