Granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców MIBMiK

Dr Cecilia Lanny Winata i dr Monika Kusio-Kobiałka uzyskały finansowanie na realizację projektów w ramach konkursów OPUS 18 i SONATA 15, organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). 

Laureatki i ich projekty:

  1. Dr Cecilia Lanny Winata, kierownik Laboratorium Genomiki Rozwoju Danio Pręgowanego otrzymała finansowanie w konkursie OPUS 18 (panel NZ2), na realizację projektu „Jedna komórka na raz: rekonstrukcja ewolucji linii komórek układu sercowo-naczyniowego z użyciem technologii single cel”. Wysokość dofinansowania to 2 631 552 zł.

  2. Dr. Monika Kusio-Kobiałka, Laboratorium Biologii RNA, w konkursie SONATA 15 (panel NZ3) otrzymała fundusze w wysokości 1 482 000 zł., na prowadzenie badań w ramach w projektu „Wyjaśnienie roli poliadenylacji zależnej od TENT5C w procesie erytropoezy".

Więcej: Niemal 668 mln zł na badania podstawowe w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1.

ncn wk pl