Publications

Title

“Bioinformatyka strukturalna białek transbłonowych”

Author

S. Filipek

Year

2009

Journal

Kosmos

Volume

58

Pages

57-66