IIMCB

 

Dnia 2017-09-11                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.14.2017

 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

Udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia o wartości przekraczającej tzw. progi unijne :

Dostawa systemu do badania powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR) wraz z oprogramowaniem, odczynnikamii materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 

Oferty mogą złożyć tylko firmy zaproszone do składania ofert.

- SIWZ
- espd-request.xml
- espd-request
- Odpowiedzi na pytania_ADZ.261.14.2017
- Odpowiedzi na pytania_ADZ.261.14.2017-zmiana terminu składania ofert

- Informacja z otwarcia ofert

 

Dnia 2017-09-04                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.15.2017

 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro:

Dostawa robota- stacji pipetującej do ustawiania krystalizacji makrocząsteczek (białek i kwasów nukleinowych)wraz z oprogramowaniem na potrzebyMiędzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

 

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Załączniki edytowalne do SIWZ
- Zmiana treści SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert_ADZ.261.15.2017

Wynik postępowania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dnia 2017-08-14                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.13.2017

 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro:

Dostawa robota- stacji pipetującej do ustawiania krystalizacji makrocząsteczek (białek i kwasów nukleinowych)wraz z oprogramowaniem na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularneji Komórkowej w Warszawie

 

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Załącznik nr 2 – Formularz oferty
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy 
- Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej

- Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dnia 2017-07-20                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.11.2017

 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro:

Dostawa systemu do hodowli ryb Danio rerio wraz z jego instalacjąna potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularneji Komórkowej w Warszawie

 

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Załącznik nr 2 Formularz oferty
- Załącznik nr 3 Oświadczenie w zakresie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 4 Wykaz dostaw
- Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Informacja o zmianie treści SIWZ oraz zmianie terminu złożenia ofert_ADZ.261.11.2017
- Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia z dnia 27.07.2017

- Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik postępowania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 2017-06-12 r.                                                                                       Ogłoszenie nr 520469-N-2017

   

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

Usługa sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych

 

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 2017-02-27                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.5.2017

   

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro: 

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

Ogłoszenie o zamówieniu.word.

SIWZ.pdf

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia - opublikowane dn. 06.03.2017

Informacja o zmianie treści SIWZ oraz zmianie terminu złożenia ofert

SIWZ po zmianach z dnia 6 marca 2017 wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 aktualny po zmianach z dn. 06.03.2017

Załącznik nr 4 aktualny po zmianach z dn. 06.03.2017

Wyjasnienia tresci SIWZ z dnia 07.03.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.03.2017

Informacja o zmianie treści SIWZ oraz zmianie ogłoszenia z dn. 09.03.2017

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy aktualny po zmianach 9.03.2017

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób po zmianach z dn. 09.03.2017

 

Informacja z otwarcia ofert


 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 2016-11-15                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.3.2016

 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

postępowania o zamówienie publiczne  w trybie negocjacji bez ogłoszenia o wartości szacunkowej powyżej 135 000 euro:

Dostawa mikroskopu elektronowego
wraz z wyposażeniem na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie”.

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf.

 

Dnia 2016-09-19                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.2.2016

 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro:

MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA FUNKCJONALNOŚCI POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA IMPULS

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf.

Informacja z otwarcia ofert.pdf.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2015-06-20                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ.261.1.2016

 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro:

USŁUGA SUKCESYWNEJ REZERWACJI, SPRZEDAŻY I DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf.

SIWZ po zmianach z dn.24.06.2016.pdf.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2015-11-23                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-06/2015

   

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro: 

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ.word.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf.

UWAGA.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 04.12.2015r. godz.12:00.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.Dnia 2015-10-26                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-05/2015

   

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro: 

DOSTAWA SYSTEMÓW OBRAZOWANIA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE  

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf.

Załącznik nr 2 do SIWZ.word.

UWAGA.Zmiana treści SIWZ z dnia 20.11.2015r.pdf

SIWZ po zmianach z dnia 20.11.2015r.word

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2015-09-09                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-04/2015

   

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro: 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ
I KOMÓRKOWEJ (MIBMiK) W WARSZAWIE

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf.

SIWZ.word.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2015-07-29                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-03/2015

   

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro: 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO WSPÓLNEJ PLATFORMY SEKWENCJONOWANIA DNA MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ (MIBMiK) W WARSZAWIE
ORAZ MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK (MIIZ PAN)

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf.

UWAGA. Zmiana treści SIWZ w dniu 12.08.2015 r.pdf.

SIWZ po zmianach z dnia 12.08.2015 r.pdf.

SIWZ po zmianach z dnia 12.08.2015 r.word.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2015-06-22                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-02/2015

   

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro:

USŁUGA SUKCESYWNEJ REZERWACJI, SPRZEDAŻY I DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.

SIWZ.pdf.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2015-01-26                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-01/2015

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro:

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

 Ogłoszenie o zamówieniu. pdf.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf.

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana SIWZ.pdf.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - nr sprawy ADZ-20-01/2012.pdf.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf.

UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 05.02.2015r. godz.12:00.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

 

Dnia 2014-08-14                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-08/2014

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro:

DOSTAWA WSPÓLNEJ PLATFORMY SEKWENCJONOWANIA DNA MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ (MIBMiK) W WARSZAWIE ORAZ MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK (MIIZ PAN)

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację platformy do sekwencjonowania DNA skaładającej się z:
a) Sekwenatora do analiz wielkoskalowych wraz z wyposażeniem tworzącym z sekwenatorem kompatybilny system, w skład którego wchodzą:
-
urządzenia (instrumenty) uzupełniające
-
system komputerowy
-
oprogramowanie
-
zestawy odczynników.
b) Sekwenatora do analiz celowanych wraz z wyposażeniem tworzącym z sekwenatorem kompatybilny system, w skład którego wchodzą:
-
urządzenia (instrumenty) uzupełniające
-
oprogramowanie
-
zestawy odczynników.
Przedmiot zamówienia obejmuje także szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sekwenatorów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem wymaganych parametrów technicznych zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ - Parametry techniczne przedmiotu zamówienia. 

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2.   Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:

a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
-  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy sekwenatorów – o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000 zł ± 20% każda.

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy. Jeżeli w dniu zawarcia umowy Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty do przeliczenia należy przyjąć kurs z kolejnego dnia, w którym średni kurs jest ogłaszany przez NBP.

b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę brutto co najmniej 500 000 zł.

