Dr Tomasz Kuliński wśród laureatów programu SONATINA NCN

Dr Tomasz Kuliński dołączy do naszego Instytutu z grantem SONATINA 3 Narodowego Centrum Nauki. Dr Kuliński otrzymał finansowanie w wysokości 832 059 zł na realizację projektu „W jaki sposób dysfunkcja enzymu DIS3, degradującego RNA w jądrze komórkowym prowadzi do defektów mitozy tworząc możliwą spersonalizowana strategie terapeutyczną w szpiczaku mnogim”.

Pełna lista laureatów dostępna na stronie NCN.