Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Ceremonia Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) odbyła się 2 października w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk i prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN zachęcili doktorantów do podjęcia wyzwania stania się światowej klasy naukowcami. Podczas inauguracji doktoranci pierwszego roku złożyli ślubowanie, a następnie wysłuchali inspirującego wykładu prof. Tomasza Bulika.

1

2

3

4

Zdjęcia: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk