Publications

Authors Korzeniowski P, Wiweger M
Title Pseudoloma neurophilia (Microsporidia) – poważne zagrożenie dla hodowli laboratoryjnej danio pręgowanego (Danio rerio, Hamilton 1822)
Year 2016
Journal Życie Weterynaryjne
Volume 91(11)
Pages 836-841
  Abstract
Free_access
Pdf_location http://www.vetpol.org.pl/zyciewet/czasopismo/cat_view/90-zycie-weterynaryjne-wybrane-artykuly/573-rocznik-91-rok-2016/586-nr-11-2016-listopad?start=5

Go back