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość ubezpieczenia należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 15 000 PLN

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100 %
Termin składania ofert: 24 września 2014 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: Roman Szczepanowski, Tomasz Miętek, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

 

Dnia 2014-04-17                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-05/2014

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE TWORZENIA SPÓŁKI CELOWEJ ORAZ WSPARCIA KOMERCJALIZACJI GRUPY POTENCJALNYCH WYNALAZKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa będąca przedmiotem umowy stanowi jedno zamówienie a podział na dwie fazy został dokonany ze względu na dwa odrębne źródła finansowania i obejmuje:
Faza I – Usługa doradcza w zakresie tworzenia spółki celowej:

 1. Opracowanie modelu biznesowego spółki celowej powołanej do komercjalizacji technologii pochodzącej z    Instytutów Biocentrum Ochota.
 2. Opracowanie struktury wewnętrznej spółki oraz przygotowanie szczegółowych procedur wraz z dokumentacją w celu metodycznej oceny potencjału ekonomicznego wynalazku.
 3. Przygotowanie modelu współpracy spółki z Instytutami Biocentrum Ochota wraz z Ofertą usług z zakresu komercjalizacji wyników badań świadczonych przez spółkę na rzecz Instytutów Biocentrum Ochota i podmiotów zewnętrznych.
 4. Przygotowanie kryteriów wyboru modelowych ścieżek komercjalizacji wynalazków (sprzedaż, licencja, spin-off).
 5. Przygotowanie wytycznych wspomagających komercjalizację następujących kategorii wynalazków: leki, urządzenia medyczne, metody diagnostyczne, suplementy diety, terapie.
 6. Przygotowanie Biznes Planu spółki na okres pierwszych 3 do 5 lat działalności
  Faza II – Wsparcie procesu komercjalizacji przykładowego projektu w spółce   celowej - wynalazków opartych na nowych technologiach restrykcyjnego cięcia kwasów nukleinowych

  1. Wsparcie poszukiwania finansowania na rozwój technologii i wprowadzenie produktu na rynek w oparciu o dostępne środki publiczne.
  2. Poszukiwanie i weryfikowanie nowych rynków dla technologii
  3. Charakterystyka użytkowników końcowych technologii (i ew. pośrednich, np. dystrybutorów lub producentów półproduktów)
  4. Inicjowanie kontaktów z potencjalnymi partnerami projektu (np. wczesnymi testerami prototypowych produktów, inicjatorami nowych ścieżek badań związanych z konkretnymi aplikacjami, przedsiębiorstwami w celu komercjalizacji wynalazków)
  5. Monitorowanie rozwoju najbliższych technologicznie i rynkowo produktów alternatywnych, konkurencyjnych i komplementarnych w stosunku do technologii restrykcyjnego cięcia kwasów nukleinowych.
  6. Poszukiwanie inwestora prywatnego na etapie zalążkowym w celu utworzenia spółki odpryskowej do komercjalizacji przedmiotowej technologii.
  7. Koordynowanie negocjacji z potencjalnym inwestorem
  8. Doradztwo związane z transferem technologii do spółki celowej, wsparcie w założeniu i wstępnym etapie rozwoju (do 12 miesięcy) spółki spin-off.

 Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z poniższymi terminami
Faza I - 12.05.2014 – 31.10.2014 – płatne po zrealizowaniu każdego z etapów:
I etap - 01.05.2014-31.05.2014 - Opracowanie modelu biznesowego spółki celowej powołanej do komercjalizacji technologii pochodzącej z Instytutów Biocentrum Ochota, (raport)
II etap - 01.06.2014-30.06.2014 - Opracowanie struktury wewnętrznej spółki oraz przygotowanie szczegółowych procedur wraz z dokumentacją w celu metodycznej oceny potencjału ekonomicznego wynalazku, (raport)
III etap - 01.07.2014-31.07.2014 - Przygotowanie modelu współpracy spółki z Instytutami Biocentrum Ochota wraz z Ofertą usług z zakresu komercjalizacji wyników badań świadczonych przez spółkę na rzecz Instytutów Biocentrum Ochota  i podmiotów zewnętrznych, (raport)
IV etap - 01.08.2014-31.08.2014 - Przygotowanie kryteriów wyboru modelowych ścieżek komercjalizacji wynalazków (sprzedaż, licencja, spin-off), (raport)
V etap - 01.09.2014-30.09.2014 - Przygotowanie wytycznych wspomagających komercjalizację następujących kategorii wynalazków: leki, urządzenia medyczne, metody diagnostyczne, suplementy diety, terapie. (raport).
VI etap - 01.10.2014-31.10.2014 - Przygotowanie Biznes Planu spółki na okres pierwszych 3 do 5 lat działalności (Biznes Plan)
Faza II - 12.05.2014 – 30.06.2015 r. – płatne po zrealizowaniu każdego z etapów
I etap – 12.05.2014 – 31.05.2014 – Wskazanie publicznych źródeł finansowania rozwoju technologii oraz nawiązanie kontaktów z funduszami typu seed celem rozpoczęcia aranżacji finansowania dla technologii – raport zawierający wskazane potencjalne źródła oraz opis celu praktycznego potencjalnego projektu, opis potencjału aplikacyjnego wyników projektu w kontekście aktualnego stanu techniki, analiza czynników ryzyka, uzasadnienie korzyści wynikających z zastosowania wyników projektu w praktyce gospodarczej lub innej działalności, analiza potencjału rynkowego rozwiązania będącego wynikiem projektu - wielkość rynku, główni aktorzy na rynku, porównawcze wykazanie przewagi przyszłego rozwiązania, szacunkowe efekty ekonomiczne i społeczne. W ramach poszukiwania finansowania
z funduszy zalążkowych - udokumentowany kontakt z min. 5 funduszami typu seed.
II etap – 1.06.2014 do 30.08.2014 – przegląd baz patentowych w celu określenia podobnych rozwiązań i rozpoczęcie monitoringu ich rozwoju – raport opisujący rozwiązania oraz stan ich rozwoju, min. dwie technologie rozpoznane
i przeanalizowane z zestawem dokumentacji z urzędów patentowych.
III etap – 01.06.2014 – 15.11.2014 – Rozpoznanie możliwości zaaranżowania partnerów przemysłowych do projektu, raport zawierający opis firm wraz z zaznaczeniem potrzeb firmy w zakresie implementacji technologii restrykcyjnego cięcia RNA - kontakt z min. 3 firmami.
IV etap – 01.08.2014 – 31.12.2014 – Negocjacje z potencjalnie zainteresowanym funduszem typu seed w ramach komercjalizacji poprzez spin-off – raport z kolejnych etapów wraz z uzasadnieniem przyjętej strategii negocjacyjnej.
V etap – 01.07.2014 – 15.10.2014 – Wsparcie procesu transferu technologii do spółki celowej. Raport z elementami biznes planu.
VI etap – 01.01.2015 do 30.06.2015 – Wsparcie spółki celowej w ramach strategii rozwoju dla technologii. Kwartalny raport.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ:http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 12 maja 2014 do 30 czerwca 2015 roku,
z zastrzeżeniem terminów realizacji poszczególnych części:
Faza 1: od 12 maja 2014 do 31 października 2014 roku, Faza 2: od 12 maja 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku 

