tl_files/Institute/Logo/IIMCB_CMYK.png

Stanowisko dla Magistranta/Magistrantki

w Laboratorium Neurodegeneracji

 

Pracownia Neurodegeneracji w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie poszukuje studentki/studenta do wykonania pracy magisterskiej w ramach programu SONATA „Udział białek STIM oraz rola pojemnościowego napływu wapnia (SOCE) w homeostazie wapniowej neuronów” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Umiejętności, jakie będzie mógł rozwinąć magistrant/ka w czasie pracy:
Magistrant/ka pozna metody biologii komórkowej (zakładanie pierwotnych hodowli neuronalnych i oznaczanie poziomu wapnia w komórkach), biologii molekularnej (wprowadzanie do komórek materiału genetycznego DNA lub shRNA, lentiwirusy, transormacja bakterii plazmidowym DNA oraz oczyszczanie DNA), biochemiczne (badanie interakcji białek metodą ko-immunoprecypitacji, SDS Page, Western blot, immunofluorescencja), techniki mikroskopowe oraz rozwinie umiejętności analizy i prezentacji danych.

Preferowane cechy kandydata:
Kandydat musi być uczestnikiem studiów magisterskich (student studiów II stopnia lub czwartego roku studiów jednolitych magisterskich) w Warszawie w okresie trwania stypendium;

Podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki i biologii molekularnej;

Zainteresowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dyspozycyjność, wytrwałość i dokładność w pracy manualnej, samodzielność, dobra organizacja pracy. Mile widziana praktyka w pracy laboratoryjnej.

Profil studiów: biologia, biotechnologia, biochemia, biologia molekularna lub pokrewne 

Co oferujemy:
Pracę w międzynarodowym zespole w jednej z wiodących placówek naukowych w kraju, poszerzenie wiedzy w zakresie biologii/neurobiologii, miłą i przyjazną atmosferę pracy. http://www.iimcb.gov.pl/Kuznicki-Laboratory-research-focus.html

Czas trwania pracy: ok. 1 rok

Termin składania ofert: 30-04-2017

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji do Dr. Joanny Gruszczyńskiej-Biegały na adres: joannag@iimcb.gov.pl Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. Przewidziane wynagrodzenie.

Lista wymaganych dokumentów:

1. CV (obejmujące dotychczasowe doświadczenie naukowe, nagrody, konferencje, szkolenia, ew. publikacje)

2. List motywacyjny

3. Średnia studiów

4. W miarę możliwości, opinia o kandydacie lub kontakt do osoby, która może wystawić referencje

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

 

tl_files/Institute/Logo/IIMCB_CMYK.png

 

Pracownia Hodowli Danio Pręgowanego
(Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowejw Warszawie)

 

poszukuje kandydatów na stanowisko
LABORANTA

Zadania:

 • Codzienna pielęgnacja i hodowla danio pręgowanego (karmienie ryb, monitorowanie stanu zdrowia ryb, nastawianie par tarlaków, zbiór i sortowanie ikry);
 • Utrzymywanie w czystości i dobrym stanie technicznym urządzeń oraz zbiorników hodowlanych;
 • Hodowla żywego pokarmu dla ryb;
 • Codzienna kontrola i rejestracja parametrów w hodowli (temperatura, zasolenie, stężenie azotynów i azotanów, oświetlenie, pH);
 • Aktualizacja baz danych;
 • Utrzymanie porządku w pomieszczeniach należących do Pracowni;
 • Przestrzeganie procedur dotyczących utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego;
 • Przygotowywanie podstawowych buforów i roztworów używanych w Pracowni.

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe (zootechnika, biologia, biotechnologia lub pokrewne) lub w trakcie studiów;
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne;
 • Otwartość, komunikatywność i zaangażowanie;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Gotowość do pracy w dni wolne od pracy i święta;
 • Gotowość do podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z gatunkiem danio pręgowany lub innymi zwierzętami laboratoryjnymi;
 • Mile widziane doświadczenie akwarystyczne.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie - 100% etatu – umowa na zastępstwo (6 miesięcy);
 • Pracę w przyjaznym, międzynarodowym środowisku;
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: ksurga@iimcb.gov.pl,
z dopiskiem praca-laborant do 20 marca 2017 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).”

 


tl_files/Institute/Logo/IIMCB_CMYK.png

Oferta pracy dla doktorantów w bioinformatyce

 

w zespole prof. Bujnickiego w IIMCB w Warszawie

Szukamy młodych, energicznych naukowców, pasjonatów zainteresowanych bioinformatyką, programowaniem i analizami danych biologicznych, którzy chcą pracować w międzynarodowym zespole (codzienna komunikacja w języku angielskim).

1) PhD-RNA-programming: Będziesz tworzyć oprogramowanie do przewidywania i modelowania struktury 3D RNA, opierając się na naszych odnoszących sukcesy metodach, m.in. ModeRNA i SimRNA. Dalekosiężnym celem projektu jest opracowanie metody umożliwiającej modelowanie dynamicznych oddziaływań RNA z małymi cząsteczkami chemicznymi, aby projektować nowe leki wiążące się do RNA oraz nowe RNA, które wiążą się z wybranymi cząsteczkami. Od kandydata oczekujemy programowania w C/C++ oraz Python (oba języki będą potrzebne do realizacji projektu, na starcie wymagana jest znajomość przynajmniej jednego). Dodatkowym atutem będzie znajomość metod modelowania molekularnego.

