Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownika Działu Współpracy Naukowej

Opis stanowiska:

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Nadzór i udział:
 • zapewnieniu administracyjnego wsparcia kierownikom projektów realizowanych w Instytucie (Programy Ramowe Komisji Europejskiej, fundusze strukturalne) oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne i krajowe: NIH, Howard Hughes Medical Institute, Wellcome Trust, EMBO, FNP, NCN, NCBR, itp.);
 • przygotowywaniem wniosków projektowych;
 • przygotowywaniem i negocjowaniem warunków umów grantowych i konsorcyjnych;
 • korespondencją dotyczącą formalnych aspektów realizacji projektów;
 • bieżącą kontrolą wydatków z budżetów projektów oraz informowaniem kierowników projektów o wykorzystywaniu środków oraz kwalifikowalnością kosztów (współpraca z Działem Finansowym);
 • terminowym przygotowywaniem raportów okresowych i końcowych; w tym raportów finansowych (współpraca z Działem Finansowym);
 • współpracą z odpowiednimi organami w trakcie kontroli projektów;
 • prowadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji realizowanych projektów zgodnie z wytycznymi określonymi przez grantodawców.

2. Udział i nadzór nad realizacją spraw związanych ze współpracą naukową, w tym:

 • aktywnym wyszukiwaniem krajowych i międzynarodowych programów naukowych oraz źródeł finansowania zgodnych ze strategią Instytutu umożliwiających naukowcom MIBMiK  realizację własnych projektów, poszukiwanie partnerów do badań, promowanie osiągnięć naukowych;
 • przygotowywaniem wniosków projektowych  ogólnoinstytutowych;
 • zapewnieniem opieki naukowcom z zagranicy odbywającym wizyty lub staże w MIBMiK, a w szczególności organizowaniem pomocy w sprawach związanych z zatrudnieniem, zakwaterowaniem i opieką zdrowotną;
 • współpracą z Działem PR poprzez dostarczanie informacji służących promocji osiągnięć naukowych MIBMiK, udostępnianie informacji wiodącym placówkom naukowym z obszaru nauk o życiu  o wydarzeniach naukowych organizowanych  przez MIBMiK takich jak konferencje, seminaria, konkursy na stanowiska  kierowników laboratoriów oraz o innych przedsięwzięciach budujących markę Instytutu w środowisku naukowym.

3. Prowadzenie bazy danych na temat działalności naukowej MIBMiK (publikacje, projekty, wymiana osobowa, etc.) i przygotowywanie odpowiednich wniosków do MNiSW i PAN.

4. Budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z osobami opiniotwórczymi istotnymi dla świata nauki w celach informacyjnych i promocyjnych.

5. Tworzenie bazy danych dotyczących krajowych i zagranicznych placówek naukowych.

6. Udział w spotkaniach, szkoleniach i seminariach związanych z finansowaniem projektów badawczych ze źródeł krajowych i zagranicznych.


Profil Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (doktorat mile widziany);
 • Biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • Doskonała umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel, mile widziana znajomość MS Project lub innego programu do zarządzania projektami);
 • Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi i/lub finansowanymi z funduszy strukturalnych;
 • Znajomość standardów i/lub metodyk zarządzania projektami (Prince2, PMA/PMBOK, Six Sigma) będzie dodatkowym atutem;
 • Doświadczenie w pracy w środowisku naukowym i/lub w pracy naukowej;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności menadżerskie;
 • Doskonałe zdolności organizacyjne i interpersonalne;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji i działań;
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • Skrupulatność, dokładność i terminowość w realizacji powierzonych zadań;
 • Elastyczność i odporność na stres.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się wiodącej instytucji naukowej;
 • Pracę w dynamicznym zespole w międzynarodowym środowisku;
 • Udział w ciekawych, pełnych wyzwań projektach z zakresu nauk biomedycznych;
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju kompetencji zawodowych;
 • Konkurencyjne wynagrodzenie.

Dokumenty w postaci listu motywacyjnego, życiorysu w języku angielskim oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać mailowo na adres: kierownikDWN@iimcb.gov.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


 


************

Pracownia Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) poszukuje kandydata na stanowisko:

DOKTORANTA

 

MIBMiK jest jedną z wiodących placówek naukowych w kraju i dysponuje kompletnym wyposażeniem do prowadzania zaawansowanych badań z dziedziny biologii molekularnej.  Zatrudniona osoba będzie realizowała projekty badawcze dotyczące metabolizmu RNA i DNA, w tym w szczególności naprawy DNA. Główne metody stosowane laboratorium to metody biologii strukturalnej, w tym w szczególności krystalografia białek.

Wymagania:

 • Doświadczenie w biologii molekularnej i oczyszczaniu białek
 • Doświadczenie w krystalografii (preferowane)
 • Umiejętośc dobrej organizacji pracy
 • Samodzielność i zdolność do pracy w zespole

Więcej informacji: http://www.iimcb.gov.pl/Nowotny-Laboratory-research-focus.html

Wybrane publikacje: • Górecka KM, et al., Nucleic Acids Res. 2013: 41(21):9945-55 • Nowak E, et al., Nucleic Acids Res 2013; 41(6):3874-87 • Jaciuk M, et al., Nat Struct Mol Biol, 2011; 18:191-197• Rychlik MP, et al., Mol Cell, 2010; 40:658-670

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@iimcb.gov.pl. do dnia 15 marca 2014r. W tytule wiadomościprosimy wpisać „dokorant LSB”

 


 

Pracownicy naukowi:

 Pracownicy administracyjni:

http://www.iimcb.gov.pl/jobs.html