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:

warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie usługi komercjalizacji wynalazków dla uczelni lub instytutu naukowego z zakresu jednej z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia – o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 zł każda ±20%.  (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

UWAGA. W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość usług należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy. Jeżeli w dniu zawarcia umowy Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty do przeliczenia należy przyjąć kurs z kolejnego dnia, w którym średni kurs jest ogłaszany przez NBP.

b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres trwania zamówienia:

- co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w zarządzaniu komercjalizacją wyników badań. Doświadczenie osoby zarządzającej komercjalizacją wyników badań Zamawiający rozumie jako:

 • minimum 5 lat pracy w obszarze związanym z komercjalizacją wyników badań - preferowane biuro transferu technologii
 • udział w tworzeniu i zarządzaniu minimum 1 spółką celową dedykowaną do komercjalizacji wyników badań z uniwersytetu/instytutu badawczego.
 • posiadanie statusu RTTP (Registered Technology Transfer Professional) w ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals) lub 60 punktów edukacyjnych (CE) międzynarodowej organizacji zrzeszającej managerów ds. komercjalizacji wyników badań

- co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w zakresie funkcjonowania spółki spin-off. Doświadczenie osoby w zakresie funkcjonowania spółki spin-off Zamawiający rozumie jako:

 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu co najmniej 1 spółki spin-off w dziedzinie: biotechnologia, medycyna lub chemia.
 • udział w zdobywaniu finansowania na kwotę minimum 200 000 zł ± 20 % na kolejne rundy inwestycyjne dla spółki spin-off lub jej sprzedaży.
 • udział w przeprowadzeniu negocjacji licencji na poziomie międzynarodowym w co najmniej w 1 projekcie: biotechnologicznym, medycznym lub chemicznym.

- co najmniej 1 osobą, która wykonała co najmniej 10 studiów wykonalności z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się jedną osobą, która spełnia kilka (wszystkie lub dwa) ww. warunki łącznie. UWAGA. Zamawiający wymaga doświadczenia dla poszczególnych osób w/w zakresach,
ale nie wymaga doświadczenia w tych obszarach w ramach jednej umowy.

UWAGA. W przypadku zdobywania finansowania na kolejne rundy inwestycyjne dla spółki spin-off  w walutach obcych wartość kwoty finansowania należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia ogłoszenia zamówienia.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 PLN

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100 %
Termin składania ofert: 25 kwietnia 2014 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: Leszek Lipiński, Tomasz Miętek, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp
Data zamieszczenia w BZP: 17.04.2014, ogłoszenie nr 132996-2014.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.Dnia 2014-03-27                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-04/2014

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE TWORZENIA SPÓŁKI CELOWEJ ORAZ WSPARCIA KOMERCJALIZACJI GRUPY POTENCJALNYCH WYNALAZKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa będąca przedmiotem umowy stanowi jedno zamówienie a podział na dwie fazy został dokonany ze względu na dwa odrębne źródła finansowania i obejmuje:
Faza I – Usługa doradcza w zakresie tworzenia spółki celowej:

 1. Opracowanie modelu biznesowego spółki celowej powołanej do komercjalizacji technologii pochodzącej z    Instytutów Biocentrum Ochota.
 2. Opracowanie struktury wewnętrznej spółki oraz przygotowanie szczegółowych procedur wraz z dokumentacją w celu metodycznej oceny potencjału ekonomicznego wynalazku.
 3. Przygotowanie modelu współpracy spółki z Instytutami Biocentrum Ochota wraz z Ofertą usług z zakresu komercjalizacji wyników badań świadczonych przez spółkę na rzecz Instytutów Biocentrum Ochota i podmiotów zewnętrznych.
 4. Przygotowanie kryteriów wyboru modelowych ścieżek komercjalizacji wynalazków (sprzedaż, licencja, spin-off).
 5. Przygotowanie wytycznych wspomagających komercjalizację następujących kategorii wynalazków: leki, urządzenia medyczne, metody diagnostyczne, suplementy diety, terapie.
 6. Przygotowanie Biznes Planu spółki na okres pierwszych 3 do 5 lat działalności
  Faza II – Wsparcie procesu komercjalizacji przykładowego projektu w spółce   celowej - wynalazków opartych na nowych technologiach restrykcyjnego cięcia kwasów nukleinowych

  1. Wsparcie poszukiwania finansowania na rozwój technologii i wprowadzenie produktu na rynek w oparciu o dostępne środki publiczne.
  2. Poszukiwanie i weryfikowanie nowych rynków dla technologii
  3. Charakterystyka użytkowników końcowych technologii (i ew. pośrednich, np. dystrybutorów lub producentów półproduktów)
  4. Inicjowanie kontaktów z potencjalnymi partnerami projektu (np. wczesnymi testerami prototypowych produktów, inicjatorami nowych ścieżek badań związanych z konkretnymi aplikacjami, przedsiębiorstwami w celu komercjalizacji wynalazków)
  5. Monitorowanie rozwoju najbliższych technologicznie i rynkowo produktów alternatywnych, konkurencyjnych i komplementarnych w stosunku do technologii restrykcyjnego cięcia kwasów nukleinowych.
  6. Poszukiwanie inwestora prywatnego na etapie zalążkowym w celu utworzenia spółki odpryskowej do komercjalizacji przedmiotowej technologii.
  7. Koordynowanie negocjacji z potencjalnym inwestorem
  8. Doradztwo związane z transferem technologii do spółki celowej, wsparcie w założeniu i wstępnym etapie rozwoju (do 12 miesięcy) spółki spin-off.

 Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z poniższymi terminami
Faza I - 01.05.2014 – 01.12.2014 – płatne po zrealizowaniu każdego z etapów:
I etap - 01.05.2014-31.05.2014 - Opracowanie modelu biznesowego spółki celowej powołanej do komercjalizacji technologii pochodzącej z Instytutów Biocentrum Ochota, (raport)
II etap - 01.06.2014-30.06.2014 - Opracowanie struktury wewnętrznej spółki oraz przygotowanie szczegółowych procedur wraz z dokumentacją w celu metodycznej oceny potencjału ekonomicznego wynalazku, (raport)
III etap - 01.07.2014-31.07.2014 - Przygotowanie modelu współpracy spółki z Instytutami Biocentrum Ochota wraz z Ofertą usług z zakresu komercjalizacji wyników badań świadczonych przez spółkę na rzecz Instytutów Biocentrum Ochota  i podmiotów zewnętrznych, (raport)
IV etap - 01.08.2014-31.08.2014 - Przygotowanie kryteriów wyboru modelowych ścieżek komercjalizacji wynalazków (sprzedaż, licencja, spin-off), (raport)
V etap - 01.09.2014-30.09.2014 - Przygotowanie wytycznych wspomagających komercjalizację następujących kategorii wynalazków: leki, urządzenia medyczne, metody diagnostyczne, suplementy diety, terapie. (raport).
VI etap - 01.10.2014-01.12.2014 - Przygotowanie Biznes Planu spółki na okres pierwszych 3 do 5 lat działalności (Biznes Plan)
Faza II - 01.05.2014 – 30.06.2015 r. – płatne po zrealizowaniu każdego z etapów
I etap – 01.05.2014 – 31.05.2014 – Wskazanie publicznych źródeł finansowania rozwoju technologii oraz nawiązanie kontaktów z funduszami typu seed celem rozpoczęcia aranżacji finansowania dla technologii – raport zawierający wskazane potencjalne źródła oraz opis celu praktycznego potencjalnego projektu, opis potencjału aplikacyjnego wyników projektu w kontekście aktualnego stanu techniki, analiza czynników ryzyka, uzasadnienie korzyści wynikających z zastosowania wyników projektu w praktyce gospodarczej lub innej działalności, analiza potencjału rynkowego rozwiązania będącego wynikiem projektu - wielkość rynku, główni aktorzy na rynku, porównawcze wykazanie przewagi przyszłego rozwiązania, szacunkowe efekty ekonomiczne i społeczne. W ramach poszukiwania finansowania
z funduszy zalążkowych - udokumentowany kontakt z min. 5 funduszami typu seed.
II etap – 1.06.2014 do 30.08.2014 – przegląd baz patentowych w celu określenia podobnych rozwiązań i rozpoczęcie monitoringu ich rozwoju – raport opisujący rozwiązania oraz stan ich rozwoju, min. dwie technologie rozpoznane
i przeanalizowane z zestawem dokumentacji z urzędów patentowych.
III etap – 01.06.2014 – 15.11.2014 – Rozpoznanie możliwości zaaranżowania partnerów przemysłowych do projektu, raport zawierający opis firm wraz z zaznaczeniem potrzeb firmy w zakresie implementacji technologii restrykcyjnego cięcia RNA - kontakt z min. 3 firmami.
IV etap – 01.08.2014 – 31.12.2014 – Negocjacje z potencjalnie zainteresowanym funduszem typu seed w ramach komercjalizacji poprzez spin-off – raport z kolejnych etapów wraz z uzasadnieniem przyjętej strategii negocjacyjnej.
V etap – 01.07.2014 – 15.10.2014 – Wsparcie procesu transferu technologii do spółki celowej. Raport z elementami biznes planu.
VI etap – 01.01.2015 do 30.06.2015 – Wsparcie spółki celowej w ramach strategii rozwoju dla technologii. Kwartalny raport.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ:http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 maja 2014 do 30 czerwca 2015 roku,
z zastrzeżeniem terminów realizacji poszczególnych części:
Faza 1: od 1 maja 2014 do 1 grudnia 2014 roku, Faza 2: od 1 maja 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku 

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:

warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie usługi komercjalizacji wynalazków dla uczelni lub instytutu naukowego z zakresu jednej z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia – o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 zł każda ±20%.  (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

UWAGA. W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość usług należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy. Jeżeli w dniu zawarcia umowy Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty do przeliczenia należy przyjąć kurs z kolejnego dnia, w którym średni kurs jest ogłaszany przez NBP.

b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres trwania zamówienia:

- co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w zarządzaniu komercjalizacją wyników badań. Doświadczenie osoby zarządzającej komercjalizacją wyników badań Zamawiający rozumie jako:

 • minimum 5 lat pracy w obszarze związanym z komercjalizacją wyników badań - preferowane biuro transferu technologii
 • udział w tworzeniu i zarządzaniu minimum 1 spółką celową dedykowaną do komercjalizacji wyników badań z uniwersytetu/instytutu badawczego.
 • posiadanie statusu RTTP (Registered Technology Transfer Professional) w ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals) lub 60 punktów edukacyjnych (CE) międzynarodowej organizacji zrzeszającej managerów ds. komercjalizacji wyników badań

- co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w zakresie funkcjonowania spółki spin-off. Doświadczenie osoby w zakresie funkcjonowania spółki spin-off Zamawiający rozumie jako:

 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu co najmniej 1 spółki spin-off w dziedzinie: biotechnologia, medycyna lub chemia.
 • udział w zdobywaniu finansowania na kwotę minimum 200 000 zł ± 20 % na kolejne rundy inwestycyjne dla spółki spin-off lub jej sprzedaży.
 • udział w przeprowadzeniu negocjacji licencji na poziomie międzynarodowym w co najmniej w 1 projekcie: biotechnologicznym, medycznym lub chemicznym.

- co najmniej 1 osobą, która wykonała co najmniej 10 studiów wykonalności z dziedzin: biologia molekularna, biotechnologia, medycyna lub chemia

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się jedną osobą, która spełnia kilka (wszystkie lub dwa) ww. warunki łącznie. UWAGA. Zamawiający wymaga doświadczenia dla poszczególnych osób w/w zakresach,
ale nie wymaga doświadczenia w tych obszarach w ramach jednej umowy.

