BioCEN

BioCentrum Edukacji Naukowej (BioCEN) to pierwsze na taką skalę przedsięwzięcie edukacyjne w Polsce, którego celem jest przybliżenie współczesnej wiedzy biologicznej uczniom, nauczycielom i innym osobom zainteresowanym. Jest to wyjątkowa inicjatywa popularyzująca naukę i wykorzystująca nowatorskie metody i działania. BioCEN posiada laboratorium biologii molekularnej, będące częścią Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, otwarte przez cały rok.

tl_files/News/CIBE2.jpg
BioCEN jest też platformą spotkania społeczeństwa z naukowcami i wynikami ich pracy. Powstało w roku 2002 z inicjatywy młodych biologów, którzy dostrzegli fakt, iż wyniki badań biologicznych opuściły mury laboratoriów naukowych, a na życie codzienne coraz większy wpływ mają nauka i nowoczesne technologie. Szybki postęp w tych dziedzinach jest trudny do zrozumienia dla przeciętnego odbiorcy. Powoduje to nie tylko narastające poczucie dezorientacji w społeczeństwie, ale również utrudnia aktualizację i dostosowywanie programów nauczania, podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych.


tl_files/News/CIBE1.jpg
Zapał młodych inicjatorów BioCentrum Edukacji Naukowej doceniły instytuty naukowe, których jednym z zadań priorytetowych jest popularyzacja wiedzy. BioCEN założyły i wspierają: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. W gronie organizatorów jest też Festiwal Nauki, Fundacja BioEdukacji oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
tl_files/News/CIBE5.jpg
Choć BioCEN działa w Warszawie, to współorganizuje wydarzenia w całej Polsce, kładąc szczególny nacisk na dotarcie do nauczycieli i uczniów z mniejszych miejscowości. Stara się o jak największą dostępność – organizowane zajęcia są bezpłatne lub odpłatne w niewielkim stopniu, dzięki zdobywanemu przez Fundację BioEdukacji dofinansowaniu.
Przejdź do strony www.biocen.edu.pl

Organizujemy i tworzymy:
•    otwarte laboratorium biologii molekularnej
•    warsztaty laboratoryjne dla szkół
•    szkolenia i konferencje dla nauczycieli
•    praktyczne zestawy doświadczalne do biologii
•    pomoce naukowe
•    warsztaty laboratoryjne dla najmłodszych
•    międzynarodową sieć współpracy
•    staże dla najzdolniejszych