O instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki – obecny dyrektor placówki.
    Unikalność Instytutu i jego międzynarodowy charakter polega m.in. na funkcjonowaniu w oparciu o wzorce najlepszych placówek naukowych na świecie. I tak, większość członków Międzynarodowego Komitetu Doradczego (Rady Naukowej) to uczeni z zagranicy. Wszystkie pozycje liderów zespołów naukowych są obsadzane na drodze międzynarodowego konkursu rozstrzyganego przez ten Komitet. Liderami zespołów mogą być osoby każdej narodowości i bez habilitacji; wymagany jest doktorat i znaczący dorobek naukowy. Wszystkie osoby są zatrudniane na podstawie terminowych kontraktów, a przedłużenie umowy pracownikom naukowym jest możliwe po pozytywnej okresowej ocenie przez zewnętrznych, zagranicznych recenzentów. Główne cele Instytutu to prowadzenie podstawowych badań naukowych w dziedzinie medycyny molekularnej (mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, odporności na antybiotyki, immunologii i naprawy genomu) oraz wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki i popularyzacja nowoczesnej medycyny i biologii molekularnej.
więcej...

Seminaria

Speaker: Savani Anbalagan, Ph.D
From:Prof. Gil Levkowitz lab, Dept. of Mol. Cell Biology, Weizmann Institute of Science, ISRAEL
Title:Role of astroglia (pituicytes) in the hypothalamo-neurohypophyseal system - a major brain-to-blood neuro-endocrine interface
Location:IIMCB, lecture hall 012
Date:Czwartek, 29.09.2016
Time:09:15
Host:Prof. Agnieszka Chacińska
Speaker: Santiago Ramón-Maiques
From:Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Madrid, Spain
Title:Structure and function of CAD, a 1.5 MDa anti-tumoral target controlling the synthesis of pyrimidines
Location:IIMCB, lecture hall 012
Date:Czwartek, 22.09.2016
Time:11:00
Host:Prof. Marcin Nowotny
poprzednie seminaria...