PAMIĘCI PROF. LECHA WOJTCZAKA

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Lecha Wojtczaka.

Prof. Lech Wojtczak był biochemikiem, który pracował w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN od 1947 roku. Dokonał wielu ważnych odkryć w dziedzinie biologii mitochondriów i energetyki komórkowej. Był mentorem dla młodszych pokoleń naukowców, którzy kontynuowali jego dzieło. Za swoje osiągnięcia i działalność na rzecz środowiska naukowego otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.

Dyrekcja i pracownicy Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie składają szczere kondolencje rodzinie Zmarłego, dyrekcji Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i współpracownikom Profesora.