Gracjan Michlewski pokieruje Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri

 Gracjan Michlewski, starszy wykładowca na University of Edinburgh (Wielka Brytania), profesor nadzwyczajny na Zhejiang University-University of Edinburgh Institute (Chiny), został laureatem drugiej edycji konkursu programu Centrum Doskonałości Dioscuri ogłoszonego przez niemieckie Towarzystwo Maxa-Plancka i polskie Narodowe Centrum Nauki. G. Michlewski utworzy w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Centrum Dioscuri: Interakcje RNA - Białko w Zdrowiu i Chorobie Człowieka. Jego partnerem naukowym będzie Juri Rappsilber z Instytutu Biotechnologii na Technische Universität Berlin. Badania G. Michlewskiego i J. Rappsilbera będą dotyczyły nowych białek wiążących RNA (RBPs), ich funkcji w komórce i strukturze oraz oddziaływań RNA - białko, szczególnie we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej wywołanej wirusami RNA, w tym wirusem grypy.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG) realizowana wspólnie z Narodowym Centrum Nauki (NCN) i finansowana przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF). Program zakłada utworzenie i wspieranie rozwoju centrów doskonałości naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez wyłonienie w konkursach wybitnych naukowców z całego świata, którzy zdecydują się na prowadzenie badań naukowych w tym regionie. Więcej o programie: https://ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri2/


Grafika Narodowe Centrum Nauki, https://www.ncn.gov.pl

dioscuri