Prof. Marta Miączyńska i prof. Marcin Nowotny członkami prestiżowej organizacji Academia Europaea

Członkowie Rady Powierniczej Academia Europaea (AE) zdecydowali o przyjęciu prof. Marty Miączyńskiej, dyrektor MIBMiK i kierownik Laboratorium Biologii Komórki i prof. Marcina Nowotnego, kierownika Laboratorium Struktury Białka do grona nowo wybranych członków AE.  

Academia Europaea to prestiżowa organizacja europejska, która działa na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji, a także wspiera interdyscyplinarne podejście do nauki.

Pełna lista nowo wybranych członków Akademii dostępna jest na stronie internetowej.