Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie

ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa
Polska

Telefon: (+48 22) 597 07 00

Faks: (+48 22) 597 07 15

e-mail:
secretariat@iimcb.gov.pl

NIP: 526-22-78-704
REGON: 013082798