Poparcie MIBMiK dla Manifestu na rzecz badań nad COVID-19 w UE

Manifest na rzecz badań nad COVID-19 w UE jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu maksymalizację dostępności wyników badań w walce z Covid-19. Zawiera zasady i wytyczne dotyczące przyznawania grantów UE na badania w zakresie zapobiegania koronawirusowi, testowania, leczenia i szczepień, celem zapewnienia powszechnej dostępności wyników badań i gwarancji zwrotu z inwestycji publicznych.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) poparł Manifest zarówno, jako beneficjent grantów unijnych i krajowych na badania związanie koronawirusa, jak i aktywny zwolennik zasad Otwartej Nauki, Otwartego Dostępu i FAIR.

Zobacz również:


manifest PL