Publications

Title

Ocena sprawności ruchowej polskich stulatków – wybrane zagadnienia

Author

Kupisz-Urbańska M, Broczek K, Mossakowska M

Year

2006

Journal

Gerontologia Polska

Volume

14 (1)

Pages

36-40