Granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców MIBMiK: Marcin Nowotny, Magdalena Czeredys, Andrzej Dziembowski

Dr Magdalena Czeredys, prof. Andrzej Dziembowski i prof. Marcin Nowotny uzyskali finansowanie na realizację swoich projektów badawczych w ramach 17. edycji konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Nasi laureaci i ich zwycięskie projekty:

- dr Magdalena Czeredys, Laboratorium Neurodegeneracji otrzymała finansowanie na realizację projektu Powiązanie zaburzonej sygnalizacji Ca2+ i UPR z patologią choroby Huntingtona w modelu mysim YAC128 oraz w neuronach od pacjentów z HD uzyskanych w wyniku różnicowania iPSC, 1 857 550 zł, OPUS panel NZ3

- prof. Andrzej Dziembowski, Kierownik Laboratorium Biologii RNA otrzymał fundusze na prowadzenie badań w ramach w projektu Analiza roli cytoplazmatycznej poliadenylacji w regulacji wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, 2 324 800 zł, OPUS panel NZ2

- prof. Marcin Nowotny, Kierownik Laboratorium Struktury Białka został wyróżniony za projekt Mechanizm ligacji RNA w dojrzewaniu transferowych RNA, 1 985 200 zł, OPUS panel NZ1

 

banner NCN OPUS 17 PL