UWAGA. W przypadku zdobywania finansowania na kolejne rundy inwestycyjne dla spółki spin-off  w walutach obcych wartość kwoty finansowania należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia ogłoszenia zamówienia.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 PLN

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100 %
Termin składania ofert: 04 kwietnia 2014 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: Anna Brzezińska,Leszek Lipiński, Tomasz Miętek, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp
Data zamieszczenia w BZP: 27.03.2014, ogłoszenie nr 103880-2014.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf.

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Dnia 2014-02-25                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-02/2014

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA MIKROSKOPÓW FLUORESCENCYJNYCH NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż trzech mikroskopów fluorescencynych:
Część 1 - mikroskop fluorescencyjny na statywie prostym z modułem oświetlenia strukturalnego do obrazowania płaszczyzn fokalnych wraz z kamerą cyfrową monochromatyczną, komputerem, monitorem i oprogramowaniem do obsługi mikroskopu i zbierania danych - 1 szt.
Część 2 - fluorescencyjny mikroskop stereoskopowy – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia z wyszczególnieniem wymaganych parametrów technicznych zawarty jest w tabeli 1 i 2 - załącznik nr 2 do SIWZ – Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia 

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i przewiduje nastepujace części:
Część 1 -
mikroskop fluorescencyjny na statywie prostym z modułem oświetlenia strukturalnego do obrazowania płaszczyzn fokalnych wraz z kamerą cyfrową monochromatyczną, komputerem, monitorem i oprogramowaniem do obsługi mikroskopu i zbierania danych - 1 szt.
Część 2 - 
fluorescencyjny mikroskop stereoskopowy- 2 szt.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna część/części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
część 1: do 12 tygodni od podpisania umowy, część 2: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:

 • dla części 1 - co najmniej dwie dostawy mikroskopów o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł każda
 • dla części 2 – co najmniej jedną dostawę mikroskopów o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł

b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada – aktualne i opłacone na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej:

 • dla części 1 - 200 000 zł.
 • dla części 2 – 100 000 zł

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość ubezpieczenia należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Dla części 1: 5 000 PLN, dla części 2: 5 000 PLN

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100 % dla części nr 1 i 2.
Termin składania ofert: 10 marca 2014 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: Anna Brzezińska, Tomasz Węgierski, Tomasz Miętek, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp
Data zamieszczenia w BZP: 25.02.2014, ogłoszenie nr 37943-2014.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ do pobrania: Załączniki do SIWZ.word

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Dnia 2014-01-23                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-01/2014

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SYSTEMÓW DO ANALIZ BEHAWIORALNYCH  RYB DANIO RERIO  NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż systemów do analiz behawioralnych ryb Danio rerio, składających się z:
Część 1 - systemu do analiz behawioralnych dla zarodków/larw - 1 szt. W skład tego systemu wchodzi komputer, oprogramowanie do analiz behawioralnych, komora do przeprowadzania badań oraz kamera, 
Część 2 - systemu do analiz behawioralnych dla dorosłych ryb. - 1 szt. W skład tego systemu wchodzi komputer, oprogramowanie do analiz behawioralnych, komora do przeprowadzania badań oraz kamera, 
Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację oraz uruchomienie systemu wraz z jednorazowym szkoleniem użytkowników w zakresie jego obsług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

 
Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i przewiduje nastepujace części:
Część 1 - system do analiz behawioralnych zarodków/larw ryb Danio rerio - 1 szt.
Część 2 - system do analiz behawioralnych dorosłych ryb Danio rerio - 1 szt.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna część/części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2014 r.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum pięć dostaw podobnych systemów do analiz behawioralnych ryb danio do laboratoriów naukowych bez względu na ilość części zamówienia.
b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada – aktualne i opłacone na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 50 000 zł brutto dla każdej częśći zamówienia:

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość ubezpieczenia należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Dla części 1: 2 500 PLN, dla części 2: 1 800 PLN

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 95%, okres gwarancji w miesiącach 5%.
Termin składania ofert: 6 lutego 2014 r. do godz. 12.00

UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 13 luty 2014 r. godz.12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Małgorzata Wiweger, Anna Brzezińska, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp  stanowiących do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Data zamieszczenia w BZP: 23.01.2014, ogłoszenie nr 26340-2014.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf , SIWZ.word

Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf.

Zmiana terminu składania ofert i treści SIWZ.pdf

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Dnia 2013-12-23                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-24/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz dostarczeniem i wniesieniem serwerów aplikacyjnych w ilości 5 sztuk będących częścią rozbudowy istniejacej infrastruktury informatycznej


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy dla każdej części.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
warunek wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności    jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę sprzetu komputerowego – o wartości brutto nie mniejszej niż: dla części 1 - 25 000 zł, dla części 2 - 25 000 zł, dla części 3 - 35 000 zł.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%,
Termin składania ofert: 10 stycznia 2014 r. do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Jan Kogut, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 23.12.2013, ogłoszenie nr 279569-2013.
Warszawa, dn. 23.12.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Zmiana treści SIWZ.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna.word

Wyjaśnienia treśći SIWZ z dnia 09.01.2014.pdf

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Zawiadomienie o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 28.01.2014r. w części 1 i 3 oraz ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w cz. 3.pdf

Dnia 2013-10-31                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-23/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przełącznika sieciowego - 2 szt., serwera aplikacyjnego - 9 szt. 


