IIMCB PL

Dnia 2017-08-14                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.13.2017

 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro:

Dostawa robota- stacji pipetującej do ustawiania krystalizacji makrocząsteczek (białek i kwasów nukleinowych)wraz z oprogramowaniem na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularneji Komórkowej w Warszawie

 

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Załącznik nr 2 – Formularz oferty
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy 
- Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej

 

Dnia 2017-07-20                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.11.2017

 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro:

Dostawa systemu do hodowli ryb Danio rerio wraz z jego instalacjąna potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularneji Komórkowej w Warszawie

 

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Załącznik nr 2 Formularz oferty
- Załącznik nr 3 Oświadczenie w zakresie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 4 Wykaz dostaw
- Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Informacja o zmianie treści SIWZ oraz zmianie terminu złożenia ofert_ADZ.261.11.2017
- Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia z dnia 27.07.2017

- Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik postępowania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 2017-06-12 r.                                                                                       Ogłoszenie nr 520469-N-2017

 

 

   

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

Usługa sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 2017-02-27                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.5.2017

   

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro: 

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

Ogłoszenie o zamówieniu.word.

SIWZ.pdf

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia - opublikowane dn. 06.03.2017

Informacja o zmianie treści SIWZ oraz zmianie terminu złożenia ofert

SIWZ po zmianach z dnia 6 marca 2017 wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 aktualny po zmianach z dn. 06.03.2017

Załącznik nr 4 aktualny po zmianach z dn. 06.03.2017

Wyjasnienia tresci SIWZ z dnia 07.03.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.03.2017

Informacja o zmianie treści SIWZ oraz zmianie ogłoszenia z dn. 09.03.2017

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy aktualny po zmianach 9.03.2017

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób po zmianach z dn. 09.03.2017

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dnia 2016-11-15                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.3.2016

 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

postępowania o zamówienie publiczne  w trybie negocjacji bez ogłoszenia o wartości szacunkowej powyżej 135 000 euro:

Dostawa mikroskopu elektronowego
wraz z wyposażeniem na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie”.

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf.

 

Dnia 2016-09-19                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.2.2016

 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro:

MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA FUNKCJONALNOŚCI POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA IMPULS

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf.

Informacja z otwarcia ofert.pdf.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2015-06-20                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.1.2016

 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro:

USŁUGA SUKCESYWNEJ REZERWACJI, SPRZEDAŻY I DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf.

SIWZ po zmianach z dn.24.06.2016.pdf.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2015-11-23                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-06/2015

   

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro: 

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ.word.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf.

UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 04.12.2015r. godz. 12:00.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2015-10-26                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-05/2015

   

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro: 

DOSTAWA SYSTEMÓW OBRAZOWANIA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE  

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ.word.

UWAGA.Zmiana treści SIWZ z dnia 20.11.2015r.pdf.

SIWZ po zmianach z dnia 20.11.2015 r.word.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf.

Dnia 2015-09-09                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-04/2015

   

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro: 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ
I KOMÓRKOWEJ (MIBMiK) W WARSZAWIE

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf.

SIWZ.word.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2015-07-29                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-03/2015

   

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro: 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO WSPÓLNEJ PLATFORMY SEKWENCJONOWANIA DNA MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ (MIBMiK) W WARSZAWIE
ORAZ MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK (MIIZ PAN)
 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf.

UWAGA. Zmiana treści SIWZ z dnia 12.08.2015r.pdf.

SIWZ po zmianach z dnia 12.08.2015r.pdf.

SIWZ po zmianach z dnia 12.08.2015r.word.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2015-06-22                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-02/2015

 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro:

USŁUGA SUKCESYWNEJ REZERWACJI, SPRZEDAŻY I DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2015-01-26                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-01/2015

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro:

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

 Ogłoszenie o zamówieniu. pdf.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf.

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana SIWZ.pdf.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - nr sprawy ADZ-23-01/2012. pdf.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf.

UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 05.02.2015r. godz. 12:00

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

 

Dnia 2014-08-14                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-08/2014

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro:

DOSTAWA WSPÓLNEJ PLATFORMY SEKWENCJONOWANIA DNA MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ (MIBMiK) W WARSZAWIE ORAZ MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK (MIIZ PAN)

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację platformy do sekwencjonowania DNA składającą się z:
a) Sekwenatora do analiz wielkoskalowych wraz z wyposażeniem tworzącym z sekwenatorem kompatybilny system, w skład którego wchodzą:
-
urządzenia (instrumenty) uzupełniające
-
system komputerowy
-
oprogramowanie
-
zestawy odczynników.
b) Sekwenatora do analiz celowanych wraz z wyposażeniem tworzącym z sekwenatorem kompatybilny system, w skład którego wchodzą:
-
urządzenia (instrumenty) uzupełniające
-
oprogramowanie
-
zestawy odczynników.
Przedmiot zamówienia obejmuje także szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sekwenatorów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem wymaganych parametrów technicznych zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ - Parametry techniczne przedmiotu zamówienia. 

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2.   Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:

a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
-  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy sekwenatorów – o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000 zł ± 20% każda.

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy. Jeżeli w dniu zawarcia umowy Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty do przeliczenia należy przyjąć kurs z kolejnego dnia, w którym średni kurs jest ogłaszany przez NBP.

b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę brutto co najmniej 500 000 zł.

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość ubezpieczenia należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 15 000 PLN

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100 %
Termin składania ofert: 24 września 2014 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: Roman Szczepanowski, Tomasz Miętek, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.pdf.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

 

Dnia 2014-04-17                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-05/2014

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE TWORZENIA SPÓŁKI CELOWEJ ORAZ WSPARCIA KOMERCJALIZACJI GRUPY POTENCJALNYCH WYNALAZKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa będąca przedmiotem umowy stanowi jedno zamówienie a podział na dwie fazy został dokonany ze względu na dwa odrębne źródła finansowania i obejmuje:
Faza I – Usługa doradcza w zakresie tworzenia spółki celowej:

 1. Opracowanie modelu biznesowego spółki celowej powołanej do komercjalizacji technologii pochodzącej z    Instytutów Biocentrum Ochota.
 2. Opracowanie struktury wewnętrznej spółki oraz przygotowanie szczegółowych procedur wraz z dokumentacją w celu metodycznej oceny potencjału ekonomicznego wynalazku.
 3. Przygotowanie modelu współpracy spółki z Instytutami Biocentrum Ochota wraz z Ofertą usług z zakresu komercjalizacji wyników badań świadczonych przez spółkę na rzecz Instytutów Biocentrum Ochota i podmiotów zewnętrznych.
 4. Przygotowanie kryteriów wyboru modelowych ścieżek komercjalizacji wynalazków (sprzedaż, licencja, spin-off).
 5. Przygotowanie wytycznych wspomagających komercjalizację następujących kategorii wynalazków: leki, urządzenia medyczne, metody diagnostyczne, suplementy diety, terapie.
 6. Przygotowanie Biznes Planu spółki na okres pierwszych 3 do 5 lat działalności
  Faza II – Wsparcie procesu komercjalizacji przykładowego projektu w spółce   celowej - wynalazków opartych na nowych technologiach restrykcyjnego cięcia kwasów nukleinowych

  1. Wsparcie poszukiwania finansowania na rozwój technologii i wprowadzenie produktu na rynek w oparciu o dostępne środki publiczne.
  2. Poszukiwanie i weryfikowanie nowych rynków dla technologii
  3. Charakterystyka użytkowników końcowych technologii (i ew. pośrednich, np. dystrybutorów lub producentów półproduktów)
  4. Inicjowanie kontaktów z potencjalnymi partnerami projektu (np. wczesnymi testerami prototypowych produktów, inicjatorami nowych ścieżek badań związanych z konkretnymi aplikacjami, przedsiębiorstwami w celu komercjalizacji wynalazków)
  5. Monitorowanie rozwoju najbliższych technologicznie i rynkowo produktów alternatywnych, konkurencyjnych i komplementarnych w stosunku do technologii restrykcyjnego cięcia kwasów nukleinowych.
  6. Poszukiwanie inwestora prywatnego na etapie zalążkowym w celu utworzenia spółki odpryskowej do komercjalizacji przedmiotowej technologii.
  7. Koordynowanie negocjacji z potencjalnym inwestorem
  8. Doradztwo związane z transferem technologii do spółki celowej, wsparcie w założeniu i wstępnym etapie rozwoju (do 12 miesięcy) spółki spin-off.

 Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z poniższymi terminami
Faza I - 12.05.2014 – 31.10.2014 – płatne po zrealizowaniu każdego z etapów:
I etap - 01.05.2014-31.05.2014 - Opracowanie modelu biznesowego spółki celowej powołanej do komercjalizacji technologii pochodzącej z Instytutów Biocentrum Ochota, (raport)
II etap - 01.06.2014-30.06.2014 - Opracowanie struktury wewnętrznej spółki oraz przygotowanie szczegółowych procedur wraz z dokumentacją w celu metodycznej oceny potencjału ekonomicznego wynalazku, (raport)
III etap - 01.07.2014-31.07.2014 - Przygotowanie modelu współpracy spółki z Instytutami Biocentrum Ochota wraz z Ofertą usług z zakresu komercjalizacji wyników badań świadczonych przez spółkę na rzecz Instytutów Biocentrum Ochota  i podmiotów zewnętrznych, (raport)
IV etap - 01.08.2014-31.08.2014 - Przygotowanie kryteriów wyboru modelowych ścieżek komercjalizacji wynalazków (sprzedaż, licencja, spin-off), (raport)
V etap - 01.09.2014-30.09.2014 - Przygotowanie wytycznych wspomagających komercjalizację następujących kategorii wynalazków: leki, urządzenia medyczne, metody diagnostyczne, suplementy diety, terapie. (raport).
VI etap - 01.10.2014-31.10.2014 - Przygotowanie Biznes Planu spółki na okres pierwszych 3 do 5 lat działalności (Biznes Plan)
Faza II - 12.05.2014 – 30.06.2015 r. – płatne po zrealizowaniu każdego z etapów
I etap – 12.05.2014 – 31.05.2014 – Wskazanie publicznych źródeł finansowania rozwoju technologii oraz nawiązanie kontaktów z funduszami typu seed celem rozpoczęcia aranżacji finansowania dla technologii – raport zawierający wskazane potencjalne źródła oraz opis celu praktycznego potencjalnego projektu, opis potencjału aplikacyjnego wyników projektu w kontekście aktualnego stanu techniki, analiza czynników ryzyka, uzasadnienie korzyści wynikających z zastosowania wyników projektu w praktyce gospodarczej lub innej działalności, analiza potencjału rynkowego rozwiązania będącego wynikiem projektu - wielkość rynku, główni aktorzy na rynku, porównawcze wykazanie przewagi przyszłego rozwiązania, szacunkowe efekty ekonomiczne i społeczne. W ramach poszukiwania finansowania
z funduszy zalążkowych - udokumentowany kontakt z min. 5 funduszami typu seed.
II etap – 1.06.2014 do 30.08.2014 – przegląd baz patentowych w celu określenia podobnych rozwiązań i rozpoczęcie monitoringu ich rozwoju – raport opisujący rozwiązania oraz stan ich rozwoju, min. dwie technologie rozpoznane
i przeanalizowane z zestawem dokumentacji z urzędów patentowych.
III etap – 01.06.2014 – 15.11.2014 – Rozpoznanie możliwości zaaranżowania partnerów przemysłowych do projektu, raport zawierający opis firm wraz z zaznaczeniem potrzeb firmy w zakresie implementacji technologii restrykcyjnego cięcia RNA - kontakt z min. 3 firmami.
IV etap – 01.08.2014 – 31.12.2014 – Negocjacje z potencjalnie zainteresowanym funduszem typu seed w ramach komercjalizacji poprzez spin-off – raport z kolejnych etapów wraz z uzasadnieniem przyjętej strategii negocjacyjnej.
V etap – 01.07.2014 – 15.10.2014 – Wsparcie procesu transferu technologii do spółki celowej. Raport z elementami biznes planu.
VI etap – 01.01.2015 do 30.06.2015 – Wsparcie spółki celowej w ramach strategii rozwoju dla technologii. Kwartalny raport.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ:http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 12 maja 2014 do 30 czerwca 2015 roku,
z zastrzeżeniem terminów realizacji poszczególnych części:
Faza 1: od 12 maja 2014 do 31 października 2014 roku, Faza 2: od 12 maja 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku 

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:

warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie usługi komercjalizacji wynalazków dla uczelni lub instytutu naukowego z zakresu jednej z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia – o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 zł każda ±20%.  (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

UWAGA. W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość usług należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy. Jeżeli w dniu zawarcia umowy Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty do przeliczenia należy przyjąć kurs z kolejnego dnia, w którym średni kurs jest ogłaszany przez NBP.

b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres trwania zamówienia:

- co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w zarządzaniu komercjalizacją wyników badań. Doświadczenie osoby zarządzającej komercjalizacją wyników badań Zamawiający rozumie jako:

 • minimum 5 lat pracy w obszarze związanym z komercjalizacją wyników badań - preferowane biuro transferu technologii
 • udział w tworzeniu i zarządzaniu minimum 1 spółką celową dedykowaną do komercjalizacji wyników badań z uniwersytetu/instytutu badawczego.
 • posiadanie statusu RTTP (Registered Technology Transfer Professional) w ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals) lub 60 punktów edukacyjnych (CE) międzynarodowej organizacji zrzeszającej managerów ds. komercjalizacji wyników badań

- co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w zakresie funkcjonowania spółki spin-off. Doświadczenie osoby w zakresie funkcjonowania spółki spin-off Zamawiający rozumie jako:

 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu co najmniej 1 spółki spin-off w dziedzinie: biotechnologia, medycyna lub chemia.
 • udział w zdobywaniu finansowania na kwotę minimum 200 000 zł ± 20 % na kolejne rundy inwestycyjne dla spółki spin-off lub jej sprzedaży.
 • udział w przeprowadzeniu negocjacji licencji na poziomie międzynarodowym w co najmniej w 1 projekcie: biotechnologicznym, medycznym lub chemicznym.

- co najmniej 1 osobą, która wykonała co najmniej 10 studiów wykonalności z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się jedną osobą, która spełnia kilka (wszystkie lub dwa) ww. warunki łącznie. UWAGA. Zamawiający wymaga doświadczenia dla poszczególnych osób w/w zakresach,
ale nie wymaga doświadczenia w tych obszarach w ramach jednej umowy.

UWAGA. W przypadku zdobywania finansowania na kolejne rundy inwestycyjne dla spółki spin-off  w walutach obcych wartość kwoty finansowania należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia ogłoszenia zamówienia.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 PLN

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100 %
Termin składania ofert: 25 kwietnia 2014 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: Leszek Lipiński, Tomasz Miętek, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp
Data zamieszczenia w BZP: 17.04.2014, ogłoszenie nr 132996-2014.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2014-03-27                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-04/2014

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE TWORZENIA SPÓŁKI CELOWEJ ORAZ WSPARCIA KOMERCJALIZACJI GRUPY POTENCJALNYCH WYNALAZKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa będąca przedmiotem umowy stanowi jedno zamówienie a podział na dwie fazy został dokonany ze względu na dwa odrębne źródła finansowania i obejmuje:
Faza I – Usługa doradcza w zakresie tworzenia spółki celowej:

 1. Opracowanie modelu biznesowego spółki celowej powołanej do komercjalizacji technologii pochodzącej z    Instytutów Biocentrum Ochota.
 2. Opracowanie struktury wewnętrznej spółki oraz przygotowanie szczegółowych procedur wraz z dokumentacją w celu metodycznej oceny potencjału ekonomicznego wynalazku.
 3. Przygotowanie modelu współpracy spółki z Instytutami Biocentrum Ochota wraz z Ofertą usług z zakresu komercjalizacji wyników badań świadczonych przez spółkę na rzecz Instytutów Biocentrum Ochota i podmiotów zewnętrznych.
 4. Przygotowanie kryteriów wyboru modelowych ścieżek komercjalizacji wynalazków (sprzedaż, licencja, spin-off).
 5. Przygotowanie wytycznych wspomagających komercjalizację następujących kategorii wynalazków: leki, urządzenia medyczne, metody diagnostyczne, suplementy diety, terapie.
 6. Przygotowanie Biznes Planu spółki na okres pierwszych 3 do 5 lat działalności
  Faza II – Wsparcie procesu komercjalizacji przykładowego projektu w spółce   celowej - wynalazków opartych na nowych technologiach restrykcyjnego cięcia kwasów nukleinowych

  1. Wsparcie poszukiwania finansowania na rozwój technologii i wprowadzenie produktu na rynek w oparciu o dostępne środki publiczne.
  2. Poszukiwanie i weryfikowanie nowych rynków dla technologii
  3. Charakterystyka użytkowników końcowych technologii (i ew. pośrednich, np. dystrybutorów lub producentów półproduktów)
  4. Inicjowanie kontaktów z potencjalnymi partnerami projektu (np. wczesnymi testerami prototypowych produktów, inicjatorami nowych ścieżek badań związanych z konkretnymi aplikacjami, przedsiębiorstwami w celu komercjalizacji wynalazków)
  5. Monitorowanie rozwoju najbliższych technologicznie i rynkowo produktów alternatywnych, konkurencyjnych i komplementarnych w stosunku do technologii restrykcyjnego cięcia kwasów nukleinowych.
  6. Poszukiwanie inwestora prywatnego na etapie zalążkowym w celu utworzenia spółki odpryskowej do komercjalizacji przedmiotowej technologii.
  7. Koordynowanie negocjacji z potencjalnym inwestorem
  8. Doradztwo związane z transferem technologii do spółki celowej, wsparcie w założeniu i wstępnym etapie rozwoju (do 12 miesięcy) spółki spin-off.

 Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z poniższymi terminami
Faza I - 01.05.2014 – 01.12.2014 – płatne po zrealizowaniu każdego z etapów:
I etap - 01.05.2014-31.05.2014 - Opracowanie modelu biznesowego spółki celowej powołanej do komercjalizacji technologii pochodzącej z Instytutów Biocentrum Ochota, (raport)
II etap - 01.06.2014-30.06.2014 - Opracowanie struktury wewnętrznej spółki oraz przygotowanie szczegółowych procedur wraz z dokumentacją w celu metodycznej oceny potencjału ekonomicznego wynalazku, (raport)
III etap - 01.07.2014-31.07.2014 - Przygotowanie modelu współpracy spółki z Instytutami Biocentrum Ochota wraz z Ofertą usług z zakresu komercjalizacji wyników badań świadczonych przez spółkę na rzecz Instytutów Biocentrum Ochota  i podmiotów zewnętrznych, (raport)
IV etap - 01.08.2014-31.08.2014 - Przygotowanie kryteriów wyboru modelowych ścieżek komercjalizacji wynalazków (sprzedaż, licencja, spin-off), (raport)
V etap - 01.09.2014-30.09.2014 - Przygotowanie wytycznych wspomagających komercjalizację następujących kategorii wynalazków: leki, urządzenia medyczne, metody diagnostyczne, suplementy diety, terapie. (raport).
VI etap - 01.10.2014-01.12.2014 - Przygotowanie Biznes Planu spółki na okres pierwszych 3 do 5 lat działalności (Biznes Plan)
Faza II - 01.05.2014 – 30.06.2015 r. – płatne po zrealizowaniu każdego z etapów
I etap – 01.05.2014 – 31.05.2014 – Wskazanie publicznych źródeł finansowania rozwoju technologii oraz nawiązanie kontaktów z funduszami typu seed celem rozpoczęcia aranżacji finansowania dla technologii – raport zawierający wskazane potencjalne źródła oraz opis celu praktycznego potencjalnego projektu, opis potencjału aplikacyjnego wyników projektu w kontekście aktualnego stanu techniki, analiza czynników ryzyka, uzasadnienie korzyści wynikających z zastosowania wyników projektu w praktyce gospodarczej lub innej działalności, analiza potencjału rynkowego rozwiązania będącego wynikiem projektu - wielkość rynku, główni aktorzy na rynku, porównawcze wykazanie przewagi przyszłego rozwiązania, szacunkowe efekty ekonomiczne i społeczne. W ramach poszukiwania finansowania
z funduszy zalążkowych - udokumentowany kontakt z min. 5 funduszami typu seed.
II etap – 1.06.2014 do 30.08.2014 – przegląd baz patentowych w celu określenia podobnych rozwiązań i rozpoczęcie monitoringu ich rozwoju – raport opisujący rozwiązania oraz stan ich rozwoju, min. dwie technologie rozpoznane
i przeanalizowane z zestawem dokumentacji z urzędów patentowych.
III etap – 01.06.2014 – 15.11.2014 – Rozpoznanie możliwości zaaranżowania partnerów przemysłowych do projektu, raport zawierający opis firm wraz z zaznaczeniem potrzeb firmy w zakresie implementacji technologii restrykcyjnego cięcia RNA - kontakt z min. 3 firmami.
IV etap – 01.08.2014 – 31.12.2014 – Negocjacje z potencjalnie zainteresowanym funduszem typu seed w ramach komercjalizacji poprzez spin-off – raport z kolejnych etapów wraz z uzasadnieniem przyjętej strategii negocjacyjnej.
V etap – 01.07.2014 – 15.10.2014 – Wsparcie procesu transferu technologii do spółki celowej. Raport z elementami biznes planu.
VI etap – 01.01.2015 do 30.06.2015 – Wsparcie spółki celowej w ramach strategii rozwoju dla technologii. Kwartalny raport.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ:http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 maja 2014 do 30 czerwca 2015 roku,
z zastrzeżeniem terminów realizacji poszczególnych części:
Faza 1: od 1 maja 2014 do 1 grudnia 2014 roku, Faza 2: od 1 maja 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku 

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:

warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie usługi komercjalizacji wynalazków dla uczelni lub instytutu naukowego z zakresu jednej z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia – o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 zł każda ±20%.  (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

UWAGA. W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość usług należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy. Jeżeli w dniu zawarcia umowy Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty do przeliczenia należy przyjąć kurs z kolejnego dnia, w którym średni kurs jest ogłaszany przez NBP.

b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres trwania zamówienia:

- co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w zarządzaniu komercjalizacją wyników badań. Doświadczenie osoby zarządzającej komercjalizacją wyników badań Zamawiający rozumie jako:

 • minimum 5 lat pracy w obszarze związanym z komercjalizacją wyników badań - preferowane biuro transferu technologii
 • udział w tworzeniu i zarządzaniu minimum 1 spółką celową dedykowaną do komercjalizacji wyników badań z uniwersytetu/instytutu badawczego.
 • posiadanie statusu RTTP (Registered Technology Transfer Professional) w ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals) lub 60 punktów edukacyjnych (CE) międzynarodowej organizacji zrzeszającej managerów ds. komercjalizacji wyników badań

- co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w zakresie funkcjonowania spółki spin-off. Doświadczenie osoby w zakresie funkcjonowania spółki spin-off Zamawiający rozumie jako:

 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu co najmniej 1 spółki spin-off w dziedzinie: biotechnologia, medycyna lub chemia.
 • udział w zdobywaniu finansowania na kwotę minimum 200 000 zł ± 20 % na kolejne rundy inwestycyjne dla spółki spin-off lub jej sprzedaży.
 • udział w przeprowadzeniu negocjacji licencji na poziomie międzynarodowym w co najmniej w 1 projekcie: biotechnologicznym, medycznym lub chemicznym.

- co najmniej 1 osobą, która wykonała co najmniej 10 studiów wykonalności z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się jedną osobą, która spełnia kilka (wszystkie lub dwa) ww. warunki łącznie. UWAGA. Zamawiający wymaga doświadczenia dla poszczególnych osób w/w zakresach,
ale nie wymaga doświadczenia w tych obszarach w ramach jednej umowy.

UWAGA. W przypadku zdobywania finansowania na kolejne rundy inwestycyjne dla spółki spin-off  w walutach obcych wartość kwoty finansowania należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia ogłoszenia zamówienia.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 PLN

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100 %
Termin składania ofert: 04 kwietnia 2014 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: Anna Brzezińska,Leszek Lipiński, Tomasz Miętek, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp
Data zamieszczenia w BZP: 27.03.2014, ogłoszenie nr 103880-2014.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf.Dnia 2014-02-25                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-02/2014

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA MIKROSKOPÓW FLUORESCENCYJNYCH NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż trzech mikroskopów fluorescencynych:
Część 1 - mikroskop fluorescencyjny na statywie prostym z modułem oświetlenia strukturalnego do obrazowania płaszczyzn fokalnych wraz z kamerą cyfrową monochromatyczną, komputerem, monitorem i oprogramowaniem do obsługi mikroskopu i zbierania danych - 1 szt.
Część 2 - fluorescencyjny mikroskop stereoskopowy – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia z wyszczególnieniem wymaganych parametrów technicznych zawarty jest w tabeli 1 i 2 - załącznik nr 2 do SIWZ – Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia 

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i przewiduje nastepujace części:
Część 1 -
mikroskop fluorescencyjny na statywie prostym z modułem oświetlenia strukturalnego do obrazowania płaszczyzn fokalnych wraz z kamerą cyfrową monochromatyczną, komputerem, monitorem i oprogramowaniem do obsługi mikroskopu i zbierania danych - 1 szt.
Część 2 - 
fluorescencyjny mikroskop stereoskopowy- 2 szt.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna część/części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
część 1: do 12 tygodni od podpisania umowy, część 2: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:

 • dla części 1 - co najmniej dwie dostawy mikroskopów o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł każda
 • dla części 2 – co najmniej jedną dostawę mikroskopów o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł

b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada – aktualne i opłacone na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej:

 • dla części 1 - 200 000 zł.
 • dla części 2 – 100 000 zł

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość ubezpieczenia należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Dla części 1: 5 000 PLN, dla części 2: 5 000 PLN

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100 % dla części nr 1 i 2.
Termin składania ofert: 10 marca 2014 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: Anna Brzezińska, Tomasz Węgierski, Tomasz Miętek, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp
Data zamieszczenia w BZP: 25.02.2014, ogłoszenie nr 37943-2014.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ do pobrania: Załączniki do SIWZ.word

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Dnia 2014-01-23                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-01/2014

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SYSTEMÓW DO ANALIZ BEHAWIORALNYCH  RYB DANIO RERIO  NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż systemów do analiz behawioralnych ryb Danio rerio, składających się z:
Część 1 - systemu do analiz behawioralnych dla zarodków/larw - 1 szt. W skład tego systemu wchodzi komputer, oprogramowanie do analiz behawioralnych, komora do przeprowadzania badań oraz kamera, 
Część 2 - systemu do analiz behawioralnych dla dorosłych ryb. - 1 szt. W skład tego systemu wchodzi komputer, oprogramowanie do analiz behawioralnych, komora do przeprowadzania badań oraz kamera, 
Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację oraz uruchomienie systemu wraz z jednorazowym szkoleniem użytkowników w zakresie jego obsług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

 
Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i przewiduje nastepujace części:
Część 1 - system do analiz behawioralnych zarodków/larw ryb Danio rerio - 1 szt.
Część 2 - system do analiz behawioralnych dorosłych ryb Danio rerio - 1 szt.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna część/części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2014 r.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum pięć dostaw podobnych systemów do analiz behawioralnych ryb danio do laboratoriów naukowych bez względu na ilość części zamówienia.
b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada – aktualne i opłacone na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 50 000 zł brutto dla każdej częśći zamówienia:

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość ubezpieczenia należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Dla części 1: 2 500 PLN, dla części 2: 1 800 PLN

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 95%, okres gwarancji w miesiącach 5%.
Termin składania ofert: 6 lutego 2014 r. do godz. 12.00

UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 13 luty 2014 r. godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Małgorzata Wiweger, Anna Brzezińska, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp  stanowiących do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Data zamieszczenia w BZP: 23.01.2014, ogłoszenie nr 26340-2014.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf , SIWZ.word

Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Zmiana terminu składania ofert i treśći SIWZ.pdf

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Dnia 2013-12-23                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-24/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem i wniesieniem serwerów aplikacyjnych w ilości 5 sztuk będących częścią rozbudowy istniejącej infrastruktury informatycznej.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy dla każdej części.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
warunek wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności    jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę sprzetu komputerowego – o wartości brutto nie mniejszej niż: dla części 1 - 25 000 zł, dla części 2 - 25 000 zł, dla części 3 - 35 000 zł.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 10 stycznia 2014r. do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Jan Kogut, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 23.12.2013, ogłoszenie nr 279569-2013.
Warszawa, dn. 23.12.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Zmiana treści SIWZ.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna.word

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.01.2014.pdf

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Zawiadomienie o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 28.01.2014r. w części 1 i 3 oraz ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w cz. 3.pdf

Dnia 2013-10-31                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-23/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przełącznika sieciowego - 2 szt., serwera aplikacyjnego - 9 szt. 


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy dla każdej części.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
warunek wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności    jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę sprzetu komputerowego – o wartości brutto nie mniejszej niż: dla części 1 - 40 000 zł, dla części 2 - 10 000 zł, dla części 3 - 17 000 zł, dla części 4 - 25 000 zł, dla części 5 - 25 000 zł, dla części 6 - 40 000 zł, dla części 7 - 35 000 zł.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 80%, Termin realizacji dostawy 20%
Termin składania ofert: 8 listopada 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Jan Kogut, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 31.10.2013, ogłoszenie nr 446400-2013.
Warszawa, dn. 31.10.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05.11.2013.PDF

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 06.11.2013.PDF

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Dnia 2013-10-15                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-22/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA WYTRZĄSARKI LABORATORYJNEJ NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wytrzasarki laboratoryjnej  wraz wyposażeniem, dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników z zakresu obsługi.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
warunek wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności    jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę wytrząsarek laboratoryjnych – o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 zł.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 23 października 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Paweł Kustosz, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 15.10.2013, ogłoszenie nr 419618-2013.
Warszawa, dn. 15.10.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Dnia 2013-10-01                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-20/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SYSTEMU DO ANALIZ BEHAWIORALNYCH  RYB DANIO RERIO  NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż systemu do analiz behawioralnych ryb Danio rerio, składającego się z:
a) systemu do analiz behawioralnych dla zarodków/larw
b)  systemu do analiz behawioralnych dla dorosłych ryb.
Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację oraz uruchomienie systemu wraz z jednorazowym szkoleniem użytkowników w zakresie jego obsługi

 
Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2013 R.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
 -   wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum pięć dostaw podobnych systemów do analiz behawioralnych ryb danio w, co najmniej, pięciu europejskich laboratoriach naukowych zarejestrowanych
w bazie danych „zebrafish network” ZFIN
b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada – aktualne i opłacone na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 50 000 zł brutto:

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość ubezpieczenia należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 95%, okres gwarancji w miesiącach 5%.
Termin składania ofert: 9 październka 2013 r. do godz. 12.00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 14 października 2013 r. godz.12.00


Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Małgorzata Wiweger, Anna Brzezińska, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 01.10.2013, ogłoszenie nr 397596-2013.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert. pdf 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.PDF

 

 

 

Dnia 2013-09-20                                                                                        Zamowienie publiczne NR ADZ-23-19/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA MIKROSKOPU KONFOKALNEGO Z WIRUJĄCYM DYSKIEM DO PRZYŻYCIOWEGO OBRAZOWANIA KOMÓREK W CZASIE RZECZYWISTYM NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 

Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 30.12.2013 r.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a)Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy mikroskopów – o wartości brutto nie mniejsze niż 1 000 000 zł.

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1 000 000 zł.

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość ubezpieczenia należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 31 października 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Tomasz Węgierski, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w Dz. Urz. UE: 20.09.2013, ogłoszenie nr  2013-128074
Warszawa, dn. 20.09.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

 

Dnia 2013-09-06                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-18/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż zamrażarki niskotemperaturowej typu szafa wraz wyposażeniem, dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników z zakresu obsługi.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
Zamawiający dokona spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia w zakresie art.22 ust. 1 Pzp.  

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 16 września 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Piotr Brągoszewski, Anita Brewińska, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 06.09.2013, ogłoszenie nr 362930-2013.
Warszawa, dn. 06.09.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

Dnia 2013-08-14                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-17/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SYSTEMU DO NATYWNEJ ELEKTROFOREZY BIAŁEK NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż systemu do natywnej elektroforezy białek wraz z dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników z zakresu obsługi.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę sprzętu laboratoryjnego – o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 zł

UWAGA: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostawy należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia umowy.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 26 sierpnia 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Lidia Wróbel, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 14.08.2013, ogłoszenie nr 328660-2013.
Warszawa, dn. 14.08.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

 

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Dnia 2013-08-05                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-15/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA PÓŁKI DYSKOWEJ NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU

BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż półki dyskowej wraz z dyskami w oparciu o macierz IBM DS3200 - 1 szt. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dyski oraz co najmniej jeden moduł komunikacyjny i jeden zasilacz były fabrycznie nowe i nieużywane. Zamawiający dopuszcza, aby pozostałe moduły komunikacyjne, zasilacze, obudowa, kable zasilające i komunikacyjne  oraz zestaw do zamontowania w szafie teleinformatycznej 19” nie były fabrycznie nowe o ile fakt ten nie będzie miał wpływu na funkcjonalność i właściwości tych elementów w stosunku do elementów fabrycznie nowych.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:  do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
 

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c)Dysponuja odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udzialu w postepowaniu na podstawie oświadczenia w zakresie art.22 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%.
Termin składania ofert: 13 sierpnia 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Tomasz Jarzynka,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 05.08.2013, ogłoszenie nr 314512-2013.
Warszawa, dn. 05.08.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf.

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

 

Dnia 2013-07-23                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-15/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA INKUBATORÓW NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU

BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 2 sztuk inkubatorów wraz z dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników z zakresu obsługi.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 
Dla części 1 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 2 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy
 

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c)Dysponuja odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę inkubatorów – o wartości brutto nie mniejszej niż:

Dla części 1 20.000,00 PLN
Dla części 2 15.000,00 PLN

UWAGA:
W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia umowy.

UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
dostaw musi być sumą wartości dostaw w tych częściach.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: dla częsci 1 - najniższa cena - 95%, okres gwarancji w miesiącach - 5%., dla części 2 - najniższa cena - 100%.
Termin składania ofert: 31 lipca 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Małgorzata Wiweger, Anita Brewińska,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 23.07.2013, ogłoszenie nr 290688-2013.
Warszawa, dn. 23.07.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.PDF

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

 

Dnia 2013-07-10                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-14/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA INKUBATORÓW NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU

BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 2 sztuk inkubatorów CO2 wraz z dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników z zakresu obsługi.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 
Dla części 1 do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 2 do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
 

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c)Dysponuja odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę inkubatorów – o wartości brutto nie mniejszej niż:

Dla części 1 30.000,00 PLN
Dla części 2 15.000,00 PLN

UWAGA:
W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia umowy.

UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
dostaw musi być sumą wartości dostaw w tych częściach.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Prof. dr hab.Alicja Żylicz, dr. hab. Jacek Jaworski,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 10.07.2013, ogłoszenie nr 268704-2013.
Warszawa, dn. 10.07.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf

Dnia 2013-07-03                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-13/2013

tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

WYMIANA I UTYLIZACJA KLIMATYZATORÓW W MIĘDZYNARODOWYM INSTYTUCIE BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż i utylizację posiadanych przez Zamawiającego 11 sztuk klimatyzatorów z czynnikiem R22 oraz sprzedaż wraz z montażem 17 sztuk nowych klimatyzatorów.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a)Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę klimatyzatorów – o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 zł.

b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że posiada - aktualne i opłacone na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 50 000 zł brutto.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena 100%
Termin składania ofert: 17 lipca 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Robert Banasiak, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 03.07.2013, ogłoszenie nr 258880-2013.
Warszawa, dn. 03.07.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert. pdf

Plan rozmieszczenia urządzeń klimatyzacyjnych. pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Dnia 2013-07-01      [nbsp ]                                                                                Zamowienie publiczne NR ADZ-23-12/2013

tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA MIKROSKOPOWEGO SYSTEMU OBRAZOWANIA FLUORESCENCYJNEGO OPARTEGO NA TECHNOLOGII SPIM
NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż mikroskopowego systemu obrazowania fluorescencyjnego opartego na technologii SPIM na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 16 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a)Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy mikroskopów – o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000 zł.

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 2 000 000 zł.

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość ubezpieczenia należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 12 sierpnia 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Tomasz Węgierski, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w Dz. Urz. UE: 01.07.2013, ogłoszenie nr 2013-087834.
Warszawa, dn. 01.07.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

Wyjaśnienie treści SIWZ.PDF

Wynik postępowania:                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Dnia 2013-06-13                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-10/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż sprzętu komputeowego: półki dyskowej (2 szt.), przełącznika zarządzalnego do macierzy (4 szt.), serwera (1 szt.), szaf serwerowych (4 szt.), oraz oprogramowania (1 szt.).

 

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ:http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 
Dla części 1 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 2 do 2 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 3 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 4 do 2 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 5 do 2 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 6 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c)Dysponuja odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego – o wartości brutto nie mniejszej niż:

Dla części 1 14.000,00 PLN
Dla części 2 35.000,00 PLN
Dla części 3 30.000,00 PLN
Dla części 6 35.000,00 PLN

UWAGA:
W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia umowy.

UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
dostaw musi być sumą wartości dostaw w tych częściach.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 21 czerwca 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 13.06.2013, ogłoszenie nr 228456-2013.
Warszawa, dn. 13.06.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ.PDF

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.PDF

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                            [nbs

 

 
 
 
Dnia  2013-05-29                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-09/2013
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
DOSTAWA APARATURY DO ANALIZY KOMÓRKOWEJ W CZASIE RZECZYWISTYM NA POTRZEBY
MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
 Otwarcie  postepowania:                                                                                                                                         
 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem aparatury do analizy komórkowej w czasie rzeczywistym oraz jednorazowe szkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.
Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:  do 28 dni od daty podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
 - wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę aparatury badawczej i pomiarowej o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł.
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 10 czerwca 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Alicja Żylicz,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 29.05.2013, ogłoszenie nr 209564-2013. 
Warszawa, dn. 29.05.2013r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
 
 
Dnia 2013-05-14                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-08/2013
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
DOSTAWA MIKROWSTRZYKIWACZY Z WBUDOWANYMI  KOMPRESORAMI NA POTRZEBY
MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, uruchomienie 4  mikrowstrzykiwaczy z wbudowanymi kompresorami oraz szkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.
Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:  do 30 czerwca 2013 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2.   Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
 -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy sprzętu laboratoryjnego, optycznego lub precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego) o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 zł.
b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada - aktualne i opłacone na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 20 000 zł.
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 95%, okres gwarancji w miesiącch 5%
Termin składania ofert: 22 maja 2013 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Małgorzata Wiweger,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 14.05.2013, ogłoszenie nr 189094-2013.
Warszawa, dn. 14.05.2013r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO POBRANIA: WYJAŚNIENIE.PDF
 
Wynik  postępowania:                                                                                                                                             
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę mikrowstrzykiwaczy z wbudowanymi kompresorami na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, nr sprawy: ADZ-23-08/2013, za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:
Eppendorf  Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:
  

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

Okres gwarancji w miesiącach

Liczba punktów przyznanych w kryterium cena

Liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie

1

Eppendorf  Poland

Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

 

105 483,42

24

95

5

100

 
Uzasadnienie: Wybrana oferta firmy Eppendorf  Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa spełnia wszystkie wymogi treści SIWZ, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą, maksymalna liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – najniższa cena i okres gwarancji w miesiącach.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit.a ustawy Pzp zawiadamia, że umowa może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dnia 2013-05-09                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-07/2013
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
DOSTAWA MIKROSKOPÓW STEREOSKOPOWYCH NA POTRZEBY
Międzynarodowego Instytutu Biologii
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
 
 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację 4  mikroskopów stereoskopowych oraz szkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.
Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:  do 30 czerwca 2013 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2.   Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
 -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną  dostawę mikroskopów o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł:
b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada - aktualne i opłacone na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 50 000 zł.
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 95%, okres gwarancji w miesiącach 5%
Termin składania ofert: 17 maja 2013 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Małgorzata Wiweger,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 09.05.2013, ogłoszenie nr 183722-2013.
Warszawa, dn. 09.05.2013r
SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.PDF
  
Dnia 2013-04-26                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-06/2013
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

  
Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 
Dla części 1 do 7 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 2 do 35 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 3 do 35 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 4 do 35 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 5 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 6 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 7 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 8 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 9 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 10 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 11 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 12 do 7 dni od dnia podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2.   Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

 -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną  dostawę sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiadającego zakresowi w części na jaką składa ofertę – o wartości brutto nie mniejszej niż:

Dla części 1 14.000,00 PLN
Dla części 2 35.000,00 PLN
Dla części 3 30.000,00 PLN
Dla części 4 35.000,00 PLN
Dla części 5 7.000,00 PLN
Dla części 6 5.000,00 PLN
Dla części 7 4.000,00 PLN
Dla części 8 4.000,00 PLN
Dla części 9 3.000,00 PLN
Dla części 10 13.000,00 PLN
Dla części 11 4.000,00 PLN
Dla części 12 2.000,00 PLN
UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
dostaw musi być sumą wartości dostaw w tych częściach.

b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej:
Dla części 1 14.000,00 PLN
Dla części 2 35.000,00 PLN
Dla części 3 30.000,00 PLN
Dla części 4 35.000,00 PLN
Dla części 5 7.000,00 PLN
Dla części 6 5.000,00 PLN
Dla części 7 4.000,00 PLN
Dla części 8 4.000,00 PLN
Dla części 9 3.000,00 PLN
Dla części 10 13.000,00 PLN
Dla części 11 4.000,00 PLN
Dla części 12 2.000,00 PLN
UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
ubezpieczenia musi być sumą wartości ubezpieczeń w tych częściach.
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 90%, termin realizacji 10%
Termin składania ofert: 09 maja 2013 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 26.04.2013, ogłoszenie nr 64235-2013.
Warszawa, dn. 26.04.2013r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
 
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
[nbsp
 
Dnia 2013-04-08                                                                                                                                                
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
 
Otwarty nabór kandydatów na partnera w celu realizacji projektu w ramach działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”
Finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Ośrodek Transferu Technologii Bio&Technology Innovations Platform przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej
Na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z późn. zm.) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMIK) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Celem projektu jest utworzenie Funduszu Zalążkowego realizującego zadania w zakresie wsparcia w Tworzeniu nowych przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów, w tym spółek spin-off. Cel ten realizowany będzie poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowo powstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowo powstałego przedsiębiorstwa.
Projekt składa się z dwóch komponentów – wsparcia na etapie preinkubacji oraz zasilenia kapitałowego nowo powstałego przedsiębiorstwa. Wejście kapitałowe następuje w sytuacji, gdy wyniki działań podjętych na etapie preinkubacji wskażą ekonomiczną zasadność prowadzenia przez nowo powstałe przedsiębiorstwo działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu i zaistnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez utworzone przedsiębiorstwa. Wejście kapitałowe może objąć wyłącznie podmioty, które przeszły etap preinkubacji (nie jest możliwy udział beneficjenta wyłącznie w drugim etapie wsparcia). Środki uzyskane po zakończeniu inwestycji (tj. po wyjściu z inwestycji) trafiają do Funduszu Zalążkowego utworzonego w ramach projektu, jako instytucji wspierającej powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw. Środki te  przeznaczone będą na kontynuację działalności o takim samym charakterze.
Zakładany okres realizacji projektu: Wrzesień 2013 r. - wrzesień 2015 r.
Planowany budżet całego przedsięwzięcia: ok 10 000 000,00 zł
Minimalny zakres działań przewidywanych dla Partnera:
1.współudział w tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o przedstawioną przez MIBMiK koncepcję realizacji projektu,
2.wsparcie w ocenie i selekcji zgłaszanych projektów,
3.wsparcie w ramach preinkubacji dla wybranych projektów,
4.wsparcie na etapie wejścia kapitałowego w minimum 10 nowo powstałych przedsiębiorstw w ramach projektu, oraz opracowanie strategii wyjścia z inwestycji,
5.wsparcie lidera w zapewnieniu udziału podmiotu prywatnego w roli ko-inwestora na etapie wejść kapitałowych.
Planowany czas zaangażowania Partnera w realizację projektu: Wrzesień 2013 - wrzesień 2015
Wymagania wobec Partnera:
1. Posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i ich rozliczaniu.
2.W dniu złożenia oferty nie uczestniczy w realizacji innego projektu w ramach Działania 3.1 POIG.
3.Posiada doświadczenie w dokonywaniu wejść kapitałowych oraz wyjść z inwestycji -preferowani Partnerzy będący Funduszem Venture Capital lub siecią Aniołów Biznesu.
4.Osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz doświadczenie w dokonywaniu inwestycji w spółki MŚP (w tym również wyjść z inwestycji).
5.Dysponuje kadrą gwarantującą właściwą realizację projektu od strony organizacyjnej i finansowo-księgowej.
6.Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację projektu.
7.Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009r., nr 157, poz 1240)
8.Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)
Wraz z wypełnionym Formularzem Oferty Partnerstwa (załącznik 1) należy przedłożyć:
1.Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2.Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego).
3.Szacunkową wycenę zadań planowanych dla Partnera.
4.Materiały potwierdzające wymagane doświadczenie Partnera oraz kadry mającej realizować projekt.
Przy wyborze Partnera oceniane będą min.:
1.Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację Projektu.
2.Współpraca z Liderem w przygotowaniu Projektu w zakresie przewidzianym dla Partnera.
3.Doświadczenie Partnera w realizacji podobnych projektów, w tym doświadczenie zaangażowanej kadry.
4.Zgodność przedstawionego projektu z kryteriami wyboru projektów w działaniu, w ramach którego jest przygotowywany projekt.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadań przewidzianych dla Partnera oraz unieważnienie naboru bez podania przyczyny.
Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie www.iimcb.gov.pl/public-procurements.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty nabór kandydatów na partnera w celu realizacji projektu w ramach działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”
Ofertę można składać osobiście w sekretariacie MIBMiK (Ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa) w godzinach 9:00-17:00 lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa (dla ofert przesyłanych pocztą lub kurierem liczy się data wpływu do MIBMiK).
Termin składania (wpływu) ofert upływa 29 kwietnia 2013 roku o godzinie 15:00
Do zespołu opiniującego oferty MIBMiK wyznaczy trzech pracowników: kierownika OTT BioTech-IP, pracownika OTT BioTech-IP, oraz specjalistę do spraw zamówień publicznych. Decyzja zespołu opiniującego, co do wyboru partnera będzie ostateczna.
Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać telefonicznie (22) 592 57 78 lub drogą mailową asobczak@iimcb.gov.pl.
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
Dnia 2013-03-12                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-04/2013
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
USŁUGA DORADCZA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM B+R W ZAKRESIE WSPARCIA KOMERCJALIZACJI GRUPY POTENCJALNYCH WYNALAZKÓW ZWIĄZANYCH Z RESTRYKCYJNYM CIĘCIEM RNA
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza zarządzania projektem B+R w zakresie wsparcia komercjalizacji grupy potencjalnych wynalazków związanych z restrykcyjnym cięciem RNA.
Zamawiana usługa obejmuje:
a. przeprowadzenie analizy rynku
b. identyfikację przyszłych odbiorców oraz ich potrzeb
c. poszukiwanie partnerów do projektu mającego na celu dalszy rozwój potencjalnego produktu
d. opracowanie strategii komercjalizacji
e. opracowanie oferty technologicznej
f. prowadzenie negocjacji
g. waluację własności intelektualnej do celów transakcyjnych
h. podjęcie prób komercjalizacji zgodnie z opracowaną strategią
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 10 grudnia 2013 roku
Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonania spełniania warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę komercjalizacji wynalazków z zakresu jednej z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia – o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł. (czterdzieści tysięcy złotych)
Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość usługi należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy potwierdzającej usługę komercjalizacji wynalazków z zakresu jednej z w/w dziedzin o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł.
b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres trwania zamówienia, co najmniej 1 osobą zarządzająca komercjalizacją wyników badań projektu. Osoba zarządzająca komercjalizacją wyników badań powinna:
- posiadać minimum 5 lat pracy jako osoba zarządzająca komercjalizacją wyników badań - preferowane biuro transferu technologii
- posiadać status RTTP (Registered Technology Transfer Professional) w ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals) lub 60 punktów edukacyjnych (CE) międzynarodowej organizacji zrzeszającej managerów ds. komercjalizacji wyników badań
- posiadać doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu co najmniej 1 spółki spin-off
- posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu negocjacji licencji na poziomie międzynarodowym co najmniej w 1 projekcie
- wykonać co najmniej 10 studiów wykonalności z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia
Zamawiający wymaga doświadczenia w zakresie zarządzania komercjalizacją wyników badań, ale nie wymaga doświadczenia w tych obszarach w ramach jednej umowy.
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b  SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 20 marca 2013 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 12.03.2013, ogłoszenie nr 99162-2013.
Warszawa, dn. 12.03.2013r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
 
 
Warszawa, dn. 29.03.2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę doradczą zarządzania projektem B+R w zakresie wsparcia komercjalizacji grupy potencjalnych wynalazków związanych z restrykcyjnym cięciem RNA, znak sprawy ADZ-23-042013.
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu. 
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
i-TECH Innovations Ltd
28 Eccles Rd, Manchester, UK
100,00
100,00
 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę. 
 
 
 
nbsp]
Dnia 2013-02-14                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-03/2013
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
DOSTAWA SYSTEMU CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ FPLC NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę systemu chromatografii cieczowej FPLC do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników w zakresie jego obsługi.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ:http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 15 kwietnia 2013 roku
Warunki udziału w postępowaniu:   
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

 -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną  dostawę aparatury naukowo-badawczej wraz z jej uruchomieniem – o wartości netto nie mniejszej niż 100 000 zł.

b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres trwania zamówienia, co najmniej 1 osobą do przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników z obsługi systemu chromatografii cieczowej FPLC.
 
c) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 100 000 zł. (sto tysięcy złotych).
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000 PLN
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 27 lutego 2013 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Izabela Sabała, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 14.02.2013, ogłoszenie nr 62676-2013.
Warszawa, dn. 14.02.2013r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
 
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
 
Warszawa, dn. 15.03.2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi  zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w  Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na dostawę systemu chromatografii cieczowej FPLC, znak sprawy ADZ-23-03/2013
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
LKB BIOTECH
Violetta Kochmańska i
Marek Wełnicki Sp.j.
Ul. Grójecka 130 lok. nr 12
02-389 Warszawa
100,00
100,00
 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest  zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała  maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamóweiń publicznych, w związku z  przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym  złożono tylko jedną ofertę.
 
 
 
 
Dnia 2013-01-31                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-01/2013
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
USŁUGA DORADCZA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM B+R W ZAKRESIE WSPARCIA KOMERCJALIZACJI GRUPY POTENCJALNYCH WYNALAZKÓW ZWIĄZANYCH Z RESTRYKCYJNYM CIĘCIEM RNA
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza zarządzania projektem B+R w zakresie wsparcia komercjalizacji grupy potencjalnych wynalazków związanych z restrykcyjnym cięciem RNA.
Zamawiana usługa obejmuje:
a. przeprowadzenie analizy rynku
b. identyfikację przyszłych odbiorców oraz ich potrzeb
c. poszukiwanie partnerów do projektu mającego na celu dalszy rozwój potencjalnego produktu
d. opracowanie strategii komercjalizacji
e. opracowanie oferty technologicznej
f. prowadzenie negocjacji
g. waluację własności intelektualnej do celów transakcyjnych
h. podjęcie prób komercjalizacji zgodnie z opracowaną strategią
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 10 grudnia 2013 roku
Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonania spełniania warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę komercjalizacji wynalazków z zakresu jednej z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia – o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł. (czterdzieści tysięcy złotych)
b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres trwania zamówienia, co najmniej 1 osobą zarządzająca komercjalizacją wyników badań projektu. Osoba zarządzająca komercjalizacją wyników badań powinna:
- posiadać minimum 5 lat pracy jako osoba zarządzająca komercjalizacją wyników badań - preferowane biuro transferu technologii
- posiadać status RTTP (Registered Technology Transfer Professional) w ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals) lub 60 punktów edukacyjnych (CE) międzynarodowej organizacji zrzeszającej managerów ds. komercjalizacji wyników badań
- posiadać doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu co najmniej 1 spółki spin-off
- posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu negocjacji licencji na poziomie międzynarodowym co najmniej w 1 projekcie
- wykonać co najmniej 10 studiów wykonalności z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia
Zamawiający wymaga doświadczenia w zakresie zarządzania komercjalizacją wyników badań, ale nie wymaga doświadczenia w tych obszarach w ramach jednej umowy.
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b  SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000 PLN.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 13 lutego 2013 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 31.01.2013, ogłoszenie nr 43600-2013.
Warszawa, dn. 31.01.2013r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
Warszawa, dn. 15.02.2013

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę doradczą zarządzania projektem B+R w zakresie wsparcia komercjalizacji grupy potencjalnych wynalazków związanych z restrykcyjnym cięciem RNA, znak sprawy ADZ-23-02/2013.
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
i-TECH Innovations Ltd
28 Eccles Rd, Manchester, UK
100,00
100,00
 
Firma i-Tech Innovations Ltd podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ w prowadzonym postępowaniu do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.
 
 
 
Dnia 2013-01-18                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-01/2013
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI UKŁADÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA W BUDYNKU PRZY UL. KS. TROJDENA 4 W WARSZAWIE
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku  Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (budynek D) przy ul. ks. Trojdena 4 w Warszawie, zgodnie z założeniami audytu energetycznego oraz opisem zawartym w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Posiadją wiedzę i doświadczenie, a w szczególności:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Mają do dyspozycji co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w zakresie projektowania o specjalności elektrycznej i o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.).
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
4.Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:
 • Wykonawca musiposiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  co najmniej 100 000 zł.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 28 stycznia 2013 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, tel. 22 59 70 780, w sprawach merytorycznych: Janusz Kasperczyk, tel. 22 65 67 025, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 18.01.2013, ogłoszenie nr 26758-2013.
Warszawa, dn. 18.01.2013r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
 
Dnia 2012-11-16                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-16/2012
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTAWA BILETÓW LOTNICZYCH
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ:http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub wyczerpania kwoty 346.861,96 zł brutto, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu:   
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
  -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę dostarczenia biletów lotniczych na kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto.
b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto.
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale VI ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII. ust. 1, 2 i 5 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000 PLN
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 12 grudnia 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: Anna Brzezińska, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 03.12.2012, ogłoszenie nr 487024-2012.
Warszawa, dn. 03.12.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
 
 
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
Dnia 2012-11-15                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-15/2012
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
DOSTAWA SYSTEMU CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ FPLC NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę systemu chromatografii cieczowej FPLC do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników w zakresie jego obsługi.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ:http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 1 lutego 2013 roku
Warunki udziału w postępowaniu:   
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

 -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną  dostawę aparatury naukowo-badawczej wraz z jej uruchomieniem – o wartości netto nie mniejszej niż 100 000 zł.

b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres trwania zamówienia, co najmniej 1 osobą do przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników z obsługi systemu chromatografii cieczowej FPLC.
 
c) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 100 000 zł. (sto tysięcy złotych).
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000 PLN
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 23 listopada 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Marcin Nowotny, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 15.11.2012, ogłoszenie nr 453594-2012.
Warszawa, dn. 15.11.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
 
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
Warszawa, dn. 28.11.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi  zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w  Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na dostawę systemu chromatografii cieczowej FPLC, znak sprawy ADZ-23-15/2012
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
LKB BIOTECH
Violetta Kochmańska i
Marek Wełnicki Sp.j.
Ul. Grójecka 130 lok. nr 12
02-389 Warszawa
100,00
100,00
 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest  zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała  maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamóweiń publicznych, w związku z  przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym  złożono tylko jedną ofertę.
 
 
 
Dnia 2012-11-12                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-14/2012
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEOWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ:http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 
Dla części 1 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 2 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 3 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 4 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 5 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 6 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu:   
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2.   Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

 -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną  dostawę sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiadającego zakresowi w części na jaką składa ofertę – o wartości brutto nie mniejszej niż:

Dla części 1  50.000,00 zł
Dla części 2  50.000,00 zł
Dla części 3  200.000,00 zł
Dla części 4  5.000,00 zł
Dla części 5  100.000,00zł
Dla części 6 13.000,00 zł
UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
dostaw musi być sumą wartości dostaw w tych częściach.

b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej:
Dla części 1  50.000,00 zł
Dla części 2  50.000,00 zł
Dla części 3  200.000,00 zł
Dla części 4  5.000,00 zł
Dla części 5  100.000,00 zł
Dla części 6 13.000,00 zł
UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
ubezpieczenia musi być sumą wartości ubezpieczeń w tych częściach.
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Dla części 1 zamówienia: 1500 PLN
Dla części 2 zamówienia: 1500 PLN
Dla części 3 zamówienia: 5000 PLN
Dla części 5 zamówienia: 3000 PLN
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla części 4 i 6.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 90%, termin realizacji 10%
Termin składania ofert: 20 listopada 2012 do godz. 11.00
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ: 22 listopada 2012 godz. 11:00
KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ: 26 listopada 2012 godz. 11:00

Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski, Jan Kogut, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 12.11.2012, ogłoszenie nr 445888-2012.
Warszawa, dn. 12.11.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
SIWZ PO ZMIANACH do pobrania: SIWZ.PDF
 
 
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
Dnia 2012-10-09                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-13/2012
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
DOSTAWA INKUBATORA DO PŁYTEK KRYSTALIZACYJNYCH NA POTRZEBY
MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę inkubatora do płytek krystalizacyjnych do Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników w zakresie jego obsługi.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 10 lutego 2013
Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Opis sposobu dokonania spełniania warunków okresla rozdział V. ust. 2 SIWZ.
Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia - nie spełnia.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000 zł
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 19 listopada 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Marcin Nowotny, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w Dz. Urz. UE: 09.10.2012, ogłoszenie nr 2012-139980.
Warszawa, dn. 09.10.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
Warszawa, dn. 05.12.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi  zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w  Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na dostawę inkubatora do płytek krystalizacyjnych, znak sprawy ADZ-23-15/2012
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
Rigaku Europe
Unit B6 Chaucer Business Park, Watery Lane, Kemping, Sevenoaks, Kent TN156QY,
United Kingdom
100,00
100,00
 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest  zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała  maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

ANNOUNCEMENT OF SELECTION THE BEST OFFER

Acting pursuant to the article 92 section 1 of Public Procurement Act (Journal of Laws 2010, No. 113, 759 with later changes) International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, hereinafter called Contracting Authority announce of selection the best offer in public procurement procedure for a contract for the delivery of the incubator for crystallization plates , case reference ADZ-23-13/2011.
In conducting procedure were received 1 offer, meeting Contracting Authority conditions described in the Terms of Reference and are not liable to exclusion.
Offer number
 Supplier’s name and address
Points scored in bid price criteria
TOTAL
1
Rigaku Europe
Unit B6 Chaucer Business Park, Watery Lane, Kemping, Sevenoaks, Kent TN156QY,
United Kingdom
100,00
100,00
Offer number 1 i.e. Rigaku Europe was selected the best offer.
Offer meets all formal – legal conditions, i.e. is in conformity with Public Procurement Act, and its content correspond to content of Terms of Reference, moreover scored highest total points number in bid price criteria.
 
 
 
 
Dnia 2012-09-11                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-12/2012
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
WYKONANIE MODERNIZACJI UKŁADÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA W BUDYNKU PRZY UL. KS. TROJDENA 4 W WARSZAWIE
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku  Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (budynek D) przy ul. ks. Trojdena 4 w Warszawie, na postawie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zgodnie z założeniami audytu energetycznego oraz opisem zawartym w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2012
Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Posiadją wiedzę i doświadczenie, a w szczególności:
 •  Wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia w budynku użyteczności publicznej na kwotę 500 000 zł każda. Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Mają do dyspozycji co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w zakresie realizowanych prac o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.).
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
4.Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:
 • Wykonawca musiposiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  co najmniej 500 000 zł.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 12 500 zł
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 25 lwrześnia 2012 do godz. 11.00 zmiana na 27 września 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, tel. 22 59 70 780, w sprawach merytorycznych: Janusz Kasperczyk, tel. 22 65 67 025, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 11.09.2012, ogłoszenie nr 342626-2012.
Warszawa, dn. 11.09.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
 
 
Dnia 2012-09-11                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-11/2012
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
WYKONANIE MODERNIZACJI OKIEN I WYKUSZY ALUMINIOWO - SZKLANYCH W BUDYNKU PRZY UL. KS. TROJDENA 4 W WARSZAWIE
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja okien i wykuszy aluminiowo-szklanych Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (budynek D) przy ul. ks. Trojdena 4 w Warszawie, zgodnie z audytem energetycznym,w podziale na dwie części:
Część 1 polegająca na :
a) wykusze aluminiowo – szklane – umieszczenie po stronie wewnętrznej wykuszy, dodatkowej przegrody aluminiowo-szklanej, o współczyniniku przenikania ciepła U=1,7 W/m2K, izolowanej termicznie ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym ~  230 [m²],
b) uzyskaniu dla docieplonych wykuszy, poprzez zastosowanie dodatkowej wewnetrznej konstrukcji aluminiowo-szklanej, współczynika przenikania ciepła U-1,4 W/m2K,
c) zachowaniu kolorystyki aluminiowych elementów (rama i wypełnienie) dodatkowej wewnętrznej konstrukcji aluminiowo-szklanej,
Część 2 polegająca na:
a) okna drewniano – aluminiowe – wymiana istniejących pakietów szyb zespolonych wraz z uszczelkami na nowe pakiety szyb zespolonych ze szkłaniskoemisyjnego z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym wraz z uszczelkami ~ 440 [m²],
b) uzyskaniu dla pakietu szyb zespolonych współczynnika przenikania ciepła U=1,1 W/m² K lub niższy,
c) uzyskaniu, po wymianie pakietów szyb zespolonych na nowe, szczelności okien.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: Dla części 1 i 2: do 15 listopada 2012
Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Posiadją wiedzę i doświadczenie, a w szczególności:
 •  Wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia w budynku użyteczności publicznej na kwotę 100 000 zł każda. Roboty budowlane polegające na wymianie lub montażu stolarki okiennej są robotami o charakterze złożoności porównywalnym z zakresm niniejszego zamówienia.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Mają do dyspozycji co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w zakresie realizowanych prac o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.).
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
4.Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:
 • Wykonawca musiposiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  co najmniej 250 000 zł.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Dla części nr 1: 2 000 zł; dla części nr 2: 3 000 zł
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 25 lwrześnia 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, tel. 22 59 70 780, w sprawach merytorycznych: Janusz Kasperczyk, tel. 22 65 67 025, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 11.09.2012, ogłoszenie nr 342620-2012.
Warszawa, dn. 11.09.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
 
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
Warszawa, dn. 09.10.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji okien i wykuszy aluminiowo-szklanych w budynku przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie, znak sprawy ADZ-23-11/2012
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Szczepański Tadeusz      ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów
100,00 100,00
 
Oferta nr 1 tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD została wybrana jako najkorzystniejsza.
Uzasadnienie: oferta spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium cena oferty.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zawarcia umowy o zamówienie publiczne odrębnym pismem.
 
 
 
 
 
Dnia 2012-07-24                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-09/2012
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
WYKONANIE MODERNIZACJI OKIEN I WYKUSZY ALUMINIOWO - SZKLANYCH W BUDYNKU PRZY UL. KS. TROJDENA 4 W WARSZAWIE
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja okien i wykuszy aluminiowo-szklanych Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (budynek D) przy ul. ks. Trojdena 4 w Warszawie, zgodnie z audytem energetycznym, polegającym na:
a) wykusze aluminiowo – szklane – wymiana istniejących pakietów szyb zespolonych wraz z uszczelkami na nowe pakiety szyb zespolonych ze szkła niskoemisyjnego z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym wraz z uszczelkami ~  230 [m²],
b) okna drewniano – aluminiowe – wymiana istniejących pakietów szyb zespolonych wraz z uszczelkami na nowe pakiety szyb zespolonych ze szkłaniskoemisyjnego z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym wraz z uszczelkami ~ 440 [m²],
c) uzyskaniu dla pakietu szyb zespolonych współczynnika przenikania ciepła U=1,1 W/m² K lub niższy,
d) zachowaniu kolorystyki szyb zewnętrznych wykuszy aluminiowo-szklanych,
e) uzyskaniu, po wymianie pakietów szyb zespolonych na nowe, szczelności wykuszy oraz okien.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 19 października 2012
Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
2. Posiadją wiedzę i doświadczenie, a w szczególności:
 •  Wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia w budynku użyteczności publicznej na kwotę 150 000 zł każda.

3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Mają do dyspozycji co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w zakresie realizowanych prac o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.).

4.Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:
 • Wykonawca musiposiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  co najmniej 500 000 zł.

Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII  SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 10 lsierpnia 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, tel. 22 59 70 780, w sprawach merytorycznych: Janusz Kasperczyk, tel. 22 65 67 025, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 24.07.2012, ogłoszenie nr 268362-2012.
Warszawa, dn. 24.07.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf
 
 
 
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
 
 
Warszawa, dn. 20.08.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji okien i wykuszy aluminiowo-szklanych w budynku przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie, znak sprawy ADZ-23-10/2012
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferty, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Szczepański Tadeusz      ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów
100,00 100,00
 
Oferta nr 1 spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium cena oferty.
Jednocześnie działając na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie: cena ofety najkorzystniejszej przewyzsza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  
Dnia 2012-06-27                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-09/2012
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH
MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji 2 sztuk dźwigów osobowych 8 przystankowych o nr rej. 3127002895 i  3127002896 usytuowanych w budynku D Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie, w zakresie wymiany aparatury sterującej wraz z osprzętem oraz przeglądami konserwacyjnymi i naprawami w okresie gwarancji.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 28 września 2012
Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
 •  Posiada uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie możliwości dokonywania modernizacji i remontów osobowych dźwigów elektrycznych. Spełnienie warunku poprzez załączenie stosownego dokumentu. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców może spełnić ten warunek.

2. Posiadją wiedzę i doświadczenie, a w szczególności:
 •  Wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze
  złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia w budynku użyteczności publicznej na kwotę 100 000 zł każda. Spełnienie warunku poprzez wypełnienie oświadczenia – załącznika nr 6 do SIWZ, potwierdzenie realizacji zamówień dokumentami, np. referencjami, na dowód, że zostały wykonane należycie. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie mogą spełnić ten warunek.

3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązany jest dysponować wykwalifiokowanym personelem, wskazać do realizacji zamóweinia co najmniej:
 1. 4 osoby posiadające ważne uprawnienia Urząd Dozoru Technicznego na modernizację i konserwację osobowych dźwigów elektrycznych
 2. 1 osobę posiadającąważne uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej (kierownik robót) – wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej bez ograniczeń;
Spełnienie warunku poprzezpodpisanie oświadczenia – załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku wykazania osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie mogą spełnić ten warunek.

4.Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:
 • Wykonawca musiposiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  co najmniej 150 000 zł.

Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII  SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 23 lipca 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, tel. 22 59 70 780, w sprawach merytorycznych: Robert Banasiak, tel. 22 59 70 712, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 27.06.2012, ogłoszenie nr 224080-2012.
Warszawa, dn. 27.06.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania: Wyjaśnienia Windy 1
Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania: Wyjaśnienia Windy 2
 
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
 
Warszawa, dn. 25.07.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację dźwigów osobowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, znak sprawy ADZ-23-09/2012
W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, spełniające wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegające odrzuceniu.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
LIFT-POL
ul. Kowelska 10 m.13
03-432 Warszawa
100,00 100,00
2
ELEKTROMOC Sp. z o.o.
ul. Herbowa 5,
01-938 Warszawa
79,36 79,36
 
Oferta nr 1 tj. LIFT-POL została wybrana jako najkorzystniejsza.
Uzasadnienie: oferta spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.
  
