MIBMiK na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej to lista zawierająca opisy 70 najlepszych infrastruktur badawczych o najwyższym potencjale doskonałości naukowej i znaczącym potencjale badawczym. Z przyjemnością informujemy, że Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie jest wśród nich. Lista, wzorem klasyfikacji stosowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych, jest podzielona według sześciu obszarów badań, tj.:

  1. nauki techniczne i energetyka (14 projektów);

  2. nauki o Ziemi i środowisku (5 projektów);

  3. nauki biologiczno-medyczne i rolnicze (16 projektów);

  4. nauki fizyczne i inżynieryjne (23 projekty);

  5. nauki społeczne i humanistyczne (6 projektów)

  6. cyfrowe infrastruktury badawcze (6 projektów).

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej to inicjatywa, której głównym zadaniem jest przedstawianie potencjału polskiej nauki oraz podkreślanie możliwości i wartości poszczególnych dziedzin. Jest opracowywana w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) co maksymalnie 4 lata.

Więcej: Polska Mapa Infrastruktury Badawczej.

baner PMDIB pl