Publications

Authors Skubiszewska A, Wodzyńska K, Szybalska A, Ślusarczyk P, Broczek K, Puzianowska-Kuźnicka M, Olędzka G, Mossakowska M
Title Ocena sprawności funkcjonalnej warszawskich stulatków w zakresie podstawowych czynności życia codziennego – wyniki wstępne
Year 2014
Journal Gerontologia Polska
Volume 3
Pages 151-5
  Abstract
Free_access
Pdf_location

Go back