Dr Marcin Nowotny dołącza do konsorcjum H2020, aby zwalczać pandemię koronawirusa

Dr Marcin Nowotny, kierownik laboratorium struktury białek, otrzymał grant Exscalate4CoV z programu „Horyzont 2020”, aby przeciwdziałać pandemii koronawirusa. Wraz z 18 partnerami z najlepszych instytucji europejskich weźmie udział w poszukiwaniu skutecznej terapii przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Projekt pn.: EXSCALATE4CoV (E4C) ma na celu wykorzystanie najpotężniejszych zasobów obliczeniowych, znajdujących się aktualnie w Europie w celu wzmocnienia projektowania leków in-silico. Trzon projektu stanowi Exscalate (EXaSCalesmArtpLatform Against paThogEns), obecnie najmocniejsza inteligentna platforma superkomputerowa na świecie, opracowana przez Dompé. Exscalate (exscalate.eu) wykorzystuje „bibliotekę chemiczną” złożoną z 500 miliardów cząsteczek, a jej zdolność przetwarzania wynosi ponad 3 miliony cząsteczek na sekundę.

Rolą IIMCB jest przyspieszenie eksperymentalnej części projektu i określenie struktury białek koronawirusa w celu oceny podobieństw strukturalnych do innych białek wirusowwych. Badania strukturalne stanowią kluczowy etap w procesie opracowywania leków.

Projekt EXSCALATE4CoV jest realizowany dzięki działalniom Komisji Europejskiej, która pozyskała dodatkowe fundusze na badania nad opracowaniem, leczeniem i diagnostyką szczepionek COVID-19. Projekt ma się rozpocząć nie później niż 1 kwietnia.

Tytuł projektu: EXaSCalesmArtpLatform Against paThogEns for Corona Virus
Akronim projektu: EXSCALATE4CoV
Koordynator projektu: Andrea Beccari, Dompe
Kierownik projektu IIMCB: Marcin Nowotny, Laboratorium Struktury Białka
Kwota dofinansowania: ~ 3 mln €
Czas trwania projektu: 18 miesięcy
Konsorcjum: 18 partnerów

The E4C consortium:

 1. DompéFarmaceutici SPA
 2. Politecnico di Milano (Dept. of Electronics, Information and Bioengineering),
 3. ConsorzioInteruniversitario CINECA (Supercomputing Innovation and Applications),
 4. UniversitàdegliStudi di Milano (Pharmaceutical science Department),
 5. KatholiekeUniversiteit Leuven,
 6. International Institute Of Molecular And Cell Biology In Warsaw (IIMCB),
 7. Electra Italian Crystallographic Association,
 8. Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology,
 9. Barcelona Supercomputing Centre,
 10. ForschungszentrumJülich,
 11. UniversitàdegliStudi di Napoli Federico II,
 12. UniversitàdegliStudi di Cagliari,
 13. SIB Swiss Institute of Bioinformatics,
 14. KTH Royal Institute of Technology (Department of Applied Physics),
 15. IstitutoNazionale di FisicaNucleare (INFN),
 16. AssociazioneBigData,
 17. Istitutonazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani,
 18. Chelonia Applied Science.

Więcej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_386 

Dr