Adam Mickiewicz University in Poznań (AMU)
and International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw (IIMCB)

invite applications for 

Research Group Leader in Bioinformatics

 

We seek a talented and dynamic scientist early in his/her career to establish a joint AMU & IIMCB research group located at the Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University (IBMIB-AMU) in Poznań, Poland.

IIMCB (http://iimcb.gov.pl) and Faculty of Biology AMU to which IBMIB-AMU (http://ibmib.amu.edu.pl) belongs are among Poland’s top-ranked academic institutions in the field of biology, working together based on a bilateral agreement. Research topics at both institutes cover a wide spectrum of molecular and cellular biology, biotechnology, structural and computational biology. Both institutes are involved in various national and international research projects and provide cutting-edge equipment and facilities for wet-lab work and bioinformatics. IBMIB-AMU, where the group will be located, is situated at a modern academic Morasko campus in Poznań and provides outstanding research opportunities for their scientists in a stimulating environment.

For the Research Group Leader position we will consider candidates with a strong scientific track record in bioinformatics and clear evidence of leadership as well as an ability to attract extramural funding. The successful candidate will be expected to develop an independent research program in bioinformatics to complement research activities in IBMIB-AMU and IIMCB, and will be responsible for teaching a course in bioinformatics and training of young scientists within the framework of MSc and PhD studies at AMU.

The startup package includes the salary of the group leader, two PhD student positions, start-up funding, furnished laboratory and office space at IBMIB-AMU and access to all shared equipment of both institutions. The initial contract will be for 5 years, with a possible extension dependent on the results of periodic evaluation(s). The position is open from October 1, 2015 however the starting date is negotiable.

Deadline for application is June 30, 2015. Applications should be submitted by email to rekrutacja@iimcb.gov.pl

 

Applications should include:

 • a cover letter explaining reasons for application,
 • a Curriculum Vitae including a list of publications,
 • a statement of scientific achievements (up to 1 page),
 • a summary of the applicant’s future research plans (2 pages) including potential for prospective collaboration with particular groups at IBMIB-AMU and IIMCB,
 • addresses of two academic reference persons,
 • copies of three most important papers, 
 • one page description of candidate’s experience in teaching and a summary of proposed MSc and PhD-level courses in bioinformatics

 

The application must contain the following statement: "In accordance with the personal data protection act from 29th August 1997, I hereby agree to process and to store my personal data by the Institution for recruitment purposes”.

 

 

 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie (MIBMiK) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

POSTDOKA
DOKTORANTA

 

Do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

MIBMiK jest jedną z wiodących placówek naukowych w kraju i dysponuje kompletnym wyposażeniem do prowadzania zaawansowanych badań z dziedziny biologii molekularnej.  Zatrudniona osoba będzie realizowała projekty badawcze dotyczące metabolizmu RNA i DNA, w tym w szczególności naprawy DNA. Główne metody stosowane laboratorium to metody biologii strukturalnej, w tym w szczególności krystalografia białek.

Wymagania:

 • Doświadczenie w biologii molekularnej i oczyszczaniu białek
 • Doświadczenie w krystalografii (preferowane)
 • Umiejętość dobrej organizacji pracy
 • Samodzielność i zdolność do pracy w zespole

Więcej informacji: http://www.iimcb.gov.pl/Nowotny-Laboratory-research-focus.html

Wybrane publikacje: • Nowak E, et al. Nat. Struct. Mol. Biol., 2014; 21(4):389-96, • Smietanski M, et al. Nat. Commun., 2014 Jan 9;5:3004, • Górecka KM, et al. Nucleic Acids Res., 2013; 41(21):9945-55

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@iimcb.gov.pl. do dnia 15 marca 2015r. W tytule wiadomości prosimy wpisać „dokorant/postdok LSB”.

Skontatkujemy się z osobami, które zostaną wyłonione we wstępnej procedurze rekrutacyjnej.

 

 


Pracownia Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej MIBMiK
zatrudni na zastępstwo

Koordynatora Pracy Laboratorium

Kompetencje:

•    Wykształcenie wyższe (studia II stopnia) kierunkowe.
•    Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie).
•    Umiejętność obsługi aplikacji biurowych i medycznych i naukowych baz danych.
•    Umiejętność pracy pod presją czasu oraz umiejętność wyznaczania priorytetów.
•    Dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne.
•    Dobra komunikacja pisemna i ustna.
•    Doświadczenie w pracy w środowisku naukowym.- umiejętność pracy w zespole.

Zadania:

1.    Kooperacja z Działem Współpracy Naukowej w zakresie kontroli przebiegu projektu.
2.    Wsparcie administracyjne Kierownika Pracowni w tym:

 • przygotowanie części administracyjnych wniosków projektowych
 • monitorowanie wydatków związanych z realizacją projektu we współpracy z Działem Księgowym;
 • współprzygotowywanie sprawozdań grantowych.

3.    Przygotowywanie danych do raportu rocznego i innych sprawozdań zleconych przez Kierownika Laboratorium i/lub na potrzeby Instytutu.
4.    Zamawianie sprzętu i odczynników zgodnie z Regulaminem
5.    Kompletowanie dokumentacji sprzętu Laboratorium
6.    Współpraca z firmami świadczącymi usługi serwisowe dla sprzętu zakupionego przez Laboratorium
7.    Prowadzenie dokumentacji finansowej  związanej z działalnością Laboratorium
8.    Ewidencja korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej.
9.    Obsługa przesyłek – zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji związanego z przesyłką, w tym realizacja formalności związanych z odprawami celnymi przesyłek zagranicznych.
10.    Współpraca z Działem Kadr w zakresie formalności związanych z zatrudnieniem pracowników Laboratorium

 

Informacje na temat profilu badawczego Pracowni można znaleźć na stronie internetowej MIBMiK: http://www.iimcb.gov.pl/Jaworski-Laboratory-research-focus.html


Zainteresowane osoby, spełniające w/w wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie swoich oczekiwań finansowych) na adres: jaworski@iimcb.gov.pl do dnia 15 maja br. z dopiskiem PNMiK_LAP

Wymiar czasu pracy:
50% etatu

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

 


 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie (MIBMiK) poszukuje do nowo utworzonej Pracowni Sekwencjonowania DNA kandydata na stanowisko


Specjalisty ds. obsługi systemu do sekwencjonowania DNA nowej generacji

Opis stanowiska:

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Zapewnienie technicznej sprawności funkcjonowania systemu.
 • Utrzymywanie kontaktu z firmą zapewniającą serwis systemu.
 • Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w niezbędne odczynniki.
 • Merytoryczne wsparcie użytkowników systemu w zakresie przygotowania próbek, przeprowadzania oceny jakości próbek oraz wykonywanie sekwencjonowania.
 • Udział w analizie i interpretacji wyników sekwencjonowania.
 • Śledzenie literatury naukowej i nowych trendów związanych z rozwojem metod sekwencjonowania DNA, wdrażanie nowych rozwiązań i protokołów.
 • Zapewnienie optymalnego wykorzystania systemu poprzez ustalanie i koordynowanie harmonogramu współpracy z zespołami badawczymi w zakresie wykorzystania systemu.
 • Aktywne wyszukiwanie krajowych i międzynarodowych programów naukowych oraz źródeł finansowania a także udział w przygotowywaniu wniosków umożliwiających utrzymanie i rozbudowę systemu.

Profil Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (biologia, biotechnologia, biochemia lub pokrewne doktorat mile widziany).
 • Biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie).
 • Doskonała znajomość technik biologii molekularnej.
 • Doświadczenie w zakresie pracy z kwasami nukleinowymi i/lub na podobnym stanowisku.
 • Znajomość systemu do sekwencjonowania DNA nowej generacji (znajomość systemu Ilumina będzie dodatkowym atutem).
 • Doświadczenie w zakresie analiz bioinformatycznych związanych z obróbką i analizą danych oraz możliwość podjęcia się doradztwa w tym zakresie będzie bardzo dużym dodatkowym atutem.
 • Doskonała znajomość oprogramowania komputerowego w zakresie aplikacji biurowych oraz naukowych baz danych.
 • Doskonałe zdolności organizacyjne i interpersonalne.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Otwartość na zmiany, kreatywność i samodzielność w działaniu oraz pomysłowość i niekonwencjonalne podejście do postawionego problemu.
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania.
 • Skrupulatność, dokładność i terminowość w realizacji powierzonych zadań.
 • Elastyczność i odporność na stres.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się wiodącej instytucji naukowej.
 • Pracę w dynamicznym zespole w międzynarodowym środowisku.
 • Udział w ciekawych, pełnych wyzwań projektach z zakresu nauk biomedycznych.
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju kompetencji zawodowych.
 • Konkurencyjne wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od doświadczenia.

 

Dokumenty w postaci listu motywacyjnego, życiorysu w języku angielskim, dwóch listów referencyjnych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać mailowo na adres: rekrutacja@iimcb.gov.pl