Publications

Title

Czy istnieje związek między stężeniem w surowicy interleukiny-8 i zaburzeniami funkcji poznawczych u osób stuletnich?

Author

Styczyński A, Wieczorowska-Tobis K, Niemir Z, Podkówka R, Mossakowska M

Year

2006

Journal

Przegląd Lekarski

Volume

63/6

Pages

332-8