Dnia 2012-06-11                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-08/2012
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ MIBMiK
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego oraz licencji firmy Microsoft  w podziale na dwie części w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie:
Cześć 1:
1.1.  Dostawa macierzy dyskowej – 1 szt.
1.2.  Rozbudowa serwera Dell PowerEdge R510 (dostawa fabrycznie nowych części do posiadanych przez Zamawiającego dwóch serwerów Dell PowerEdge R510 – karta sieciowa (2 szt.) do komunikacji z macierzą dyskową oraz 8GB modułów pamięć RAM (12 szt.)
1.3.  Dostawa szafy serwerowej HP AF001A Universal Rack 10642 G2 Pallet Rack – 1 szt.
1.4.  Dostawa przełącznika KVM z monitorem LCD – 1 szt.
Część 2:
1.1.  Dostawa licencji na oprogramowanie Microsoft Open Academic - 108 szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: dla części nr 1 i 2: 8 tygodni od daty podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności:
   - posiadania uprawnień do dystrybucji akademickiego / edukacyjnego oprogramowania komputerowego (Dotyczy   części nr 2)
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII  SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 20 czerwca 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, tel. 22 59 70 780, w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski, tel. 22 59 70 749, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 11.06.2012, ogłoszenie nr 196064-2012.
Warszawa, dn. 11.06.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania: WYJASNIENIE.PDF
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
 
 
 
Dnia 2012-05-08                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-07/2012
 
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pięć części na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie:
Cześć 1 - komputery stacjonarne (4 szt.),
Część 2 - monitory LCD (5 szt.),
Część 3 - laptopy (4 szt.), stacja dokująca do laptopa (1 szt.), torba do laptopa (1 szt.),
Część 4 - laptopy (5 szt.)
Cześć 5 - dysk przenośny (1 szt.), dyski twarde (24 szt.)
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 17 maja 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski, tel. 22 59 70 795, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 08.05.2012, ogłoszenie nr 145286-2012.
Warszawa, dn. 08.05.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf SIWZ.doc
Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania: WYJASNIENIE.PDF
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
nbsp]
Dnia 2012-04-04                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-06/2012
 
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w podziale na dwie części na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie:
Cześć 1 - komputery stacjonarne (4 szt.), monitory LCD (4 szt.), laptopy (3 szt.), stacja dokująca do laptopa (1 szt.), torba do laptopa (1 szt.), dysk przenosny (1 szt.), dyski twarde (24 szt.)
Część 2 - licencje i oprogramowanie komputerowe w wersji edukacyjnej (11 szt.)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 18 kwietnia 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski, tel. 22 59 70 795, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 04.04.2012, ogłoszenie nr 106494-2012.
Warszawa, dn. 04.04.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                             
 
Warszawa, dn. 27.04.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzetu komputerowego dla części II, znak sprawy ADZ-23-06/2012
W prowadzonym postępowaniu dla części II wpłynęły 3 oferty, spełniające wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegające odrzuceniu.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
"RYNEK 13" Dorota Krzysiek,
Jacek Piasecki Sp.J.
 Pl. Gen. J. Bema 2/9
50-265 Wrocław
91,02 91,02
2
Alltech
Ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock
100,00 100,00
3
"SYRIANA" Joanna Fisher
Ul. Porębskiego 28/17,
 80-180 Gdańsk
90,75 90,75
 
Oferta nr 2 spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie działając na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4 i punkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla części I.
Uzasadnienie: postępowanie zawiera błędy uniemożliwiające zawarcie niepodlegającej unieważnieniu unowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. wystąpiły różnice w liczbie oferowanego sprzętu komputerowego w treści SIWZ i Formularzu oferty. Ponadto ceny jednostkowe 2 pozycji sprzętu komputerowego przewyższają kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Dziękujemy za złożone oferty. Informujemy, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzetu komputerowego.
Dnia 2012-02-20                                                                                             Zamowienie publiczne NR ADZ-23-05/2012
 
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
DOSTAWA FLUORESCENCYJNEGO MIKROSKOPU STEREOSKOPOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie mikroskopu stereoskopowego z oświetleniem fluorescencyjnym, oświetleniem przechodzącym jasnego i ciemnego pola, oświetleniem epi-typu "gęsia szyja", kolorową kamerą z chłodzeniem oraz mikromanipulatorem, a także stacjonarny komputer wraz z monitorem i oprogramowaniem do obsługi stereoskopu i kamery, do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz ze szkoleniem użytkowników.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: dostawa przedmiotu umowy w terminie do 27 kwietnia 2012, instalacja, uruchomienie i przeszkolenie użytkowników nie później niż do 30 października 2012
Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 dostawy mikroskopów fluorescencyjnych wraz z ich uruchomieniem, o wartości pojedynczego mikroskopu co najmniej odpowiadającej wartości netto zamówienia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 5 marca 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Tomasz Węgierski, tel. 22 59 70 763, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 20.02.2012, ogłoszenie nr 50734-2012.
Warszawa, dn. 20.02.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                                      
Warszawa, dn. 14.03.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fluorescencyjnego mikroskopu stereoskopowego wraz z wyposażeniem, znak sprawy ADZ-23-05/2012
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
KAWA.SKA Sp. z o.o.
Ul. Zaczarowanej Róży 1
05-540 Zalesie Górne
100,00
100,00
 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamóweiń publicznych, w związku z przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę.
 
 
 
 
 
Dnia 2012-02-16                                                                                             Zamowienie publiczne NR ADZ-23-04/2012
 
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
DOSTAWA WYTRZĄSAREK LABORATORYJNYCH
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie wytrząsarek laboratoryjnych z inkubacją i chłodzeniem do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz ze szkoleniem użytkowników.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 dostawy wytrząsarek laboratoryjnych wraz z ich uruchomieniem, o wartości co najmniej odpowiadającej wartości netto zamówienia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 23 lutego 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Marcin Nowotny, tel. 22 59 70 717, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 16.02.2012, ogłoszenie nr 46784-2012.
Warszawa, dn. 16.02.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                                      
Warszawa, dn. 24.02.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wytrząsarek laboratoryjnych, znak sprawy ADZ-23-04/2012
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
Biuro Handlu Zagranicznego "AGEMA"
Ul. Górnicza 18/36
91-765 Łódź
100,00
100,00
 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamóweiń publicznych, w związku z przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę.
 
 
 
 
Dnia 2012-02-02                                                                                               Zamowienie publiczne NR ADZ-23-03/2012
 
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
ADAPTACJA POMIESZCZENIA WRAZ Z SYSTEMEM KLIMATYZACJI W OBIEKCIE SŁUŻBOWYM ABW
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczenia usytuowanego w budynku znajdującym się na terenie obiektu służbowego ABW przy ul. 1-go Sierpnia 30A w Warszawie, celem zainstalowania systemu klimatyzacji i sprzętu laboratoryjnego oraz zakup, dostawa i montaż systemu klimatyzacji, obejmujący następujące branże:
Zadanie 1: budowlana i elektryczna
Zadanie 2: sanitarna
Zakres robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz szczegółowo przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. (Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ dostępne wyłącznie do wglądu w Biurze Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
Mając na uwadze, iż Zamawiający przewidział rozliczenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe) w rozumieniu art. 629 KC, zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Wykonawców. Wnioski w sprawie wizji lokalnej należy zgłaszać nie później niż do dnia 7 lutego 2012r. do Pani Kamili Rzeczkowskiej, tel.: +48 723-691-604, fax: (0 22) 58 56 055.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane polegających na adaptacji pomieszczenia usytuowanego w budynku znajdującym się na terenie obiektu służbowego ABW przy ul. 1-go Sierpnia 30A w Warszawie, celem zainstalowania systemu klimatyzacji i sprzętu laboratoryjnego.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany system klimatyzacji oraz na wchodzące w skład klimatyzacji urządzenia, nie krótszej jednak, niż okres gwarancji przewidywany przez producenta tych urządzeń.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:
- wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż na kwotę 50 000 zł brutto.,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
• mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane i doświadczone osoby w celu obsadzenia stanowiska:
- minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej (kierownik robót) - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży ogólnobudowlanej bez ograniczeń;
- minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia w branży elektrycznej - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej bez ograniczeń,
- minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia w branży sanitarnej - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej bez ograniczeń.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym:
- Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł.
Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie III.3 Ogłoszenia o zamówieniu wg formuły spełnia – nie spełnia.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu:
14 lutego 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania wniosków: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Kamila Rzeczkowska, tel. 22 58 56 036, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 02.02.2012, ogłoszenie nr 32810-2012.
Warszawa, dn. 02.02.2012r
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z załącznikami do pobrania:wniosek.doc
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                                      
Warszawa, dn. 11.04.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Adaptacja pomieszczenia wraz z systemem klimatyzacji w obiekcie służbowym ABW, znak sprawy ADZ-23-03/2012
W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegające odrzuceniu.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
ELINSTAL Łapkiewicz i Syn Sp.j.
ul. Z. Krasińskiego 93
05-080 Izabelin 
68,30 68,30
2
COMFORTCLIMA Grzegorz
Grzenda ul. Bolesława Prusa 7,
05-300 Mińsk Mazowiecki
83,34 83,34
3
ETIS Sp. z o.o.
ul. Warszawska 66
08-103 Siedlce
100,00 100,00
 
Oferta nr 3 ETIS Sp. z o.o. spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

  
Dnia 2012-01-19                                                                                               Zamowienie publiczne NR ADZ-23-01/2012
 
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
USŁUGA SPRZATANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie (budynek D) o łącznej powierzchni użytkowej 4032 m2.
Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ:http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:
- przed dniem  wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 usług sprzątania obiektów przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu o powierzchni min. 3500 m2(każda) w instytucjach o podobnym charakterze (tj. placówka naukowa z pracowniami laboratoryjnymi, w tym o podwyższonym stopniu czystości) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te obejmowały pomieszczenia laboratoryjne i zostały wykonane należycie (listy referencyjne),
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
- dysponowania  na czas realizacji zamówienia przynajmniej po jednym urządzeniu pozwalającym na mechaniczne czyszczenie i zabezpieczenie podłóg (tj. akrylizacja, krystalizacja, polerowanie podłóg) oraz przynajmniej jednym urządzeniem pozwalającym wykonanie usługi czyszczenia na mokro i prania wykładzin,
- dysponowania co najmniej 1 osobą, wyznaczoną do realizacji niniejszego zamówienia a w szczególności do przeszkolenia pozostałych pracowników, która  posiada wynikający z jednego kontraktu co najmniej 6 miesięczny staż pracy polegającej na sprzątaniu w obiektach użyteczności publicznej nabyty w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym:
- posiadają  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia) co najmniej na kwotę 100 000 zł.
Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 500 zł.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 31 stycznia 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów:  Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, Anna Brzezińska tel. 22 59 70 780, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 19.01.2012, ogłoszenie nr 17842-2011.
Warszawa, dn. 19.01.2012r
SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf
Załącznik nr 1a do SIWZ: załącznik_1a.pdf
Załącznik nr 1b do SIWZ: załącznik_1b.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ: wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                                      
Warszawa, dn. 03.02.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania i utrzymania czystości, znak sprawy ADZ-23-01/2012
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
TANDEM
Wiesław Lużyński
Ul. Mandarynki 8/6
02-796 Warszawa
100,00
100,00
 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamóweiń publicznych, w związku z przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę.
 
 
 
 
Dnia 2011-11-30                                                                                               Zamowienie publiczne NR ADZ-23-33/2011
  
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
 
oglasza rozpoczecie postepowania o zamowienie publiczne:
BUDOWA SERWEROWNI KOMPUTEROWEJ MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie remontu i adaptacji pomieszczenia zlokalizowanego w piwnicy budynku D Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie, na potrzeby serwerowni komputerowej, obejmujący następujące branże:
a) budowlaną,
b) sanitarną,
c) elektryczną i niskoprądową (system monitoringu parametrów środowiska serwerowni),
d) system gaszenia gazem
Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
do 10 tygodni od daty podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu:  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, w szczególności:
- wymagane jest udokumentowanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia w budynku użyteczności publicznej na kwotę 500 000 zł każda.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane i doświadczone osoby w celu obsadzenia stanowiska:
- minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do kierowania robotami w branży ogólnobudowlanej (kierownik robót) - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży ogólnobudowlanej bez ograniczeń;
- minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia w branży elektrycznej - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej bez ograniczeń
- minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia w branży sanitarnej - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej bez ograniczeń.
4. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, w w szczególności:
- Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 zł.

Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 100%
Termin składania ofert: 14 grudnia 2011 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów:
w sprawach formalnych:  Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski tel. 22 59 70 749, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 30.11.2011, ogłoszenie nr 405444-2011.
Warszawa, dn. 30.11.2011r.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ: WYJASNIENIE.PDF
Wyjasnienie treści SIWZ_I: WYJASNIENIE_I.PDF
SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA I: SPROSTOWANIE.PDF
Informacja o wizji lokalnej:WIZJA_LOKALNA.PDF
WYJAŚNIENIE PO WIZJI LOKALNEJ:WYJASNIENIE.PDF
 
 Wynik postepowania:                                                                                                                                                      
  
  
 
 
 
Dnia 2011-11-29                                                                                              Zamowienie publiczne NR ADZ-23-32/2011
  
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
 
oglasza rozpoczecie postepowania o zamowienie publiczne:
DOSTAWA SPEKTROFLUORYMETRU

Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamóweinia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie spektrofluorymetru do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz ze szkoleniem użytkowników.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
do 12 tygodni od daty podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu:  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 dostawy spektrofluorymetrów wraz z ich uruchomieniem, o wartości co najmniej 100 000 zł netto każda.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 100%
Termin składania ofert: 12 grudnia 2011 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów:
w sprawach formalnych:  Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Krzysztof Skowronek tel. 22 59 70 754, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 29.11.2011, ogłoszenie nr 402084-2011.
Warszawa, dn. 29.11.2011r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf
 
Wynik postępowania:                                                                                                                                                      
Warszawa, dn. 15.12.2011

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę spektrofluorymetru, znak sprawy ADZ-23-32/2011
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
RAZEM
1
ABL&JASCO
Polska Sp. z o.o.
Ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków
100,00
100,00
 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamóweiń publicznych, w związku z przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę.
 
 
 
 
Dnia 2011-11-18                                                                                               Zamowienie publiczne NR ADZ-23-29/2011
International Institute of Molecular and Cell Biology
4 Ks.Trojdena Street, 02-109 Warsaw, Poland
Ph.:+ 48 22 59 70 700, fax: + 48 22 59 70 715
 
oglasza rozpoczecie postepowania o zamowienie publiczne:
EQUIPMENT FOR ZEBRAFISH (Danio rerio) HUSBANDRY
Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      

Public procurement procedure:
open procedure
Description of the subject of the contract: The contract shall cover the delivery (transport, unloading, handling) of the equipment for zebrafish (Danio rerio) husbandry to the site of its installation on the Contracting Authority's premises, installation of the equipment, and providing user training with regard to operation of the equipment.
No partial bids are allowed.
No variant bids are allowed.
Contract delivery deadline: Until 15th of March 2012
Conditions for participation in the procedure: Suppliers eligible to participate in the tender procedure are those who meet the criteria specified in Article 22 section 1 of the Public Procurement Act (PPA):
1. hold necessary qualifications/authorisations to perform specific activities or operations if such qualifications/authorisations are required by law;
2. have necessary knowledge and experience (the Supplier must prove at least 3 successful deliveries of similar equipment for zebrafish husbandry (with net value of EUR 10,000 each) including equipment installation and start-up in European research institutes);
3. have at their disposal the necessary technical potential and personnel capable of performance under the contract;
4. are in an appropriate economic and financial position.
The criteria listed above shall be assessed on the basis of the documents and statements, mentioned in clause VIII.1 of the Terms of Reference, submitted by the Supplier, using the "does meet the criteria – does not meet the criteria" formula.
Tender bond: The Contracting Authority does not require a tender bond
Bid assessment criteria: Bid price – 65%, Technical parameters – 35%
Date of tender bid submission: 7 December 2011 at 14.00 o’clock.
Place of tender bid submission: International Institute of Molecular and Cell Biology
4 Ks.Trojdena Street, 02-109 Warsaw, Poland, building D, room 004
Persons authorized to communicate with the Suppliers: in formal matters - Agnieszka Karbowska, tel. +48 22 59 70 703, in substantive matters – Dr Marta Miączyńska tel. +48 22 59 70 725;
e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
The Contracting Authority expects that supplementary contracts will be awarded, as specified in Article 67 section 1.7 of the Public Procurement Act (PPA).
Date announced in the Public Procurement Bulletin: 17.11.2011, Nr 384370-2011
Terms of Reference: ToR (pdf, doc)
Explanation of contents of Terms of Reference: explanation.pdf
Explanation of contents of Terms of Reference: explanation.pdf
 
Wynik postepowania:                                                                                                                                                      
Warsaw, date 14.12.2011
ANNOUNCEMENT OF SELECTION OF THE BEST OFFER AND REJECTION OF OFFERS
Acting pursuant to the article 92 section 1 of Public Procurement Act (Journal of Laws 2006, No. 164 with later changes) International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, hereinafter called the Contracting Authority announces the selection of the best offer in public procurement procedure for a contract for the delivery of the equipment for zebrafish (Danio rerio) husbandry to the International Institute of Molecular and Cell Biology, case reference ADZ-23-29/2011.
In the conducted procedure the Contracting Authority received 4 offers submitted by:
1) Fleuren & Nooijen BV
Eindhovensebaan 9
6031 NB Nederweert
The Netherlands
2) AQUANEERING Inc.
7960 Stromesa Cort
San Diego CA 92126
USA
3)Muller +Pfleger GmbH + Co. KG
Industriegebiet, Kreuzwiese 13
D-67806 Rockenhausen
Germany
4) ANIMA s.c.
Miła 19/4
00-174 Warsaw
Poland
1) Fleuren & Nooijen BV‘s offer is rejected, pursuant to Article 89 section 1 point 2 of the Public Procurement Act, as a bid which failed to meet the requirements of the Terms of Reference.

Concerning the technical parameters in TABLE A (minimum requirements) point II.9 and point III.2.15 - UV lamp offered does not meet the condition required by the Contracting Authority - a minimal efficiency of 75000 mWs/cm2. Contractor offered the lamp for water sterilization with an efficiency of 30.000 mWs/cm2.
2) AQUANEERING Inc.‘s offer with net price 164 400 EUR (option I), 141 000 EUR (option II) scored 78,14 total points (option I), 75,69 total points (option II ) in technical parameters and price criteria.
Offer number 
Supplier’s name and address 
Points scored in bid price criteria
Points scored in technical parameters criteria
TOTAL
2
AQUANEERING Inc.
7960 Stromesa Cort
San Diego CA 92126 
USA 
 
27,39 (option I)
 
31,94 (option II)
50,75 (option I)
 
43,75 (option II)
 
78,14 (option I)
75,69 (option II)
3) Muller +Pfleger GmbH + Co. KG‘s offer is rejected, pursuant to Article 89 section 1 point 2 of the Public Procurement Act, as a bid which failed to meet the requirements of the Terms of Reference.

