Publications

Title

Ocena sprawności funkcjonalnej warszawskich stulatków w zakresie podstawowych czynności życia codziennego – wyniki wstępne

Author

Skubiszewska A, Wodzyńska K, Szybalska A, Ślusarczyk P, Broczek K, Puzianowska-Kuźnicka M, Olędzka G, Mossakowska M

Year

2014

Journal

Gerontologia Polska

Volume

3

Pages

151-5