Prof. Jacek Kuźnicki nowym przewodniczącym Rady NCN

Prof. Jacek Kuźnicki, Kierownik Laboratorium Neurodegeneracji w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, na pierwsze posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN) w nowym składzie, które odbyło się 21 grudnia br., został wybrany nowym przewodniczącym Rady NCN). W posiedzeniu uczestniczyła również dr Anna Budzanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowy przewodniczący powołał komisje Rady. Pracom Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) będzie przewodniczyć prof. Krystyna Bartol, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) – prof. Grzegorz Karch, zaś Komisji Nauk o Życiu (K-3) – prof. Jakub Fichna.

Więcej: Prof. Jacek Kuźnicki nowym przewodniczącym Rady NCN

zdjęcie prof Kuźnickiego i tekst Jacek Kuźnicki nowym przewodniczącym Rady NCN