Konferencja dla nauczycieli i popularyzatorów nauki "WZOROWA NAUKA, czyli jak organizmy modelowe wspierają badania naukowe"

BioCentrum Edukacji Naukowej i Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają nauczycieli, edukatorów i popularyzatorów nauki na sympozjum poświęcone zastosowaniu organizmów modelowych we współczesnej nauce.

W programie sympozjum:

- wykłady naukowców związanych z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN oraz Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy opowiedzą o prowadzonych przez siebie badaniach, używanych organizmach modelowych i ich zastosowaniu

- warsztaty z komunikacji i edukacji naukowej prowadzone przez popularyzatorów polskiej i światowej sławy

Udział w wydarzeniu jest płatny (20 zł: wykłady / 40 zł: wykłady + warsztat / 50 zł: wykłady + dwa warsztaty)

Uczestnicy sympozjum otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikaty

Wymagana rejestracja: www.biocen.edu.pl

Wzorowa nauka plakat

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę