Publications

Title

Analiza leukocytów krwi obwodowej osób stuletnich

Author

Podkówka-Sieczka R, Niemir Z, Mossakowska M, Sawiński K, Wieczorowska-Tobis K

Year

2006

Journal

Przegląd Lekarski

Volume

63(6)

Pages

335-8