Publications

Authors Wegierski T
Title Mikroskopowe metody rejestracji wewnątrzkomórkowych odpowiedzi wapniowych
Year 2013
Journal Kosmos
Volume tom 62; 2(299)
Pages 193-203
  Abstract
Free_access
Pdf_location http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2013/193.pdf

Go back