Concerning the technical parameters in TABLE A (minimum requirements):
Point II.9 and point III.1.8 – Contractor did not offer UV lamp for water sterilization.
Point V.5 - Contractor offered a container for breeding/hatching of the shellfish Artemia made of glass, not as required of transparent plastic.
Point VI - soft nets to trap fish (Danio rerio) in containers of different volumes - Contractor did not offer the nets.
4) ANIMA s.c.‘s offer with net price 69 280,64 EUR scored 104,55 total points in technical parameters and price criteria and was selected the best offer.
Offer number 
Supplier’s name and address 
Points scored in bid price criteria
Points scored in technical parameters criteria
TOTAL
4
ANIMA s.c.
Miła 19/4
00-174 Warszawa
 
65,00
39,55
104,55
Simultaneously the Contracting Authority announces that the contract will be concluded within 5 days from the date of announcement of selection of the best offer, according to the condition in the article 94 section 1 point 2 of Public Procurement Act.
 
 
 

Dnia 2011-11-18                                                                                               Zamowienie publiczne NR ADZ-23-29/2011
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 5970 790, Fax. (22) 59 70 715
 
oglasza rozpoczecie postepowania o zamowienie publiczne:
DOSTAWA WYPOSAŻENIA STANOWISKA DO HODOWLI RYB DANIO RERIO

Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      

Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie (transport, rozładowanie, wniesienie) wyposażenia stanowiska do hodowli ryb Danio rerio do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego obsługi.
Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ:http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 15 marca 2012 roku
Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie (wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji, co najmniej 3 dostaw (o wartości co najmniej 10.000,- EUR netto każda) zbliżonych stanowisk do hodowli ryb wraz z ich uruchomieniem w europejskich instytutach naukowych)
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty - 65%, parametry techniczne - 35%
Termin składania ofert: 7 grudnia 2011 do godz. 14:00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach formalnych: Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: dr hab. Marta Miączyńska tel. 22 59 70 725; e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 17.11.2011, ogłoszenie nr 384370-2011
SIWZ do pobrania: SIWZ (pdf, doc)
Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania: wyjasnienie.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania: wyjasnienie.pdf
 
Wynik ostepowania:                                                                                                                                                      
Warszawa, dn. 14.12.2011
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 164 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia stanowiska do hodowli ryb Danio rerio w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, znak sprawy ADZ-23-29/2011.
W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty złożone przez:
1) Fleuren & Nooijen BV
Eindhovensebaan 9
6031 NB Nederweert
Holandia
2) AQUANEERING Inc.
7960 Stromesa Cort
San Diego CA 92126
USA
3)Muller +Pfleger GmbH + Co. KG
Industriegebiet, Kreuzwiese 13
D-67806 Rockenhausen
Niemcy
4) ANIMA s.c.
Miła 19/4
00-174 Warszawa
Polska
1) Oferta firmy Fleuren & Nooijen BV podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy Parametry techniczne Tabeli A (parametry minimalne) punkt II.9 i punkt III.2 ppkt. 15 – oferowana lampa UV nie spełnia warunku wymaganego przez Zamawiającego, tj. wydajności minimum 75000 mWs/cm2. Wykonawca zaoferował lampę UV do sterylizacji wody o wydajności 30 00 mWs/cm2.

2) Oferta firmy AQUANEERING Inc. z ceną 164 400 EUR netto (wariant I), 141 000 EUR netto (wariant II) uzyskała 78,14 punktów (wariant I), 75,69 punktów (wariant II ) w kryterium cena i parametry techniczne.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
Liczba punktów w kryterium parametry techniczne
RAZEM
2
AQUANEERING Inc.
7960 Stromesa Cort
San Diego CA 92126 
USA 
 
27,39 (wariant I)
 
31,94 (wariant II)
50,75 (wariant I)
 
43,75 (wariant II)
 
78,14 (wariant I)
75,69 (wariant II)
3) Oferta firmy Muller +Pfleger GmbH + Co. KG podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy Parametry techniczne Tabeli A (parametry minimalne):
Punkt II.9 i punkt III.1 ppkt. 8 –Wykonawca nie zaoferował lampy UV do sterylizacji wody. Punkt V.2 - Wykonawca zaoferował pojemnik w systemie do hodowli/wylęgu skorupiaków artemia wykonany ze szkła, a nie jak wymagano z przezroczystego plastiku.
Punkt VI - miękkie siatki do odławiania ryb danio rerio z pojemników o różnej objętości – Wykonawca nie zaoferował siatek.
4) Oferta firmy ANIMA s.c. z ceną 69 280,64 EUR netto uzyskała 104,55 punktów w kryterium cena i parametry techniczne i została wybrana ofertą najkorzystniejszą.
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium ceny
Liczba punktów w kryterium parametry techniczne
RAZEM
4
ANIMA s.c.
Miła 19/4
00-174 Warszawa
 
65,00
39,55
104,55
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przesłanką określoną w art. 94 ust. 1 pkt. 2.

Dnia 2013-03-21                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-05/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEOWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 
Dla części 1 do 7 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 2 do 35 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 3 do 35 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 4 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 5 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 6 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 7 do 7 dni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 2.   Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

 -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną  dostawę sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiadającego zakresowi w części na jaką składa ofertę – o wartości brutto nie mniejszej niż:

Dla części 1 14.000,00 zł
Dla części 2 16.000,00 zł
Dla części 3 30.000,00 zł
Dla części 4 15.000,00 zł
Dla części 5 4.000,00zł
Dla części 6 22.000,00 zł
Dla części 7 10.000,00 zł

UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
dostaw musi być sumą wartości dostaw w tych częściach.


b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej:

Dla części 1 14.000,00 zł
Dla części 2 16.000,00 zł
Dla części 3 30.000,00 zł
Dla części 4 15.000,00 zł
Dla części 5 4.000,00zł
Dla części 6 22.000,00 zł
Dla części 7 10.000,00 zł

UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
ubezpieczenia musi być sumą wartości ubezpieczeń w tych częściach.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 90%, termin realizacji 10%
Termin składania ofert: 29 marca 2013 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 21.03.2013, ogłoszenie nr 114052-2013.
Warszawa, dn. 21.03.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ.PDF

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 27.03.2013.PDF

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ_1.PDF

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ_2.PDF

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ_3.PDF

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.PDF

 

[nbsp

Dnia 2013-03-12                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-04/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

USŁUGA DORADCZA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM B+R W ZAKRESIE WSPARCIA KOMERCJALIZACJI GRUPY POTENCJALNYCH WYNALAZKÓW ZWIĄZANYCH Z RESTRYKCYJNYM CIĘCIEM RNA

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza zarządzania projektem B+R w zakresie wsparcia komercjalizacji grupy potencjalnych wynalazków związanych z restrykcyjnym cięciem RNA.

Zamawiana usługa obejmuje:
a. przeprowadzenie analizy rynku
b. identyfikację przyszłych odbiorców oraz ich potrzeb
c. poszukiwanie partnerów do projektu mającego na celu dalszy rozwój potencjalnego produktu
d. opracowanie strategii komercjalizacji
e. opracowanie oferty technologicznej
f. prowadzenie negocjacji
g. waluację własności intelektualnej do celów transakcyjnych
h. podjęcie prób komercjalizacji zgodnie z opracowaną strategią

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 10 grudnia 2013 roku

Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonania spełniania warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę komercjalizacji wynalazków z zakresu jednej z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia – o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł. (czterdzieści tysięcy złotych)
Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość usługi należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy potwierdzającej usługę komercjalizacji wynalazków z zakresu jednej z w/w dziedzin o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł.
b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres trwania zamówienia, co najmniej 1 osobą zarządzająca komercjalizacją wyników badań projektu. Osoba zarządzająca komercjalizacją wyników badań powinna:
- posiadać minimum 5 lat pracy jako osoba zarządzająca komercjalizacją wyników badań - preferowane biuro transferu technologii
- posiadać status RTTP (Registered Technology Transfer Professional) w ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals) lub 60 punktów edukacyjnych (CE) międzynarodowej organizacji zrzeszającej managerów ds. komercjalizacji wyników badań
- posiadać doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu co najmniej 1 spółki spin-off
- posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu negocjacji licencji na poziomie międzynarodowym co najmniej w 1 projekcie
- wykonać co najmniej 10 studiów wykonalności z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia

Zamawiający wymaga doświadczenia w zakresie zarządzania komercjalizacją wyników badań, ale nie wymaga doświadczenia w tych obszarach w ramach jednej umowy.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b  SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 20 marca 2013 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 12.03.2013, ogłoszenie nr 99162-2013.
Warszawa, dn. 12.03.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

 

 

Warszawa, dn. 29.03.2013


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę doradczą zarządzania projektem B+R w zakresie wsparcia komercjalizacji grupy potencjalnych wynalazków związanych z restrykcyjnym cięciem RNA, znak sprawy ADZ-23-042013.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu. 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

i-TECH Innovations Ltd

28 Eccles Rd, Manchester, UK

100,00

100,00

 

Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.


Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę. 

 

 

 

nbsp]

Dnia 2013-02-14                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-03/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SYSTEMU CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ FPLC NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę systemu chromatografii cieczowej FPLC do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników w zakresie jego obsługi.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 15 kwietnia 2013 roku

Warunki udziału w postępowaniu:   
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:

a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

 -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną  dostawę aparatury naukowo-badawczej wraz z jej uruchomieniem – o wartości netto nie mniejszej niż 100 000 zł.

b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres trwania zamówienia, co najmniej 1 osobą do przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników z obsługi systemu chromatografii cieczowej FPLC.
 
c) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 100 000 zł. (sto tysięcy złotych).

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000 PLN

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 27 lutego 2013 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Izabela Sabała, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 14.02.2013, ogłoszenie nr 62676-2013.
Warszawa, dn. 14.02.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO POBRANIA.PDF

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

 

Warszawa, dn. 15.03.2013


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi  zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w  Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na dostawę systemu chromatografii cieczowej FPLC, znak sprawy ADZ-23-03/2013

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

LKB BIOTECH
Violetta Kochmańska i
Marek Wełnicki Sp.j.
Ul. Grójecka 130 lok. nr 12
02-389 Warszawa

100,00

100,00

 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest  zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała  maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamóweiń publicznych, w związku z  przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym  złożono tylko jedną ofertę.

 

 

 

 

Dnia 2013-01-31                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-01/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

USŁUGA DORADCZA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM B+R W ZAKRESIE WSPARCIA KOMERCJALIZACJI GRUPY POTENCJALNYCH WYNALAZKÓW ZWIĄZANYCH Z RESTRYKCYJNYM CIĘCIEM RNA

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza zarządzania projektem B+R w zakresie wsparcia komercjalizacji grupy potencjalnych wynalazków związanych z restrykcyjnym cięciem RNA.

Zamawiana usługa obejmuje:
a. przeprowadzenie analizy rynku
b. identyfikację przyszłych odbiorców oraz ich potrzeb
c. poszukiwanie partnerów do projektu mającego na celu dalszy rozwój potencjalnego produktu
d. opracowanie strategii komercjalizacji
e. opracowanie oferty technologicznej
f. prowadzenie negocjacji
g. waluację własności intelektualnej do celów transakcyjnych
h. podjęcie prób komercjalizacji zgodnie z opracowaną strategią

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 10 grudnia 2013 roku

Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonania spełniania warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę komercjalizacji wynalazków z zakresu jednej z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia – o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł. (czterdzieści tysięcy złotych)
b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres trwania zamówienia, co najmniej 1 osobą zarządzająca komercjalizacją wyników badań projektu. Osoba zarządzająca komercjalizacją wyników badań powinna:
- posiadać minimum 5 lat pracy jako osoba zarządzająca komercjalizacją wyników badań - preferowane biuro transferu technologii
- posiadać status RTTP (Registered Technology Transfer Professional) w ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals) lub 60 punktów edukacyjnych (CE) międzynarodowej organizacji zrzeszającej managerów ds. komercjalizacji wyników badań
- posiadać doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu co najmniej 1 spółki spin-off
- posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu negocjacji licencji na poziomie międzynarodowym co najmniej w 1 projekcie
- wykonać co najmniej 10 studiów wykonalności z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia

Zamawiający wymaga doświadczenia w zakresie zarządzania komercjalizacją wyników badań, ale nie wymaga doświadczenia w tych obszarach w ramach jednej umowy.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b  SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000 PLN.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 13 lutego 2013 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 31.01.2013, ogłoszenie nr 43600-2013.
Warszawa, dn. 31.01.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

Warszawa, dn. 15.02.2013


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę doradczą zarządzania projektem B+R w zakresie wsparcia komercjalizacji grupy potencjalnych wynalazków związanych z restrykcyjnym cięciem RNA, znak sprawy ADZ-23-02/2013.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

i-TECH Innovations Ltd

28 Eccles Rd, Manchester, UK

100,00

100,00

 

Firma i-Tech Innovations Ltd podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.


Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ w prowadzonym postępowaniu do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.

 

 

 

Dnia 2013-01-18                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-01/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI UKŁADÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA W BUDYNKU PRZY UL. KS. TROJDENA 4 W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku  Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (budynek D) przy ul. ks. Trojdena 4 w Warszawie, zgodnie z założeniami audytu energetycznego oraz opisem zawartym w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Posiadją wiedzę i doświadczenie, a w szczególności:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Mają do dyspozycji co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w zakresie projektowania o specjalności elektrycznej i o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.).

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
4.Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:

 • Wykonawca musiposiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  co najmniej 100 000 zł.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 28 stycznia 2013 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, tel. 22 59 70 780, w sprawach merytorycznych: Janusz Kasperczyk, tel. 22 65 67 025, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 18.01.2013, ogłoszenie nr 26758-2013.
Warszawa, dn. 18.01.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.PDF

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.PDF

 

 

Dnia 2012-11-16                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-16/2012

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTAWA BILETÓW LOTNICZYCH

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub wyczerpania kwoty 346.861,96 zł brutto, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu:   
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:

a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
  -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę dostarczenia biletów lotniczych na kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto.

b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale VI ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII. ust. 1, 2 i 5 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000 PLN

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 12 grudnia 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: Anna Brzezińska, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 03.12.2012, ogłoszenie nr 487024-2012.
Warszawa, dn. 03.12.2012r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

 

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.PDF

 

Dnia 2012-11-15                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-15/2012

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SYSTEMU CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ FPLC NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę systemu chromatografii cieczowej FPLC do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników w zakresie jego obsługi.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 1 lutego 2013 roku

Warunki udziału w postępowaniu:   
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:

a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

 -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną  dostawę aparatury naukowo-badawczej wraz z jej uruchomieniem – o wartości netto nie mniejszej niż 100 000 zł.

b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres trwania zamówienia, co najmniej 1 osobą do przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników z obsługi systemu chromatografii cieczowej FPLC.
 
c) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 100 000 zł. (sto tysięcy złotych).

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000 PLN

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 23 listopada 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Marcin Nowotny, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 15.11.2012, ogłoszenie nr 453594-2012.
Warszawa, dn. 15.11.2012r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO POBRANIA.PDF

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

Warszawa, dn. 28.11.2012


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi  zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w  Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na dostawę systemu chromatografii cieczowej FPLC, znak sprawy ADZ-23-15/2012

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

LKB BIOTECH
Violetta Kochmańska i
Marek Wełnicki Sp.j.
Ul. Grójecka 130 lok. nr 12
02-389 Warszawa

100,00

100,00

 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest  zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała  maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamóweiń publicznych, w związku z  przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym  złożono tylko jedną ofertę.

 

 

 

Dnia 2012-11-12                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-14/2012

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEOWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 
Dla części 1 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 2 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 3 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 4 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 5 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 6 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:   
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 2.   Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

 -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną  dostawę sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiadającego zakresowi w części na jaką składa ofertę – o wartości brutto nie mniejszej niż:

Dla części 1  50.000,00 zł
Dla części 2  50.000,00 zł
Dla części 3  200.000,00 zł
Dla części 4  5.000,00 zł
Dla części 5  100.000,00zł
Dla części 6 13.000,00 zł

UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
dostaw musi być sumą wartości dostaw w tych częściach.


b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej:

Dla części 1  50.000,00 zł
Dla części 2  50.000,00 zł
Dla części 3  200.000,00 zł
Dla części 4  5.000,00 zł
Dla części 5  100.000,00 zł
Dla części 6 13.000,00 zł

UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
ubezpieczenia musi być sumą wartości ubezpieczeń w tych częściach.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Dla części 1 zamówienia: 1500 PLN
Dla części 2 zamówienia: 1500 PLN
Dla części 3 zamówienia: 5000 PLN
Dla części 5 zamówienia: 3000 PLN
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla części 4 i 6.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 90%, termin realizacji 10%
Termin składania ofert: 20 listopada 2012 do godz. 11.00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ: 22 listopada 2012 godz. 11:00

KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ: 26 listopada 2012 godz. 11:00


Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski, Jan Kogut, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 12.11.2012, ogłoszenie nr 445888-2012.
Warszawa, dn. 12.11.2012r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ.PDF

SIWZ PO ZMIANACH do pobrania: SIWZ.PDF

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 19.11.2012

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 20.11.2012

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 21.11.2012

 

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dnia 2012-10-09                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-13/2012

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA INKUBATORA DO PŁYTEK KRYSTALIZACYJNYCH NA POTRZEBY
MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę inkubatora do płytek krystalizacyjnych do Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników w zakresie jego obsługi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 10 lutego 2013

Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Opis sposobu dokonania spełniania warunków okresla rozdział V. ust. 2 SIWZ.