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy dla każdej części.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
warunek wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności    jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę sprzetu komputerowego – o wartości brutto nie mniejszej niż: dla części 1 - 40 000 zł, dla części 2 - 10 000 zł, dla części 3 - 17 000 zł, dla części 4 - 25 000 zł, dla części 5 - 25 000 zł, dla części 6 - 40 000 zł, dla części 7 - 35 000 zł.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 80%, Termin realizacji dostawy 20%
Termin składania ofert: 8 listopada 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Jan Kogut, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 31.10.2013, ogłoszenie nr 446400-2013.
Warszawa, dn. 31.10.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05.11.2013.PDF

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 06.11.2013.PDF

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf

Dnia 2013-10-15                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-22/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA WYTRZĄSARKI LABORATORYJNEJ NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wytrząsarki laboratoryjnej  wraz wyposażeniem, dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników z zakresu obsługi.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
warunek wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności    jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę wytrząsarek laboratoryjnych – o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 zł.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 23 października 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Paweł Kustosz, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 15.10.2013, ogłoszenie nr 419618-2013.
Warszawa, dn. 15.10.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf

Dnia 2013-10-01                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-20/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SYSTEMU DO ANALIZ BEHAWIORALNYCH  RYB DANIO RERIO  NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż systemu do analiz behawioralnych ryb Danio rerio, składającego się z:
a) systemu do analiz behawioralnych dla zarodków/larw
b)  systemu do analiz behawioralnych dla dorosłych ryb.
Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację oraz uruchomienie systemu wraz z jednorazowym szkoleniem użytkowników w zakresie jego obsługi


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2013 R.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
 -   wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum pięć dostaw podobnych systemów do analiz behawioralnych ryb danio w, co najmniej, pięciu europejskich laboratoriach naukowych zarejestrowanych
w bazie danych „zebrafish network” ZFIN
b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada – aktualne i opłacone na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 50 000 zł brutto:

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość ubezpieczenia należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 95%, okres gwarancji w miesiącach 5%.
Termin składania ofert: 9 październka 2013 r. do godz. 12.00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKAŁADANIA OFERT na 14 października 2013 r. godz.12:00.


Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Małgorzata Wiweger, Anna Brzezińska, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 01.10.2013, ogłoszenie nr 397596-2013.

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

SIWZ English version: SIWZ EN.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert: English version.pdf

SIWZ po zmianach: SIWZ EN.pdf

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.PDF

 

Dnia 2013-09-20                                                                                        Zamówienie publiczne NR ADZ-23-19/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA MIKROSKOPU KONFOKALNEGO Z WIRUJĄCYM DYSKIEM DO PRZYŻYCIOWEGO OBRAZOWANIA KOMÓREK W CZASIE RZECZYWISTYM NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE


Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 30.12.2013 r.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a)Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy mikroskopów – o wartości brutto nie mniejsze niż 1 000 000 zł.

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1 000 000 zł.

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość ubezpieczenia należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 31 października 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Tomasz Węgierski, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w Dz. Urz. UE: 20.09.2013, ogłoszenie nr  2013-128074
Warszawa, dn. 20.09.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

SIWZ English version: SIWZ_EN.pdf
SIWZ English version:  SIWZ_EN.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf.

 

Dnia 2013-09-06                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-18/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż zamrażarki niskotemperaturowej typu szafa wraz wyposażeniem, dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników z zakresu obsługi.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
Zamawiający dokona spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia w zakresie art.22 ust. 1 Pzp.  

3.Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 16 września 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Piotr Brągoszewski, Anita Brewińska, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 06.09.2013, ogłoszenie nr 362930-2013.
Warszawa, dn. 06.09.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ. pdf

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

Dnia 2013-08-14                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-17/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SYSTEMU DO NATYWNEJ ELEKTROFOREZY BIAŁEK NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż systemu do natywnej elektroforezy białek wraz z dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników z zakresu obsługi.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę sprzętu laboratoryjnego – o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 zł

UWAGA: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostawy należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia umowy.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 26 sierpnia 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Lidia Wróbel, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 14.08.2013, ogłoszenie nr 328660-2013.
Warszawa, dn. 14.08.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 

 

Dnia 2013-08-05                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-15/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA PÓŁKI DYSKOWEJ NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU

BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż półki dyskowej wraz z dyskami w oparciu o macierz IBM DS3200 - 1 szt. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dyski oraz co najmniej jeden moduł komunikacyjny i jeden zasilacz były fabrycznie nowe i nieużywane. Zamawiający dopuszcza, aby pozostałe moduły komunikacyjne, zasilacze, obudowa, kable zasilające i komunikacyjne  oraz zestaw do zamontowania w szafie teleinformatycznej 19” nie były fabrycznie nowe o ile fakt ten nie będzie miał wpływu na funkcjonalność i właściwości tych elementów w stosunku do elementów fabrycznie nowych.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:  do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
 

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c)Dysponuja odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udzialu w postepowaniu na podstawie oświadczenia w zakresie art.22 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%.
Termin składania ofert: 13 sierpnia 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Tomasz Jarzynka,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 05.08.2013, ogłoszenie nr 314512-2013.
Warszawa, dn. 05.08.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf.

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

 

Dnia 2013-07-23                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-15/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA INKUBATORÓW NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU

BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 2 sztuk inkubatorów wraz z dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników z zakresu obsługi.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 
Dla części 1 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 2 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy
 

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c)Dysponuja odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę inkubatorów – o wartości brutto nie mniejszej niż:

Dla części 1 20.000,00 PLN
Dla części 2 15.000,00 PLN

UWAGA:
W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia umowy.

UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
dostaw musi być sumą wartości dostaw w tych częściach.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: dla częsci 1 - najniższa cena - 95%, okres gwarancji w miesiącach - 5%., dla części 2 - najniższa cena - 100%.
Termin składania ofert: 31 lipca 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Małgorzata Wiweger, Anita Brewińska,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 23.07.2013, ogłoszenie nr 290688-2013.
Warszawa, dn. 23.07.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.PDF

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

 

Dnia 2013-07-10                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-14/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA INKUBATORÓW NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU

BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 2 sztuk inkubatorów CO2 wraz z dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników z zakresu obsługi.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 
Dla części 1 do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 2 do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
 

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c)Dysponuja odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę inkubatorów – o wartości brutto nie mniejszej niż:

Dla części 1 30.000,00 PLN
Dla części 2 15.000,00 PLN

UWAGA:
W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia umowy.

UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
dostaw musi być sumą wartości dostaw w tych częściach.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Prof. dr hab.Alicja Żylicz, dr. hab. Jacek Jaworski,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 10.07.2013, ogłoszenie nr 268704-2013.
Warszawa, dn. 10.07.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Dnia 2013-07-03                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-13/2013

tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

WYMIANA I UTYLIZACJA KLIMATYZATORÓW W MIĘDZYNARODOWYM INSTYTUCIE BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż i utylizację posiadanych przez Zamawiającego 11 sztuk klimatyzatorów z czynnikiem R22 oraz sprzedaż wraz z montażem 17 sztuk nowych klimatyzatorów.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a)Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę klimatyzatorów – o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 zł.

b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że posiada - aktualne i opłacone na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 50 000 zł brutto.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena 100%
Termin składania ofert: 17 lipca 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Robert Banasiak, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 03.07.2013, ogłoszenie nr 258880-2013.
Warszawa, dn. 03.07.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert.pdf

Plan rozmieszczenia urzadzeń klimatyzacyjnych.pdf

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf

 

Dnia 2013-07-01                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-12/2013

tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA MIKROSKOPOWEGO SYSTEMU OBRAZOWANIA FLUORESCENCYJNEGO OPARTEGO NA TECHNOLOGII SPIM
NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż mikroskopowego systemu obrazowania fluorescencyjnego opartego na technologii SPIM na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do 16 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a)Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy mikroskopów – o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000 zł.

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 2 000 000 zł.

Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość ubezpieczenia należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 12 sierpnia 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska, w sprawach merytorycznych: Tomasz Węgierski, pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w Dz. Urz. UE: 01.07.2013, ogłoszenie nr 2013-087834.
Warszawa, dn. 01.07.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.

Dnia 2013-06-13                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-10/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż sprzętu komputeowego: półki dyskowej (2 szt.), przełącznika zarządzalnego do macierzy (4 szt.), serwera (1 szt.), szaf serwerowych (2 szt.), oraz oprogramowania (1 szt.).


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 
Dla części 1 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 2 do 2 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 3 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 4 do 2 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 5 do 2 tygodni od dnia podpisania umowy
Dla części 6 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c)Dysponuja odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego – o wartości brutto nie mniejszej niż:

Dla części 1 14.000,00 PLN
Dla części 2 35.000,00 PLN
Dla części 3 30.000,00 PLN
Dla części 6 35.000,00 PLN

UWAGA:
W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia umowy.

UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
dostaw musi być sumą wartości dostaw w tych częściach.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 21 czerwca 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 13.06.2013, ogłoszenie nr 228456-2013.
Warszawa, dn. 13.06.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ.PDF

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.PDF

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.PDF

Dnia  2013-05-29                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-09/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA APARATURY DO ANALIZY KOMÓRKOWEJ W CZASIE RZECZYWISTYM NA POTRZEBY
MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie  postepowania:                                                                                                                                         

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem aparatury do analizy komórkowej w czasie rzeczywistym oraz jednorazowe szkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.
Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:  do 28 dni od daty podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie,
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
 - wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę aparatury badawczej i pomiarowej o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł.
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100%
Termin składania ofert: 10 czerwca 2013 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Alicja Żylicz,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 29.05.2013, ogłoszenie nr 209564-2013. 
Warszawa, dn. 29.05.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

 

nia 2013-05-14                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-08/2013
 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
DOSTAWA MIKROWSTRZYKIWACZY Z WBUDOWANYMI  KOMPRESORAMI NA POTRZEBY
MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         
 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, uruchomienie 4  mikrowstrzykiwaczy z wbudowanymi kompresorami oraz szkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.
Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:  do 30 czerwca 2013 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2.   Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
 -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy sprzętu laboratoryjnego, optycznego lub precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego) o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 zł.
b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
- wykaże, że posiada - aktualne i opłacone na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 20 000 zł.
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty 95%, okres gwarancji w miesiącch 5%
Termin składania ofert: 22 maja 2013 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Małgorzata Wiweger,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 14.05.2013, ogłoszenie nr 189094-2013.
Warszawa, dn. 14.05.2013r
SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF
WYJAŚNIENIE TRESCI SIWZ DO POBRANIA: WYJAŚNIENIE.PDF
nbsp]
Wynik  postępowania:                                                                                                                                             
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę mikrowstrzykiwaczy z wbudowanymi kompresorami na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, nr sprawy: ADZ-23-08/2013, za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:
Eppendorf  Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:
  

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

Okres gwarancji w miesiącach

Liczba punktów przyznanych w kryterium cena

Liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie

1

Eppendorf  Poland

Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

 

105 483,42

24

95

5

100

 
Uzasadnienie: Wybrana oferta firmy Eppendorf  Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa spełnia wszystkie wymogi treści SIWZ, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą, maksymalna liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – najniższa cena i okres gwarancji w miesiącach.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit.a ustawy Pzp zawiadamia, że umowa może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Dnia 2013-05-09                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-07/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA MIKROSKOPÓW STEREOSKOPOWYCH NA POTRZEBY
Międzynarodowego Instytutu Biologii
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację 4  mikroskopów stereoskopowych oraz szkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.
Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:  do 30 czerwca 2013 roku.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 2.   Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:
 -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną  dostawę mikroskopów o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł:
b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że posiada - aktualne i opłacone na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 50 000 zł.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 95%, okres gwarancji w miesiącach 5%
Termin składania ofert: 17 maja 2013 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Małgorzata Wiweger,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 09.05.2013, ogłoszenie nr 183722-2013.
Warszawa, dn. 09.05.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.pdf

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.PDF

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ.PDF

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.PDF

Dnia 2013-04-26                                                                                       Zamowienie publiczne NR ADZ-23-06/2013

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

 Otwarcie postepowania:                                                                                                                                         

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem.


Strona internetowa na której zamieszczony jest SIWZ: http://www.iimcb.gov.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 
Dla części 1 do 7 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 2 do 35 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 3 do 35 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 4 do 35 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 5 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 6 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 7 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 8 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 9 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 10 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 11 do 28 dni od dnia podpisania umowy
Dla części 12 do 7 dni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 2.   Opis sposobu dokonania spełnienia warunków:
a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

 -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną  dostawę sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiadającego zakresowi w części na jaką składa ofertę – o wartości brutto nie mniejszej niż:

Dla części 1 14.000,00 PLN
Dla części 2 35.000,00 PLN
Dla części 3 30.000,00 PLN
Dla części 4 35.000,00 PLN
Dla części 5 7.000,00 PLN
Dla części 6 5.000,00 PLN
Dla części 7 4.000,00 PLN
Dla części 8 4.000,00 PLN
Dla części 9 3.000,00 PLN
Dla części 10 13.000,00 PLN
Dla części 11 4.000,00 PLN
Dla części 12 2.000,00 PLN

UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
dostaw musi być sumą wartości dostaw w tych częściach.


b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej:

Dla części 1 14.000,00 PLN
Dla części 2 35.000,00 PLN
Dla części 3 30.000,00 PLN
Dla części 4 35.000,00 PLN
Dla części 5 7.000,00 PLN
Dla części 6 5.000,00 PLN
Dla części 7 4.000,00 PLN
Dla części 8 4.000,00 PLN
Dla części 9 3.000,00 PLN
Dla części 10 13.000,00 PLN
Dla części 11 4.000,00 PLN
Dla części 12 2.000,00 PLN

UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość
ubezpieczenia musi być sumą wartości ubezpieczeń w tych częściach.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie.
4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.
5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 90%, termin realizacji 10%
Termin składania ofert: 09 maja 2013 do godz. 11.00
Miejsce składania ofert: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, budynek D, Sekretariat, pok. 004
Osoby upoważnione do kontaktów: w sprawach formalnych: Anna Brzezińska,  w sprawach merytorycznych: Roman Szczepanowski,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia w BZP: 26.04.2013, ogłoszenie nr 64235-2013.
Warszawa, dn. 26.04.2013r

SIWZ do pobrania: SIWZ.PDF

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.PDF

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ.PDF

 

 

Wynik postępowania:                                                                                                                                             

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.PDF

 

 

 

Dnia 2013-04-08                                                                                                                                                   

 tl_files/Pictures_RS/Logo_IIMCB1.png

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

 


Otwarty nabór kandydatów na partnera w celu realizacji projektu w ramach działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”

Finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Ośrodek Transferu Technologii Bio&Technology Innovations Platform przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej

]Na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z późn. zm.) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMIK) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest utworzenie Funduszu Zalążkowego realizującego zadania w zakresie wsparcia w Tworzeniu nowych przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów, w tym spółek spin-off. Cel ten realizowany będzie poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowo powstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowo powstałego przedsiębiorstwa.

Projekt składa się z dwóch komponentów – wsparcia na etapie preinkubacji oraz zasilenia kapitałowego nowo powstałego przedsiębiorstwa. Wejście kapitałowe następuje w sytuacji, gdy wyniki działań podjętych na etapie preinkubacji wskażą ekonomiczną zasadność prowadzenia przez nowo powstałe przedsiębiorstwo działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu i zaistnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez utworzone przedsiębiorstwa. Wejście kapitałowe może objąć wyłącznie podmioty, które przeszły etap preinkubacji (nie jest możliwy udział beneficjenta wyłącznie w drugim etapie wsparcia). Środki uzyskane po zakończeniu inwestycji (tj. po wyjściu z inwestycji) trafiają do Funduszu Zalążkowego utworzonego w ramach projektu, jako instytucji wspierającej powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw. Środki te  przeznaczone będą na kontynuację działalności o takim samym charakterze.

Zakładany okres realizacji projektu: Wrzesień 2013 r. - wrzesień 2015 r.

Planowany budżet całego przedsięwzięcia: ok 10 000 000,00 zł

Minimalny zakres działań przewidywanych dla Partnera:

1.współudział w tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o przedstawioną przez MIBMiK koncepcję realizacji projektu,
2.wsparcie w ocenie i selekcji zgłaszanych projektów,
3.wsparcie w ramach preinkubacji dla wybranych projektów,
4.wsparcie na etapie wejścia kapitałowego w minimum 10 nowo powstałych przedsiębiorstw w ramach projektu, oraz opracowanie strategii wyjścia z inwestycji,
5.wsparcie lidera w zapewnieniu udziału podmiotu prywatnego w roli ko-inwestora na etapie wejść kapitałowych.

Planowany czas zaangażowania Partnera w realizację projektu: Wrzesień 2013 - wrzesień 2015

Wymagania wobec Partnera:

1. Posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i ich rozliczaniu.
2.W dniu złożenia oferty nie uczestniczy w realizacji innego projektu w ramach Działania 3.1 POIG.
3.Posiada doświadczenie w dokonywaniu wejść kapitałowych oraz wyjść z inwestycji -preferowani Partnerzy będący Funduszem Venture Capital lub siecią Aniołów Biznesu.
4.Osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz doświadczenie w dokonywaniu inwestycji w spółki MŚP (w tym również wyjść z inwestycji).
5.Dysponuje kadrą gwarantującą właściwą realizację projektu od strony organizacyjnej i finansowo-księgowej.
6.Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację projektu.
7.Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009r., nr 157, poz 1240)
8.Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)

Wraz z wypełnionym Formularzem Oferty Partnerstwa (załącznik 1) należy przedłożyć:

1.Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2.Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego).
3.Szacunkową wycenę zadań planowanych dla Partnera.
4.Materiały potwierdzające wymagane doświadczenie Partnera oraz kadry mającej realizować projekt.

Przy wyborze Partnera oceniane będą min.:

1.Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację Projektu.
2.Współpraca z Liderem w przygotowaniu Projektu w zakresie przewidzianym dla Partnera.
3.Doświadczenie Partnera w realizacji podobnych projektów, w tym doświadczenie zaangażowanej kadry.
4.Zgodność przedstawionego projektu z kryteriami wyboru projektów w działaniu, w ramach którego jest przygotowywany projekt.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadań przewidzianych dla Partnera oraz unieważnienie naboru bez podania przyczyny.

Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie www.iimcb.gov.pl/public-procurements.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Otwarty nabór kandydatów na partnera w celu realizacji projektu w ramach działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”

Ofertę można składać osobiście w sekretariacie MIBMiK (Ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa) w godzinach 9:00-17:00 lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa (dla ofert przesyłanych pocztą lub kurierem liczy się data wpływu do MIBMiK).

Termin składania (wpływu) ofert upływa 29 kwietnia 2013 roku o godzinie 15:00

Uwaga: Termin składania ofert przedłużony do 6 maja 2013 roku do godziny 15:00

 

Do zespołu opiniującego oferty MIBMiK wyznaczy trzech pracowników: kierownika OTT BioTech-IP, pracownika OTT BioTech-IP, oraz specjalistę do spraw zamówień publicznych. Decyzja zespołu opiniującego, co do wyboru partnera będzie ostateczna.

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać telefonicznie (22) 592 57 78 lub drogą mailową asobczak@iimcb.gov.pl.

 

Wynik postępowania: