Prof. Andrzej Dziembowski pokieruje nowym laboratorium w MIBMiK

Prof. Andrzej Dziembowski zwyciężył w otwartym, międzynarodowym konkursie na stanowisko kierownika laboratorium, które zostanie utworzone w ramach prestiżowego europejskiego grantu ERA Chairs Horyzont2020 „Molekularne szlaki sygnałowe w zdrowiu i w chorobie - Interdyscyplinarne Centrum Doskonałości” o akronimie MOSaIC. Laboratorium Biologii RNA rozpocznie działalność w grudniu 2019.

Głównym zainteresowaniem badawczym laboratorium jest regulacja ekspresji genów na poziomie potranskrypcyjnym. Obecnie badania Prof. Dziembowskiego koncentrują się na dwóch obszarach:

• Analizie funkcji procesowych rybonukleaz, które degradując RNA kształtują transkryptomy komórek eukariotycznych

• Analizie cytoplazmatycznych polimeraz poli(A) i poli(U), które dodając niekodowane w genomie nukleotydy do końców 3’ cząsteczek RNA wpływają na ich stabilność i funkcje biologiczne

Więcej informacji o badaniach prowadzonych przez grupę prof. Dziembowskiego na stronie laboratorium.

iimcbhr

OTWARTE REKRUTACJE

Laboratorium Biologii RNA kierowane przez profesora Andrzeja Dziembowskiego poszukuje do grupy badawczej kandydatów z różnym doświadczeniem badawczym i na wszystkich etapach kariery naukowej. W szczególności poszukujemy osób zainteresowanych:

• biologią RNA

• transkryptomiką

• immunologią

• zastosowaniem myszy i / lub C. elegans jako modeli eksperymentalnych


Aktualnie rekrutujemy kandydatów na stanowiska typu postdoc, doktorantów oraz techników laboratoryjnych.


Szukamy:

Osób na stanowiska typu postdoc (2 stanowiska), wynagrodzenie brutto ~8400 PLN/miesiąc (w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat poszczególnych stanowisk proszę kliknąć link)

Techników laboratoryjnych wspomagających badania naukowe (3 stanowiska), wynagrodzenie brutto ~4200 - 5600 PLN/miesiąc, w zależności od doświadczenia, (w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat poszczególnych stanowisk proszę otworzyć ogłoszenie o naborze do projektów MOSaIC i MAESTRO)

Doktorantów (2 stanowiska) (w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat poszczególnych stanowisk proszę kliknąć link)


Termin składania aplikacji upływa 23 października 2019 r. Preferowana data rozpoczęcia pracy to 1 grudnia 2019 r (lub jak najszybciej).


Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

  • Prosimy o przesłanie dokumentów do 23.10.2019 r. drogą mailową na adres: team.project.ad@gmail.com
  • W tytule maila należy podać imię i nazwisko.
  • Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów w języku angielskim: 1) życiorys naukowy, 2) list motywacyjny zawierający krótki opis kluczowych osiągnięć i odpowiedzi na poniższe pytania: Jakie są Pana/Pani zainteresowania naukowe i w jaki sposób odnoszą się one do wymagań stawianych przez oferowane stanowisko? Co Pan/Pani wie o profilu naukowym naszego laboratorium i dlaczego chce Pan/Pani z nami współpracować? 3) kontakt przynajmniej do dwóch opiekunów naukowych w tym do promotora pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej. Na tym etapie postępowania rekrutacyjnego prosimy nie dołączać kopii dyplomów itp.
  • Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.” Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Pełna informacja dostępna jest pod linkiem www.iimcb.gov.pl/pl/information-clause 
  • Informujemy, że najlepszemu (-ym) kandydatowi (-om) możemy zadać dodatkowe pytania i zadania w ramach procesu rekrutacji.
  • Konkurs może zostać przedłużony lub powtórzony do momentu wyłonienia odpowiedniego kandydata spełniającego wszystkie wymagania konkursowe.


Wszyscy kandydaci zostaną wybrani w drodze otwartego konkursu, zgodnie z procedurą opartą na  zasadach Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w ramach strategii HR Excellence in Research
https://www.iimcb.gov.pl/en/institute/hr-excellence

Finansowanie MOSaIC