MIBMiK gospodarzem 21. posiedzenia plenarnego Grupy Głównych Doradców Naukowych Komisji Europejskiej

Doradztwo i komunikacja naukowa w sferze politycznej oraz interakcje świata nauki i polityki były tematem spotkania Grupy Głównych Doradców Naukowych Komisji Europejskiej. jakie odbyło się w Warszawie, 4 lutego br. Sympozjum pt. „Scientific advice for evidence-informed policy-making”, zorganizowane przez Polską Akademię Nauk (PAN) w Pałacu Staszica, koordynował prof. Janusz Bujnicki, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, jeden z 7 naukowych doradców komisji. Obok naukowców, w wzięli w nim udział także przedstawiciele polskiego rządu, m.in.  Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, minister klimatu Michał Kurtyka oraz wiceministrowie z resortu nauki Anna Budzanowska i Grzegorz Wrochna.

W skład Grupy Głównych Doradców Naukowych Komisji Europejskiej wchodzą wybitni naukowcy reprezentujący różne gałęzie nauki. Ich celem jest opracowanie opinii w zakresie zagadnień politycznych, na możliwie najwyższym poziomie doradztwa naukowego.

Fotorelacja z sympozjum 4.02: https://www.iimcb.gov.pl/en/press-office/news/pictures/1086-scientific-advice-in-politics

Fotorelacja ze spotkania w siedzibie Insytutu: https://www.iimcb.gov.pl/en/press-office/news/pictures/1088-scientific-advice-in-politics-3

Wtorkowe sympozjum było częścią trzeciego posiedzenia wyjazdowego Grupy, które tym razem odbyło się w naszym Instytucie. Jest to niezwykłe wyróżnienie dla MIBMiK - dotychczas miały miejsce tylko 2 spotkania wyjazdowe, które odbyły się w CERN i Instytucie Cricka. Obrady były poświęcone szeroko pojętym aspektom doradztwa politycznego i jego roli w politycznym procesie decyzyjnym. Przedyskutowano również bieżące kwestie związane z polityką naukową.  


GSCA pl

 

WIĘCEJ: