Magdalena Kędra w gronie laureatów grantu ETIUDA 8 NCN

Magdalena Kędra, Laboratorium Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, zdobyła grant Narodowego Centrum Nauki w ósmej edycji konkursu ETIUDA. Otrzyma finansowanie w wysokości 103 676  zł na realizację projektu „Charakterystyka zmian neurorozwojowych oraz behawioralnych u mutanta tsc2vu242 Danio pręgowanego będącego modelem stwardnienia guzowatego" oraz odbędzie staż w wybranej przez siebie, renomowanej placówce naukowej.

Konkurs ETIUDA jest skierowany do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskej jednostce naukowej lub badawczej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. W ósmej edycji konkursu wnioski złożyło aż 448 młodych doktorantów i doktorantek, a finansowanie przyznano 84 z nich.

Więcej: Ponad 10 mln zł na stypendia dla młodych naukowców w ramach konkursu ETIUDA 8

 

baner www 4