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia - nie spełnia.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000 zł
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%

Termin składania ofert: 19 listopada 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Marcin Nowotny, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w Dz. Urz. UE: 09.10.2012, ogłoszenie nr 2012-139980.
Warszawa, dn. 09.10.2012r

TERMS OF REFERENCE

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

Warszawa, dn. 05.12.2012


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi  zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w  Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na dostawę inkubatora do płytek krystalizacyjnych, znak sprawy ADZ-23-15/2012

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

Rigaku Europe
Unit B6 Chaucer Business Park, Watery Lane, Kemping, Sevenoaks, Kent TN156QY,
United Kingdom

100,00

100,00

 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest  zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała  maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

ANNOUNCEMENT OF SELECTION THE BEST OFFER


Acting pursuant to the article 92 section 1 of Public Procurement Act (Journal of Laws 2010, No. 113, 759 with later changes) International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, hereinafter called Contracting Authority announce of selection the best offer in public procurement procedure for a contract for the delivery of the incubator for crystallization plates , case reference ADZ-23-13/2011.

In conducting procedure were received 1 offer, meeting Contracting Authority conditions described in the Terms of Reference and are not liable to exclusion.

Offer number

 Supplier’s name and address

Points scored in bid price criteria

TOTAL

1

Rigaku Europe
Unit B6 Chaucer Business Park, Watery Lane, Kemping, Sevenoaks, Kent TN156QY,
United Kingdom

100,00

100,00

Offer number 1 i.e. Rigaku Europe was selected the best offer.
Offer meets all formal – legal conditions, i.e. is in conformity with Public Procurement Act, and its content correspond to content of Terms of Reference, moreover scored highest total points number in bid price criteria.

 

 

 

 

Dnia 2012-09-11                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-12/2012

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

WYKONANIE MODERNIZACJI UKŁADÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA W BUDYNKU PRZY UL. KS. TROJDENA 4 W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku  Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (budynek D) przy ul. ks. Trojdena 4 w Warszawie, na postawie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zgodnie z założeniami audytu energetycznego oraz opisem zawartym w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2012

Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Posiadją wiedzę i doświadczenie, a w szczególności:

 •  Wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia w budynku użyteczności publicznej na kwotę 500 000 zł każda. Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Mają do dyspozycji co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w zakresie realizowanych prac o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.).

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
4.Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:

 • Wykonawca musiposiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  co najmniej 500 000 zł.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 12 500 zł
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%

Termin składania ofert: 25 lwrześnia 2012 do godz. 11.00 zmiana na 27 września 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, tel. 22 59 70 780, w sprawach merytorycznych: Janusz Kasperczyk, tel. 22 65 67 025, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 11.09.2012, ogłoszenie nr 342626-2012.
Warszawa, dn. 11.09.2012r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO POBRANIA

DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA

PLIK NR 1

PLIK NR 2

PLIK NR 3

PLIK NR 4

PLIK NR 5

PLIK NR 6

PLIK NR 7

PLIK NR 8

PLIK NR 9

PLIK NR 10

PLIK NR 11

PLIK NR 12

PLIK NR 13

PLIK NR 14

PLIK NR 15

PLIK NR 16

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.PDF

 

Dnia 2012-09-11                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-11/2012

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

WYKONANIE MODERNIZACJI OKIEN I WYKUSZY ALUMINIOWO - SZKLANYCH W BUDYNKU PRZY UL. KS. TROJDENA 4 W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja okien i wykuszy aluminiowo-szklanych Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (budynek D) przy ul. ks. Trojdena 4 w Warszawie, zgodnie z audytem energetycznym,w podziale na dwie części:

Część 1 polegająca na :

a) wykusze aluminiowo – szklane – umieszczenie po stronie wewnętrznej wykuszy, dodatkowej przegrody aluminiowo-szklanej, o współczyniniku przenikania ciepła U=1,7 W/m2K, izolowanej termicznie ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym ~  230 [m²],

b) uzyskaniu dla docieplonych wykuszy, poprzez zastosowanie dodatkowej wewnetrznej konstrukcji aluminiowo-szklanej, współczynika przenikania ciepła U-1,4 W/m2K,

c) zachowaniu kolorystyki aluminiowych elementów (rama i wypełnienie) dodatkowej wewnętrznej konstrukcji aluminiowo-szklanej,

Część 2 polegająca na:

a) okna drewniano – aluminiowe – wymiana istniejących pakietów szyb zespolonych wraz z uszczelkami na nowe pakiety szyb zespolonych ze szkłaniskoemisyjnego z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym wraz z uszczelkami ~ 440 [m²],

b) uzyskaniu dla pakietu szyb zespolonych współczynnika przenikania ciepła U=1,1 W/m² K lub niższy,

c) uzyskaniu, po wymianie pakietów szyb zespolonych na nowe, szczelności okien.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: Dla części 1 i 2: do 15 listopada 2012

Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Posiadją wiedzę i doświadczenie, a w szczególności:

 •  Wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia w budynku użyteczności publicznej na kwotę 100 000 zł każda. Roboty budowlane polegające na wymianie lub montażu stolarki okiennej są robotami o charakterze złożoności porównywalnym z zakresm niniejszego zamówienia.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Mają do dyspozycji co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w zakresie realizowanych prac o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.).

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).
4.Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:

 • Wykonawca musiposiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  co najmniej 250 000 zł.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach (punkt VIII.1 SIWZ).

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Dla części nr 1: 2 000 zł; dla części nr 2: 3 000 zł
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%

Termin składania ofert: 25 lwrześnia 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, tel. 22 59 70 780, w sprawach merytorycznych: Janusz Kasperczyk, tel. 22 65 67 025, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 11.09.2012, ogłoszenie nr 342620-2012.
Warszawa, dn. 11.09.2012r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Warszawa, dn. 09.10.2012


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji okien i wykuszy aluminiowo-szklanych w budynku przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie, znak sprawy ADZ-23-11/2012

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Szczepański Tadeusz      ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów

100,00 100,00
 
Oferta nr 1 tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD została wybrana jako najkorzystniejsza.
Uzasadnienie: oferta spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium cena oferty.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zawarcia umowy o zamówienie publiczne odrębnym pismem.

 

 

 

 

 

Dnia 2012-07-24                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-09/2012

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

WYKONANIE MODERNIZACJI OKIEN I WYKUSZY ALUMINIOWO - SZKLANYCH W BUDYNKU PRZY UL. KS. TROJDENA 4 W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja okien i wykuszy aluminiowo-szklanych Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (budynek D) przy ul. ks. Trojdena 4 w Warszawie, zgodnie z audytem energetycznym, polegającym na:

a) wykusze aluminiowo – szklane – wymiana istniejących pakietów szyb zespolonych wraz z uszczelkami na nowe pakiety szyb zespolonych ze szkła niskoemisyjnego z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym wraz z uszczelkami ~  230 [m²],

b) okna drewniano – aluminiowe – wymiana istniejących pakietów szyb zespolonych wraz z uszczelkami na nowe pakiety szyb zespolonych ze szkłaniskoemisyjnego z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym wraz z uszczelkami ~ 440 [m²],

c) uzyskaniu dla pakietu szyb zespolonych współczynnika przenikania ciepła U=1,1 W/m² K lub niższy,

d) zachowaniu kolorystyki szyb zewnętrznych wykuszy aluminiowo-szklanych,

e) uzyskaniu, po wymianie pakietów szyb zespolonych na nowe, szczelności wykuszy oraz okien.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 19 października 2012

Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
2. Posiadją wiedzę i doświadczenie, a w szczególności:

 •  Wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia w budynku użyteczności publicznej na kwotę 150 000 zł każda.


3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Mają do dyspozycji co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w zakresie realizowanych prac o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.).


4.Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:

 • Wykonawca musiposiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  co najmniej 500 000 zł.


Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII  SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%

Termin składania ofert: 10 lsierpnia 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, tel. 22 59 70 780, w sprawach merytorycznych: Janusz Kasperczyk, tel. 22 65 67 025, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 24.07.2012, ogłoszenie nr 268362-2012.
Warszawa, dn. 24.07.2012r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.PDF

 

 

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

 

 

Warszawa, dn. 20.08.2012


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji okien i wykuszy aluminiowo-szklanych w budynku przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie, znak sprawy ADZ-23-10/2012

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferty, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Szczepański Tadeusz      ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów

100,00 100,00
 
Oferta nr 1 spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium cena oferty.
Jednocześnie działając na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie: cena ofety najkorzystniejszej przewyzsza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  

Dnia 2012-06-27                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-09/2012

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH

MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji 2 sztuk dźwigów osobowych 8 przystankowych o nr rej. 3127002895 i  3127002896 usytuowanych w budynku D Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie, w zakresie wymiany aparatury sterującej wraz z osprzętem oraz przeglądami konserwacyjnymi i naprawami w okresie gwarancji.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 28 września 2012

Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

 •  Posiada uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie możliwości dokonywania modernizacji i remontów osobowych dźwigów elektrycznych. Spełnienie warunku poprzez załączenie stosownego dokumentu. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców może spełnić ten warunek.


2. Posiadją wiedzę i doświadczenie, a w szczególności:

 •  Wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze
  złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia w budynku użyteczności publicznej na kwotę 100 000 zł każda. Spełnienie warunku poprzez wypełnienie oświadczenia – załącznika nr 6 do SIWZ, potwierdzenie realizacji zamówień dokumentami, np. referencjami, na dowód, że zostały wykonane należycie. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie mogą spełnić ten warunek.


3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Wykonawca zobowiązany jest dysponować wykwalifiokowanym personelem, wskazać do realizacji zamóweinia co najmniej:
 1. 4 osoby posiadające ważne uprawnienia Urząd Dozoru Technicznego na modernizację i konserwację osobowych dźwigów elektrycznych
 2. 1 osobę posiadającąważne uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej (kierownik robót) – wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej bez ograniczeń;

Spełnienie warunku poprzezpodpisanie oświadczenia – załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku wykazania osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie mogą spełnić ten warunek.


4.Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:

 • Wykonawca musiposiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  co najmniej 150 000 zł.


Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII  SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%

Termin składania ofert: 23 lipca 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, tel. 22 59 70 780, w sprawach merytorycznych: Robert Banasiak, tel. 22 59 70 712, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 27.06.2012, ogłoszenie nr 224080-2012.
Warszawa, dn. 27.06.2012r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Załacznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załacznik nr 3 do SIWZ

Załacznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załacznik nr 6 do SIWZ

Załacznik nr 7 do SIWZ

Załacznik nr 7a do SIWZ

Załacznik nr 8 do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania: Wyjaśnienia Windy 1

Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania: Wyjaśnienia Windy 2

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

 

Warszawa, dn. 25.07.2012


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację dźwigów osobowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, znak sprawy ADZ-23-09/2012

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, spełniające wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegające odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

LIFT-POL

ul. Kowelska 10 m.13

03-432 Warszawa

100,00 100,00
2

ELEKTROMOC Sp. z o.o.

ul. Herbowa 5,

01-938 Warszawa

79,36 79,36
 
Oferta nr 1 tj. LIFT-POL została wybrana jako najkorzystniejsza.
Uzasadnienie: oferta spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

  

Dnia 2012-06-11                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-08/2012

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ MIBMiK

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego oraz licencji firmy Microsoft  w podziale na dwie części w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie:

Cześć 1:

1.1.  Dostawa macierzy dyskowej – 1 szt.
1.2.  Rozbudowa serwera Dell PowerEdge R510 (dostawa fabrycznie nowych części do posiadanych przez Zamawiającego dwóch serwerów Dell PowerEdge R510 – karta sieciowa (2 szt.) do komunikacji z macierzą dyskową oraz 8GB modułów pamięć RAM (12 szt.)
1.3.  Dostawa szafy serwerowej HP AF001A Universal Rack 10642 G2 Pallet Rack – 1 szt.
1.4.  Dostawa przełącznika KVM z monitorem LCD – 1 szt.

Część 2:

1.1.  Dostawa licencji na oprogramowanie Microsoft Open Academic - 108 szt.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: dla części nr 1 i 2: 8 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności:
   - posiadania uprawnień do dystrybucji akademickiego / edukacyjnego oprogramowania komputerowego (Dotyczy   części nr 2)
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII  SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%

Termin składania ofert: 20 czerwca 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, tel. 22 59 70 780, w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski, tel. 22 59 70 749, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 11.06.2012, ogłoszenie nr 196064-2012.
Warszawa, dn. 11.06.2012r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania: WYJASNIENIE.PDF

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.PDF

 

 

 

Dnia 2012-05-08                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-07/2012

 

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pięć części na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie:

Cześć 1 - komputery stacjonarne (4 szt.),
Część 2 - monitory LCD (5 szt.),
Część 3 - laptopy (4 szt.), stacja dokująca do laptopa (1 szt.), torba do laptopa (1 szt.),
Część 4 - laptopy (5 szt.)
Cześć 5 - dysk przenośny (1 szt.), dyski twarde (24 szt.)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%

Termin składania ofert: 17 maja 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski, tel. 22 59 70 795, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 08.05.2012, ogłoszenie nr 145286-2012.
Warszawa, dn. 08.05.2012r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf SIWZ.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania: WYJASNIENIE.PDF

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ II.PDF

nbsp]

Dnia 2012-04-04                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-06/2012

 

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w podziale na dwie części na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie:

Cześć 1 - komputery stacjonarne (4 szt.), monitory LCD (4 szt.), laptopy (3 szt.), stacja dokująca do laptopa (1 szt.), torba do laptopa (1 szt.), dysk przenosny (1 szt.), dyski twarde (24 szt.)

Część 2 - licencje i oprogramowanie komputerowe w wersji edukacyjnej (11 szt.)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%

Termin składania ofert: 18 kwietnia 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski, tel. 22 59 70 795, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 04.04.2012, ogłoszenie nr 106494-2012.
Warszawa, dn. 04.04.2012r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

Warszawa, dn. 27.04.2012


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzetu komputerowego dla części II, znak sprawy ADZ-23-06/2012

W prowadzonym postępowaniu dla części II wpłynęły 3 oferty, spełniające wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegające odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

"RYNEK 13" Dorota Krzysiek,

Jacek Piasecki Sp.J.

 Pl. Gen. J. Bema 2/9

50-265 Wrocław

91,02 91,02
2

Alltech

Ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

100,00 100,00
3

"SYRIANA" Joanna Fisher

Ul. Porębskiego 28/17,

 80-180 Gdańsk

90,75 90,75
 
Oferta nr 2 spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie działając na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4 i punkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla części I.
Uzasadnienie: postępowanie zawiera błędy uniemożliwiające zawarcie niepodlegającej unieważnieniu unowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. wystąpiły różnice w liczbie oferowanego sprzętu komputerowego w treści SIWZ i Formularzu oferty. Ponadto ceny jednostkowe 2 pozycji sprzętu komputerowego przewyższają kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Dziękujemy za złożone oferty. Informujemy, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzetu komputerowego.

Dnia 2012-02-20                                                                                             Zamowienie publiczne NR ADZ-23-05/2012

 

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA FLUORESCENCYJNEGO MIKROSKOPU STEREOSKOPOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie mikroskopu stereoskopowego z oświetleniem fluorescencyjnym, oświetleniem przechodzącym jasnego i ciemnego pola, oświetleniem epi-typu "gęsia szyja", kolorową kamerą z chłodzeniem oraz mikromanipulatorem, a także stacjonarny komputer wraz z monitorem i oprogramowaniem do obsługi stereoskopu i kamery, do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz ze szkoleniem użytkowników.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: dostawa przedmiotu umowy w terminie do 27 kwietnia 2012, instalacja, uruchomienie i przeszkolenie użytkowników nie później niż do 30 października 2012

Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 dostawy mikroskopów fluorescencyjnych wraz z ich uruchomieniem, o wartości pojedynczego mikroskopu co najmniej odpowiadającej wartości netto zamówienia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%

Termin składania ofert: 5 marca 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Tomasz Węgierski, tel. 22 59 70 763, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 20.02.2012, ogłoszenie nr 50734-2012.
Warszawa, dn. 20.02.2012r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                                      

Warszawa, dn. 14.03.2012


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fluorescencyjnego mikroskopu stereoskopowego wraz z wyposażeniem, znak sprawy ADZ-23-05/2012

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

KAWA.SKA Sp. z o.o.

Ul. Zaczarowanej Róży 1

05-540 Zalesie Górne

100,00

100,00

 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamóweiń publicznych, w związku z przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę.

 

 

 

 

 

Dnia 2012-02-16                                                                                             Zamowienie publiczne NR ADZ-23-04/2012

 

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA WYTRZĄSAREK LABORATORYJNYCH

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie wytrząsarek laboratoryjnych z inkubacją i chłodzeniem do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz ze szkoleniem użytkowników.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 dostawy wytrząsarek laboratoryjnych wraz z ich uruchomieniem, o wartości co najmniej odpowiadającej wartości netto zamówienia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%

Termin składania ofert: 23 lutego 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Marcin Nowotny, tel. 22 59 70 717, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 16.02.2012, ogłoszenie nr 46784-2012.
Warszawa, dn. 16.02.2012r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                                      

Warszawa, dn. 24.02.2012


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wytrząsarek laboratoryjnych, znak sprawy ADZ-23-04/2012

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

Biuro Handlu Zagranicznego "AGEMA"

Ul. Górnicza 18/36

91-765 Łódź

100,00

100,00

 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamóweiń publicznych, w związku z przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę.

