Poszukujemy kandydatów na stanowisko Laboranta w Pracowni Hodowli Danio Pręgowanego

(Zebrafish Core Facility)

 

Kompetencje:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (zootechnika, biologia, biotechnologia lub pokrewne);
 • Znajomość podstaw genetyki, fizjologii ryb oraz technik biologii molekularnej;
 • Minimum roczne doświadczenie akwarystyczne;
 • Doświadczenie w pracy z danio pręgowanym lub innymi zwierzętami laboratoryjnymi jest mile widziane;
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, Internetu oraz urządzeń biurowych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (poziom co najmniej B2);
 • Dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne;
 • Dobra komunikacja pisemna i ustna;
 • Otwartość na zmiany, kreatywność i samodzielność w działaniu oraz pomysłowość i niekonwencjonalne podejście do postawionego problemu;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz umiejętność wyznaczania priorytetów.

 

Zadania:

 • Codzienna pielęgnacja i hodowla danio pręgowanego (karmienie ryb, czyszczenie zbiorników i urządzeń, monitorowanie i rejestracja stanu zdrowia ryb, nastawianie krzyżówek, zbiór i sortowanie ikry);
 • Hodowla żywego pokarmu dla ryb;
 • Codzienna kontrola i rejestracja warunków środowisk owych (temperatura, zasolenie, stężenie azotynów i azotanów, oświetlenie, pH);
 • Codzienna kontrola prawidłowego działania sprzętu używanego do hodowli ryb;
 • Prowadzenie dziennika laboratoryjnego;
 • Aktualizacja baz danych;
 • Utrzymanie porządku w pomieszczeniach należących do Pracowni;
 • Przestrzeganie procedur dotyczących utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego;
 • Przestrzeganie zasad obowiązujących z Pracowni;
 • Przygotowywanie podstawowych buforów, roztworów oraz materiałów potrzebnych do nastrzykiwania zarodków danio;
 • Wykonywanie podstawowych analiz przy użyciu technik PCR, hybrydyzacji in situ, (immuno)histochemicznych;
 • Opracowanie i wdrożenie metod wykrywania głównych patogenów ryb danio;
 • Przygotowywanie danych do raportu rocznego i innych sprawozdań zleconych przez Kierownika Laboratorium i/lub na potrzeby Instytutu;
 • Elastyczność godzin pracy – praca w święta oraz dni wolne od pracy będzie często wymagana;
 • Ustawiczne kształcenie w zakresie opieki nad zwierzętami.

 

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie -  100% etatu – roczna umowa o pracę z możliwością przedłużenia;
 • Pracę w dynamicznym, międzynarodowym środowisku;
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju kompetencji zawodowych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji składającej się z życiorysu i listu motywacyjnego na adres: aquarium@iimcb.gov.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „praca 2015”. Rektutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, aż do wyłonienia odpowiedniego kandydata/kandydatki.

Skontatkujemy się z osobami, które zostaną wyłonione we wstępnej procedurze rekrutacyjnej.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."