Podsumowanie konferencji „Wzorowa nauka, czyli jak organizmy modelowe wspierają badania naukowe”

W dniach 9-10 października 2019 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli, edukatorów i popularyzatorów nauki „Wzorowa nauka, czyli jak organizmy modelowe wspierają badania naukowe” zorganizowana przez BioCentrum Edukacji Naukowej, Fundację BioEdukacji i Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział 50 uczestników.

Program obejmował wykłady prezentujące zastosowanie organizmów modelowych (nicienia, myszy, rybki danio pręgowany, drożdży i rozwielitki) w badaniach naukowych, medycynie, ekologii i edukacji oraz warsztaty z komunikacji i edukacji naukowej. Wiktor Niedzicki dzielił się z uczestnikami tajnikami prezentacji i udzielał cennych wskazówek podczas ćwiczeń w trakcie warsztatów „Dobrze zaprezentuj naukę”. David Price z Science Made Simple pokazywał, jak stosować techniki performance’u i dobrej zabawy w komunikacji naukowej podczas zajęć “Getting Your Science Noticed”.

Wydarzenie było współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logotypy DUN

1 2

 3 4

 5 11

  dp1 dp2

dp3 dp4

dp6 dp7 

dp5