2) PhD-RNA-databases: Będziesz analizować sekwencje i struktury RNA oraz białek, a także współtworzyć bazy danych (m.in. MODOMICS). Dalekosiężnym celem jest poznanie mechanizmów ewolucji cząsteczek RNA, stworzenie nowych metod klasyfikacji sekwencji i struktury RNA oraz opracowanie nowych narzędzi internetowych udostępniających otrzymane dane. W trakcie realizacji projektu niezbędne będzie analizowanie danych biologicznych oraz tworzenie baz danych i serwerów internetowych, więc od kandydata oczekujemy przynajmniej jednej z tych umiejętności oraz chęci nauczenia się drugiej. Dodatkowym atutem będzie znajomość metod analizy sekwencji i filogenetyki molekularnej.

O nas:
• Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem, który łączy badania podstawowe (odkrywanie tajemnic przyrody dla poszerzenia wiedzy o świecie) i badania stosowane (w kierunku zastosowań w praktyce i komercjalizacji). W naszym laboratorium spotykają się programiści komputerowi i biologowie-eksperymentaliści,
a analizy “big data” łączą się z zaawansowanymi badaniami pojedynczych makrocząsteczek biologicznych.
• Staramy się poznać mechanizmy ewolucji i tworzenia się cząsteczek RNA, aby w oparciu o tę wiedzę projektować nowe cząsteczki. Opracowujemy nowe metody obliczeniowe, nowe narzędzia dla biotechnologii i kandydatów na nowe leki.
• Duży nacisk kładziemy na publikowanie i stosowanie wyników naszych badań. Nasze prace obejmują obliczeniowe i doświadczalne badania RNA i białek. Przykłady: Śmietański et al. Nature Commun 2014, Boniecki et al. Nucleic Acids Res 2015, Matelska et al. Genome Biol Evol 2016. Tworzymy także bioinformatyczne serwery i bazy danych, które są szeroko stosowane i cytowane, np. MODOMICS. Więcej informacji na naszej stronie: http://genesilico.pl.
• Nasze laboratorium mieści się w IIMCB (http://iimcb.gov.pl), najwyżej ocenionym (A+) polskim instytucie w dziedzinie biologii, który zapewnia najnowocześniejszy sprzęt, zwłaszcza w dziedzinie bioinformatyki (klaster obliczeniowy >2000 rdzeni), biologii molekularnej i biologii strukturalnej.

Oferujemy:
• Projekty doktorskie ze zdefiniowanymi celami, z których część jest bezpieczna (okazja żeby szybko otrzymać publikowalne wyniki) a część stanowi duże wyzwania (ryzyko, ale i szansa na znaczące osiągnięcia).
• Studia doktoranckie ze 100% naciskiem na badania (bez zobowiązań dydaktycznych).
• Rozwijanie umiejętności w zakresie bioinformatyki i analizach danych doświadczalnych.
• Szansę współpracy i uczenia się od czołowych ekspertów.
• Udział w kursach, szkolenia naukowe, wsparcie ze strony współpracowników i mentoring akademicki.
• Indywidualną opiekę nad doktoratem, z udziałem najlepszych ekspertów z Polski i zagranicy.
• Finansowanie 3000 zł / miesiąc, na początek umowa o dzieło (okres próbny), następnie stypendium. Rozpoczęcie pracy w pełnym wymiarze jak najszybciej, możliwość już od października 2016.
• Możliwość i wsparcie w konkurowaniu o dodatkowe środki z grantów i niezależnych stypendiów.

 

Jak się zgłosić?

• Wnioski przyjmujemy na bieżąco, przez email: employment@genesilico.pl. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni do dalszej rozmowy. Wszelkie zapytania prosimy kierować na ww. adres.
• W temacie maila proszę podać PhD-RNA-programming albo PhD-RNA-databases, imię i nazwisko.
• Aplikacja w języku angielskim powinna zawierać: CV, list motywacyjny (Jakie jest Twoje największe naukowe marzenie? Jakie są Twoje mocne strony? Dlaczego chcesz pracować u nas?) oraz kontakty do minimum dwóch osób, które mogą udzielić referencji, w tym co najmniej jeden od przełożonego.
• Wniosek powinien zawierać następujące oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.)."
• Rekrutacja będzie trwała do czasu znalezienia odpowiednich kandydatów.


 

 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej zatrudni:

Osobę do opieki nad hodowlą małych gryzoni laboratoryjnych

Wymagania:

- wykształcenie co najmniej średnie oraz tytuł zawodowy technika lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z chowem lub hodowlą zwierząt;

- odbyte szkolenia w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami;

- odbyte szkolenia w zakresie opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach;

- co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku związanym ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami wykorzystywanymi do doświadczeń (głownie mysz i szczur);

- znajomość języka angielskiego;

- dobra organizacja pracy

- znajomość ustawy z dn. 15 stycznia 2015 r. o Ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 628)

Zadania:

- sprawowanie opieki nad hodowlą małych gryzoni, w tym:

 • organizacja pracy w hodowli małych gryzoni;
 • sprzątanie klatek, zabiegi hodowlane, monitorowanie warunków środowiskowych i kontrola prawidłowego funkcjonowania urządzeń w ramach zastępstw za osoby wyznaczone do sprawowania opieki nad zwierzętami

- sprawowanie nadzoru nad osobami wyznaczonymi do sprawowania opieki nad zwierzętami;

- organizacja szkoleń dla osób pracujących ze zwierzętami laboratoryjnymi.

Informacje na temat profilu badań prowadzonych w MIBMiK dostępne są na stronie internetowej: http://www.iimcb.gov.pl

Wymiar czasu pracy:

25% etatu, elastyczność godzin pracy – praca w święta oraz dni wolne od pracy może być czasem wymagana.

Zainteresowane osoby, spełniające w/w wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: dobrostan@iimcb.gov.pl do dnia 10 lipca br. z dopiskiem MIBMiK_zwierzetarnia

W aplikacji prosimy o podanie swoich oczekiwań finansowych oraz o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."