• In memoriam: Anna Tramontano

  13.03.2017

 • In memoriam: Anna Tramontano

  13.03.2017

 • In memoriam: Anna Tramontano

  13.03.2017

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

O instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki – obecny dyrektor placówki.
    Unikalność Instytutu i jego międzynarodowy charakter polega m.in. na funkcjonowaniu w oparciu o wzorce najlepszych placówek naukowych na świecie. I tak, większość członków Międzynarodowego Komitetu Doradczego (Rady Naukowej) to uczeni z zagranicy. Wszystkie pozycje liderów zespołów naukowych są obsadzane na drodze międzynarodowego konkursu rozstrzyganego przez ten Komitet. Liderami zespołów mogą być osoby każdej narodowości i bez habilitacji; wymagany jest doktorat i znaczący dorobek naukowy. Wszystkie osoby są zatrudniane na podstawie terminowych kontraktów, a przedłużenie umowy pracownikom naukowym jest możliwe po pozytywnej okresowej ocenie przez zewnętrznych, zagranicznych recenzentów. Główne cele Instytutu to prowadzenie podstawowych badań naukowych w dziedzinie medycyny molekularnej (mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, odporności na antybiotyki, immunologii i naprawy genomu) oraz wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki i popularyzacja nowoczesnej medycyny i biologii molekularnej.
więcej...

Seminaria

Speaker: Bartek Wilczynski, PhD
From:Computational Biology Group, Institute of Informatics, University of Warsaw
Title:Finding regulatory domains and their contacts in Hi-C data
Location:IIMCB, lecture hall 012
Date:Czwartek, 30.03.2017
Time:09:15
Host:Prof. Matthias Bochtler
Speaker: Ewelina Knapska, PhD, DSc Habil
From:Head of Neurobiology of Emotions Laboratory, Nencki Institute of Experimental Biology, PAS, Warsaw
Title:Neural correlates of socially transferred emotions
Location:IIMCB, lecture hall 012
Date:Czwartek, 23.03.2017
Time:09:15
Host:Prof. Matthias Bochtler
poprzednie seminaria...