Stypendium dla magistranta
uczestniczącego w badaniach nad chorobą Huntingtona

Pracownia Neurodegeneracji w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie poszukuje studenta  do wykonania pracy magisterskiej w projekcie nagrodzonym  przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w programie POMOST.

Opis pracowni: Oferujemy możliwość wykonania pracy magisterskiej w młodym i przyjaznym zespole naukowców w jednej z wiodących placówek naukowych w kraju. Używamy metod biologii molekularnej, biochemii i technik mikroskopowych, włączając: hodowle pierwotne neuronów, klonowanie, nadekspresję i wyciszanie, transfekcję i transdukcję, obrazowania jonów wapnia.

Warunki: Stypendium (1000 PLN/miesiąc) jest oferowane na 21 miesięcy w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 31 grudnia 2015r.

Wymagania:

 • Studia licencjackie, inżynierskie lub ich odpowiednik w biologii, biotechnologii, chemii lub naukach pokrewnych
 • Kandydat musi być uczestnikiem studiów magisterskich w Warszawie w okresie trwania stypendium
 • Podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki i biologii molekularnej
 • Podstawowe doświadczenie w pracy w laboratorium biologiczno-chemicznym, z hodowlami komórkowymi, technikami biologii molekularnej oraz umiejętność analizy wyników
 • Wiedza lub doświadczenie w zakresie technik mikroskopii będzie dodatkowym atutem
 • Dobra znajomość języka angielskiego (pisanie i mówienie)
 • Wymagane jest aby dr Czeredys była formalnym promotorem lub ko-promotorem pracy magisterskiej kandydata
  Projekt pracy magisterskiej:
  “Badanie związków stabilizujących zaburzoną homeostazę wapniową w hodowlach pierwotnych neuronów z myszy transgenicznych, modelu choroby Huntingtona.
  Opis projektu:
  Projekt badawczy dotyczący manipulacji genetycznych w hodowlach pierwotnych neuronów oraz badania związków, które mogą stabilizować zaburzoną homeostazę Ca2+ w modelu choroby Huntingtona przy użyciu obrazowania jonów wapnia.


Aplikacje będą przyjmowane do czasu wyłonienia kandydata.
Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną w połowie marca.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji w języku angielskim (format pdf) na adres: mczeredys@iimcb.gov.pl. Aplikacja powinna zawierać: CV, list motywacyjny oraz kontakt do ostatniego opiekuna.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

 
Wybrane publikacje:

Czeredys M., Gruszczyńska-Biegała J., Schacht T., Methner A. and Kuźnicki J. Expression of genes encoding the calcium signalosome in cellular and transgenic models of Huntington’s disease Front Mol Neurosci. 2013 Nov 25;6:42.

 


************

Pracownia Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) poszukuje kandydata na stanowisko:

DOKTORANTA

 

MIBMiK jest jedną z wiodących placówek naukowych w kraju i dysponuje kompletnym wyposażeniem do prowadzania zaawansowanych badań z dziedziny biologii molekularnej.  Zatrudniona osoba będzie realizowała projekty badawcze dotyczące metabolizmu RNA i DNA, w tym w szczególności naprawy DNA. Główne metody stosowane laboratorium to metody biologii strukturalnej, w tym w szczególności krystalografia białek.

Wymagania:

 • Doświadczenie w biologii molekularnej i oczyszczaniu białek
 • Doświadczenie w krystalografii (preferowane)
 • Umiejętośc dobrej organizacji pracy
 • Samodzielność i zdolność do pracy w zespole

Więcej informacji: http://www.iimcb.gov.pl/Nowotny-Laboratory-research-focus.html

Wybrane publikacje: • Górecka KM, et al., Nucleic Acids Res. 2013: 41(21):9945-55 • Nowak E, et al., Nucleic Acids Res 2013; 41(6):3874-87 • Jaciuk M, et al., Nat Struct Mol Biol, 2011; 18:191-197• Rychlik MP, et al., Mol Cell, 2010; 40:658-670

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@iimcb.gov.pl. do dnia 15 marca 2014r. W tytule wiadomościprosimy wpisać „dokorant LSB”

 


 

Pracownicy naukowi:

 Pracownicy administracyjni:

http://www.iimcb.gov.pl/jobs.html