 

 

 

 

Dnia 2012-02-02                                                                                               Zamowienie publiczne NR ADZ-23-03/2012

 

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

ADAPTACJA POMIESZCZENIA WRAZ Z SYSTEMEM KLIMATYZACJI W OBIEKCIE SŁUŻBOWYM ABW

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczenia usytuowanego w budynku znajdującym się na terenie obiektu służbowego ABW przy ul. 1-go Sierpnia 30A w Warszawie, celem zainstalowania systemu klimatyzacji i sprzętu laboratoryjnego oraz zakup, dostawa i montaż systemu klimatyzacji, obejmujący następujące branże:
Zadanie 1: budowlana i elektryczna
Zadanie 2: sanitarna

Zakres robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz szczegółowo przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. (Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ dostępne wyłącznie do wglądu w Biurze Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
Mając na uwadze, iż Zamawiający przewidział rozliczenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe) w rozumieniu art. 629 KC, zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Wykonawców. Wnioski w sprawie wizji lokalnej należy zgłaszać nie później niż do dnia 7 lutego 2012r. do Pani Kamili Rzeczkowskiej, tel.: +48 723-691-604, fax: (0 22) 58 56 055.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane polegających na adaptacji pomieszczenia usytuowanego w budynku znajdującym się na terenie obiektu służbowego ABW przy ul. 1-go Sierpnia 30A w Warszawie, celem zainstalowania systemu klimatyzacji i sprzętu laboratoryjnego.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany system klimatyzacji oraz na wchodzące w skład klimatyzacji urządzenia, nie krótszej jednak, niż okres gwarancji przewidywany przez producenta tych urządzeń.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:
- wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż na kwotę 50 000 zł brutto.,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
• mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane i doświadczone osoby w celu obsadzenia stanowiska:
- minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej (kierownik robót) - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży ogólnobudowlanej bez ograniczeń;
- minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia w branży elektrycznej - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej bez ograniczeń,
- minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia w branży sanitarnej - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej bez ograniczeń.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym:
- Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł.
Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie III.3 Ogłoszenia o zamówieniu wg formuły spełnia – nie spełnia.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu:
14 lutego 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania wniosków: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów: w sprawach formalnych: Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Kamila Rzeczkowska, tel. 22 58 56 036, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 02.02.2012, ogłoszenie nr 32810-2012.
Warszawa, dn. 02.02.2012r

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z załącznikami do pobrania: wniosek.doc

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                                      

Warszawa, dn. 11.04.2012


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Adaptacja pomieszczenia wraz z systemem klimatyzacji w obiekcie służbowym ABW, znak sprawy ADZ-23-03/2012

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegające odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

ELINSTAL Łapkiewicz i Syn Sp.j.

ul. Z. Krasińskiego 93

05-080 Izabelin 

68,30 68,30
2

COMFORTCLIMA Grzegorz

Grzenda ul. Bolesława Prusa 7,

05-300 Mińsk Mazowiecki

83,34 83,34
3

ETIS Sp. z o.o.

ul. Warszawska 66

08-103 Siedlce

100,00 100,00
 
Oferta nr 3 ETIS Sp. z o.o. spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

  

Dnia 2012-01-19                                                                                               Zamowienie publiczne NR ADZ-23-01/2012

 

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

USŁUGA SPRZATANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie (budynek D) o łącznej powierzchni użytkowej 4032 m2.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:
- przed dniem  wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 usług sprzątania obiektów przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu o powierzchni min. 3500 m2(każda) w instytucjach o podobnym charakterze (tj. placówka naukowa z pracowniami laboratoryjnymi, w tym o podwyższonym stopniu czystości) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te obejmowały pomieszczenia laboratoryjne i zostały wykonane należycie (listy referencyjne),
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
- dysponowania  na czas realizacji zamówienia przynajmniej po jednym urządzeniu pozwalającym na mechaniczne czyszczenie i zabezpieczenie podłóg (tj. akrylizacja, krystalizacja, polerowanie podłóg) oraz przynajmniej jednym urządzeniem pozwalającym wykonanie usługi czyszczenia na mokro i prania wykładzin,
- dysponowania co najmniej 1 osobą, wyznaczoną do realizacji niniejszego zamówienia a w szczególności do przeszkolenia pozostałych pracowników, która  posiada wynikający z jednego kontraktu co najmniej 6 miesięczny staż pracy polegającej na sprzątaniu w obiektach użyteczności publicznej nabyty w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym:
- posiadają  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia) co najmniej na kwotę 100 000 zł.
Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 500 zł.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 31 stycznia 2012 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów:  Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, Anna Brzezińska tel. 22 59 70 780, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 19.01.2012, ogłoszenie nr 17842-2011.
Warszawa, dn. 19.01.2012r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf
Załącznik nr 1a do SIWZ: załącznik_1a.pdf
Załącznik nr 1b do SIWZ: załącznik_1b.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ: wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                                      

Warszawa, dn. 03.02.2012


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania i utrzymania czystości, znak sprawy ADZ-23-01/2012

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

TANDEM

Wiesław Lużyński

Ul. Mandarynki 8/6

02-796 Warszawa

100,00

100,00

 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamóweiń publicznych, w związku z przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę.

 

 

 

 

Dnia 2011-11-30                                                                                               Zamowienie publiczne NR ADZ-23-33/2011

  

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

 

oglasza rozpoczecie postepowania o zamowienie publiczne:

BUDOWA SERWEROWNI KOMPUTEROWEJ MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie remontu i adaptacji pomieszczenia zlokalizowanego w piwnicy budynku D Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie, na potrzeby serwerowni komputerowej, obejmujący następujące branże:
a) budowlaną,
b) sanitarną,
c) elektryczną i niskoprądową (system monitoringu parametrów środowiska serwerowni),
d) system gaszenia gazem

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
do 10 tygodni od daty podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu:  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, w szczególności:
- wymagane jest udokumentowanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia w budynku użyteczności publicznej na kwotę 500 000 zł każda.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane i doświadczone osoby w celu obsadzenia stanowiska:
- minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do kierowania robotami w branży ogólnobudowlanej (kierownik robót) - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży ogólnobudowlanej bez ograniczeń;
- minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia w branży elektrycznej - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej bez ograniczeń
- minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia w branży sanitarnej - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej bez ograniczeń.
4. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, w w szczególności:
- Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 zł.

Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 100%
Termin składania ofert: 14 grudnia 2011 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów:
w sprawach formalnych:  Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski tel. 22 59 70 749, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 30.11.2011, ogłoszenie nr 405444-2011.
Warszawa, dn. 30.11.2011r.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ: WYJASNIENIE.PDF
Wyjasnienie treści SIWZ_I: WYJASNIENIE_I.PDF
SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA I: SPROSTOWANIE.PDF

Informacja o wizji lokalnej: WIZJA_LOKALNA.PDF

WYJAŚNIENIE PO WIZJI LOKALNEJ: WYJASNIENIE.PDF

Dokumentacja projektowa:
branża budowlana.zip
branża elektryczna.zip
branża sanitarna.zip
gaszenie gazem.zip
przedmiary.zip
stwoir.zip

 

 Wynik postepowania:                                                                                                                                                      

  

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT.PDF

  

 

 

 

Dnia 2011-11-29                                                                                              Zamowienie publiczne NR ADZ-23-32/2011

  

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

 

oglasza rozpoczecie postepowania o zamowienie publiczne:

DOSTAWA SPEKTROFLUORYMETRU


Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamóweinia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie spektrofluorymetru do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz ze szkoleniem użytkowników.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
do 12 tygodni od daty podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu:  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 dostawy spektrofluorymetrów wraz z ich uruchomieniem, o wartości co najmniej 100 000 zł netto każda.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 100%
Termin składania ofert: 12 grudnia 2011 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoba upoważniona do kontaktów:
w sprawach formalnych:  Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: Krzysztof Skowronek tel. 22 59 70 754, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 29.11.2011, ogłoszenie nr 402084-2011.
Warszawa, dn. 29.11.2011r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                                      

Warszawa, dn. 15.12.2011


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę spektrofluorymetru, znak sprawy ADZ-23-32/2011

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

RAZEM

1

ABL&JASCO

Polska Sp. z o.o.

Ul. Wadowicka 12

30-415 Kraków

100,00

100,00

 
Oferta spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w kryterium cena oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamóweiń publicznych, w związku z przesłanką określoną w art. 94 ust. 2, tj. w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę.

 

 

 

 

Dnia 2011-11-18                                                                                               Zamowienie publiczne NR ADZ-23-29/2011

International Institute of Molecular and Cell Biology
4 Ks.Trojdena Street, 02-109 Warsaw, Poland
Ph.:+ 48 22 59 70 700, fax: + 48 22 59 70 715

 

oglasza rozpoczecie postepowania o zamowienie publiczne:

EQUIPMENT FOR ZEBRAFISH (Danio rerio) HUSBANDRY

Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      


Public procurement procedure:
open procedure

Description of the subject of the contract: The contract shall cover the delivery (transport, unloading, handling) of the equipment for zebrafish (Danio rerio) husbandry to the site of its installation on the Contracting Authority's premises, installation of the equipment, and providing user training with regard to operation of the equipment.

No partial bids are allowed.
No variant bids are allowed.

Contract delivery deadline: Until 15th of March 2012

Conditions for participation in the procedure: Suppliers eligible to participate in the tender procedure are those who meet the criteria specified in Article 22 section 1 of the Public Procurement Act (PPA):
1. hold necessary qualifications/authorisations to perform specific activities or operations if such qualifications/authorisations are required by law;
2. have necessary knowledge and experience (the Supplier must prove at least 3 successful deliveries of similar equipment for zebrafish husbandry (with net value of EUR 10,000 each) including equipment installation and start-up in European research institutes);
3. have at their disposal the necessary technical potential and personnel capable of performance under the contract;
4. are in an appropriate economic and financial position.
The criteria listed above shall be assessed on the basis of the documents and statements, mentioned in clause VIII.1 of the Terms of Reference, submitted by the Supplier, using the "does meet the criteria – does not meet the criteria" formula.

Tender bond: The Contracting Authority does not require a tender bond

Bid assessment criteria: Bid price – 65%, Technical parameters – 35%

Date of tender bid submission: 7 December 2011 at 14.00 o’clock.

Place of tender bid submission: International Institute of Molecular and Cell Biology
4 Ks.Trojdena Street, 02-109 Warsaw, Poland, building D, room 004

Persons authorized to communicate with the Suppliers: in formal matters - Agnieszka Karbowska, tel. +48 22 59 70 703, in substantive matters – Dr Marta Miączyńska tel. +48 22 59 70 725;
e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

The Contracting Authority expects that supplementary contracts will be awarded, as specified in Article 67 section 1.7 of the Public Procurement Act (PPA).

Date announced in the Public Procurement Bulletin: 17.11.2011, Nr 384370-2011

Terms of Reference: ToR (pdf, doc)
Explanation of contents of Terms of Reference: explanation.pdf
Explanation of contents of Terms of Reference: explanation.pdf

 

Wynik postepowania:                                                                                                                                                      

Warsaw, date 14.12.2011

ANNOUNCEMENT OF SELECTION OF THE BEST OFFER AND REJECTION OF OFFERS

Acting pursuant to the article 92 section 1 of Public Procurement Act (Journal of Laws 2006, No. 164 with later changes) International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, hereinafter called the Contracting Authority announces the selection of the best offer in public procurement procedure for a contract for the delivery of the equipment for zebrafish (Danio rerio) husbandry to the International Institute of Molecular and Cell Biology, case reference ADZ-23-29/2011.

In the conducted procedure the Contracting Authority received 4 offers submitted by:
1) Fleuren & Nooijen BV
Eindhovensebaan 9
6031 NB Nederweert
The Netherlands

2) AQUANEERING Inc.
7960 Stromesa Cort
San Diego CA 92126
USA

3)Muller +Pfleger GmbH + Co. KG
Industriegebiet, Kreuzwiese 13
D-67806 Rockenhausen
Germany

4) ANIMA s.c.
Miła 19/4
00-174 Warsaw
Poland

1) Fleuren & Nooijen BV‘s offer is rejected, pursuant to Article 89 section 1 point 2 of the Public Procurement Act, as a bid which failed to meet the requirements of the Terms of Reference.

Concerning the technical parameters in TABLE A (minimum requirements) point II.9 and point III.2.15 - UV lamp offered does not meet the condition required by the Contracting Authority - a minimal efficiency of 75000 mWs/cm2. Contractor offered the lamp for water sterilization with an efficiency of 30.000 mWs/cm2.

2) AQUANEERING Inc.‘s offer with net price 164 400 EUR (option I), 141 000 EUR (option II) scored 78,14 total points (option I), 75,69 total points (option II ) in technical parameters and price criteria.

Offer number 

Supplier’s name and address 

Points scored in bid price criteria

Points scored in technical parameters criteria

TOTAL

2

AQUANEERING Inc.

7960 Stromesa Cort

San Diego CA 92126 

USA 

 

27,39 (option I)

 

31,94 (option II)

50,75 (option I)

 

43,75 (option II)

 

78,14 (option I)

75,69 (option II)

3) Muller +Pfleger GmbH + Co. KG‘s offer is rejected, pursuant to Article 89 section 1 point 2 of the Public Procurement Act, as a bid which failed to meet the requirements of the Terms of Reference.

Concerning the technical parameters in TABLE A (minimum requirements):
Point II.9 and point III.1.8 – Contractor did not offer UV lamp for water sterilization.
Point V.5 - Contractor offered a container for breeding/hatching of the shellfish Artemia made of glass, not as required of transparent plastic.
Point VI - soft nets to trap fish (Danio rerio) in containers of different volumes - Contractor did not offer the nets.

4) ANIMA s.c.‘s offer with net price 69 280,64 EUR scored 104,55 total points in technical parameters and price criteria and was selected the best offer.

Offer number 

Supplier’s name and address 

Points scored in bid price criteria

Points scored in technical parameters criteria

TOTAL

4

ANIMA s.c.

Miła 19/4

00-174 Warszawa

 

65,00

39,55

104,55

Simultaneously the Contracting Authority announces that the contract will be concluded within 5 days from the date of announcement of selection of the best offer, according to the condition in the article 94 section 1 point 2 of Public Procurement Act.

 

 

 


Dnia 2011-11-18                                                                                               Zamowienie publiczne NR ADZ-23-29/2011

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 5970 790, Fax. (22) 59 70 715

 

oglasza rozpoczecie postepowania o zamowienie publiczne:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA STANOWISKA DO HODOWLI RYB DANIO RERIO


Otwarcie postepowania:                                                                                                                                                      


Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie (transport, rozładowanie, wniesienie) wyposażenia stanowiska do hodowli ryb Danio rerio do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego obsługi.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: do 15 marca 2012 roku

Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie (wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji, co najmniej 3 dostaw (o wartości co najmniej 10.000,- EUR netto każda) zbliżonych stanowisk do hodowli ryb wraz z ich uruchomieniem w europejskich instytutach naukowych)
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty - 65%, parametry techniczne - 35%

Termin składania ofert: 7 grudnia 2011 do godz. 14:00

Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach formalnych: Agnieszka Karbowska, tel. 22 59 70 703, w sprawach merytorycznych: dr hab. Marta Miączyńska tel. 22 59 70 725; e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

Data zamieszczenia w BZP: 17.11.2011, ogłoszenie nr 384370-2011

SIWZ do pobrania: SIWZ (pdf, doc)
Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania: wyjasnienie.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania: wyjasnienie.pdf

 

Wynik ostepowania:                                                                                                                                                      

Warszawa, dn. 14.12.2011

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 164 z późniejszymi zmianami) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia stanowiska do hodowli ryb Danio rerio w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, znak sprawy ADZ-23-29/2011.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty złożone przez:
1) Fleuren & Nooijen BV
Eindhovensebaan 9
6031 NB Nederweert
Holandia

2) AQUANEERING Inc.
7960 Stromesa Cort
San Diego CA 92126
USA

3)Muller +Pfleger GmbH + Co. KG
Industriegebiet, Kreuzwiese 13
D-67806 Rockenhausen
Niemcy

4) ANIMA s.c.
Miła 19/4
00-174 Warszawa
Polska

1) Oferta firmy Fleuren & Nooijen BV podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy Parametry techniczne Tabeli A (parametry minimalne) punkt II.9 i punkt III.2 ppkt. 15 – oferowana lampa UV nie spełnia warunku wymaganego przez Zamawiającego, tj. wydajności minimum 75000 mWs/cm2. Wykonawca zaoferował lampę UV do sterylizacji wody o wydajności 30 00 mWs/cm2.

2) Oferta firmy AQUANEERING Inc. z ceną 164 400 EUR netto (wariant I), 141 000 EUR netto (wariant II) uzyskała 78,14 punktów (wariant I), 75,69 punktów (wariant II ) w kryterium cena i parametry techniczne.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

Liczba punktów w kryterium parametry techniczne

RAZEM

2

AQUANEERING Inc.

7960 Stromesa Cort

San Diego CA 92126 

USA 

 

27,39 (wariant I)

 

31,94 (wariant II)

50,75 (wariant I)

 

43,75 (wariant II)

 

78,14 (wariant I)

75,69 (wariant II)

3) Oferta firmy Muller +Pfleger GmbH + Co. KG podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy Parametry techniczne Tabeli A (parametry minimalne):
Punkt II.9 i punkt III.1 ppkt. 8 –Wykonawca nie zaoferował lampy UV do sterylizacji wody. Punkt V.2 - Wykonawca zaoferował pojemnik w systemie do hodowli/wylęgu skorupiaków artemia wykonany ze szkła, a nie jak wymagano z przezroczystego plastiku.
Punkt VI - miękkie siatki do odławiania ryb danio rerio z pojemników o różnej objętości – Wykonawca nie zaoferował siatek.

4) Oferta firmy ANIMA s.c. z ceną 69 280,64 EUR netto uzyskała 104,55 punktów w kryterium cena i parametry techniczne i została wybrana ofertą najkorzystniejszą.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

Liczba punktów w kryterium parametry techniczne

RAZEM

4

ANIMA s.c.

Miła 19/4

00-174 Warszawa

 

65,00

39,55

104,55

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa zostanie zawarta w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przesłanką określoną w art. 94 ust. 1 pkt. 2.