Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców dla Katarzyny Mleczko-Saneckiej!

Dr Katarzyna Mleczko-Sanecka, kierownik Laboratorium Homeostazy Żelaza w MIBMiK, znalazła się wśród 200 wybitnych młodych naukowców, którzy otrzymali Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec (tj. do 35 l.), wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinach takich jak: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne, medyczne, przyrodnicze, rolnicze i o sztuce. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat.

ks stypendium pl