Movies

Dr hab. Marcin Nowotny, Kierownik Laboratorium Struktury Białka o projekcie CePT

Materiał video został przygotowany z okazji V Konferencji Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), 27 maja 2014 roku. Wydarzenie było organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Go back