Prezydencja MIBMiK w Biocentrum Ochota

Z przyjemnością informujemy, że Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) objął prezydencję warszawskiego Biocentrum Ochota. 6 października br., dyrektor MIBMiK, p. Marta Miączyńska odebrała z rąk ustępującego Przewodniczącego Biocentrum, prof. Tadeusza Burczyńskiego, dyrektora IPPT PAN statuetkę złotej sowy, będącej symbolem prezydencji w Biocentrum. Prezydencja MIBMiK potrwa do października 2021r.

Biocentrum Ochota to konsorcjum utworzone w 2008 roku, z inicjatywy sześciu instytutów badawczych, które wchodzą w jego skład. Są to: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Działalność Biocentrum nadzoruje Rada Dyrektorów, w skład której wchodzą szefowie członkowskich Instytutów, a funkcję prezesa pełnią, w systemie rotacyjnym, dyrektorzy zrzeszonych jednostek.

Głównym zadaniem Biocentrum Ochota jest koordynacja naukowej współpracy zrzeszonych jednostek, co zapewnia realizację dużych projektów badawczych, wykraczających poza możliwości pojedynczych jednostek.

baner prezydencja Biocentrum pl

 

3                              sowka