Prof. Janusz Bujnicki, Prof. Jacek Jaworski i Dr inż. Michał Rażew nagrodzeni!

Z przyjemnością informujemy o nagrodach przyznanych pracownikom naszego Instytutu. 

Prof. Janusz Bujnicki, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka został wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej II stopnia (dyplom).

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów otrzymali:

  • Prof. Jacek Jaworski, Laboratorium Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej w kategorii: osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej, za "pozyskanie nowej wiedzy na temat kinazy mTOR, co doprowadziło do wskazania nowych celów terapeutycznych w stwardnieniu guzowatym (TSC)"; 

  • Dr inż. Michał Rażew, w kategorii wyróżniona rozprawa doktorska za pracę pt.: Badania strukturalne kompleksu drożdżowego degradosomu mitochondrialnego RNA (mtEXO).

    Więcej: https://bit.ly/3jKCd4U

banner jb jj mr nagrodzeni pl