Poszukujemy kandydatów na stanowisko Laboranta w Pracowni Hodowli Danio Pręgowanego

(Zebrafish Core Facility)

 

Kompetencje:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (zootechnika, biologia, biotechnologia lub pokrewne);
 • Znajomość podstaw genetyki, fizjologii ryb oraz technik biologii molekularnej;
 • Minimum roczne doświadczenie akwarystyczne;
 • Doświadczenie w pracy z danio pręgowanym lub innymi zwierzętami laboratoryjnymi jest mile widziane;
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, Internetu oraz urządzeń biurowych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (poziom co najmniej B2);
 • Dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne;
 • Dobra komunikacja pisemna i ustna;
 • Otwartość na zmiany, kreatywność i samodzielność w działaniu oraz pomysłowość i niekonwencjonalne podejście do postawionego problemu;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz umiejętność wyznaczania priorytetów.

 

Zadania:

 • Codzienna pielęgnacja i hodowla danio pręgowanego (karmienie ryb, czyszczenie zbiorników i urządzeń, monitorowanie i rejestracja stanu zdrowia ryb, nastawianie krzyżówek, zbiór i sortowanie ikry);
 • Hodowla żywego pokarmu dla ryb;
 • Codzienna kontrola i rejestracja warunków środowisk owych (temperatura, zasolenie, stężenie azotynów i azotanów, oświetlenie, pH);
 • Codzienna kontrola prawidłowego działania sprzętu używanego do hodowli ryb;
 • Prowadzenie dziennika laboratoryjnego;
 • Aktualizacja baz danych;
 • Utrzymanie porządku w pomieszczeniach należących do Pracowni;
 • Przestrzeganie procedur dotyczących utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego;
 • Przestrzeganie zasad obowiązujących z Pracowni;
 • Przygotowywanie podstawowych buforów, roztworów oraz materiałów potrzebnych do nastrzykiwania zarodków danio;
 • Wykonywanie podstawowych analiz przy użyciu technik PCR, hybrydyzacji in situ, (immuno)histochemicznych;
 • Opracowanie i wdrożenie metod wykrywania głównych patogenów ryb danio;
 • Przygotowywanie danych do raportu rocznego i innych sprawozdań zleconych przez Kierownika Laboratorium i/lub na potrzeby Instytutu;
 • Elastyczność godzin pracy – praca w święta oraz dni wolne od pracy będzie często wymagana;
 • Ustawiczne kształcenie w zakresie opieki nad zwierzętami.

 

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie -  100% etatu – roczna umowa o pracę z możliwością przedłużenia;
 • Pracę w dynamicznym, międzynarodowym środowisku;
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju kompetencji zawodowych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji składającej się z życiorysu i listu motywacyjnego na adres: aquarium@iimcb.gov.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „praca 2015”. Rektutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, aż do wyłonienia odpowiedniego kandydata/kandydatki.

Skontatkujemy się z osobami, które zostaną wyłonione we wstępnej procedurze rekrutacyjnej.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

 

 

 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie (MIBMiK) poszukuje do nowo utworzonej Pracowni Sekwencjonowania DNA kandydata na stanowisko


Specjalisty ds. obsługi systemu do sekwencjonowania DNA nowej generacji

Opis stanowiska:

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Zapewnienie technicznej sprawności funkcjonowania systemu.
 • Utrzymywanie kontaktu z firmą zapewniającą serwis systemu.
 • Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w niezbędne odczynniki.
 • Merytoryczne wsparcie użytkowników systemu w zakresie przygotowania próbek, przeprowadzania oceny jakości próbek oraz wykonywanie sekwencjonowania.
 • Udział w analizie i interpretacji wyników sekwencjonowania.
 • Śledzenie literatury naukowej i nowych trendów związanych z rozwojem metod sekwencjonowania DNA, wdrażanie nowych rozwiązań i protokołów.
 • Zapewnienie optymalnego wykorzystania systemu poprzez ustalanie i koordynowanie harmonogramu współpracy z zespołami badawczymi w zakresie wykorzystania systemu.
 • Aktywne wyszukiwanie krajowych i międzynarodowych programów naukowych oraz źródeł finansowania a także udział w przygotowywaniu wniosków umożliwiających utrzymanie i rozbudowę systemu.

Profil Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (biologia, biotechnologia, biochemia lub pokrewne doktorat mile widziany).
 • Biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie).
 • Doskonała znajomość technik biologii molekularnej.
 • Doświadczenie w zakresie pracy z kwasami nukleinowymi i/lub na podobnym stanowisku.
 • Znajomość systemu do sekwencjonowania DNA nowej generacji (znajomość systemu Ilumina będzie dodatkowym atutem).
 • Doświadczenie w zakresie analiz bioinformatycznych związanych z obróbką i analizą danych oraz możliwość podjęcia się doradztwa w tym zakresie będzie bardzo dużym dodatkowym atutem.
 • Doskonała znajomość oprogramowania komputerowego w zakresie aplikacji biurowych oraz naukowych baz danych.
 • Doskonałe zdolności organizacyjne i interpersonalne.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Otwartość na zmiany, kreatywność i samodzielność w działaniu oraz pomysłowość i niekonwencjonalne podejście do postawionego problemu.
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania.
 • Skrupulatność, dokładność i terminowość w realizacji powierzonych zadań.
 • Elastyczność i odporność na stres.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się wiodącej instytucji naukowej.
 • Pracę w dynamicznym zespole w międzynarodowym środowisku.
 • Udział w ciekawych, pełnych wyzwań projektach z zakresu nauk biomedycznych.
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju kompetencji zawodowych.
 • Konkurencyjne wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od doświadczenia.

 

Dokumenty w postaci listu motywacyjnego, życiorysu w języku angielskim, dwóch listów referencyjnych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać mailowo na adres: rekrutacja@iimcb.gov.pl