Wymiana naukowa między Polską a Niemcami

Prof. Jacek Kuźnicki, kierownik Laboratorium Neurodegeneracji otrzymał finansowanie na dwustronną wymianę osobową naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w ramach konkursu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Z otrzymanych środków realizowany będzie projekt pt. „Regulacja mitochondrialnej homeostazy wapnia przez TMBIM5”, w którym prof. Kuźnicki będzie współpracować z prof. Axelem Methnerem (University Medical Center Mainz). Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców.

Pełna lista realizowanych projektów: Bilateralna wymiana naukowców z Niemcami (edycja 2020) - lista projektów rekomendowanych do finansowania

 

zdjęcie Jacka Kuźnickeigo i tekst: Wymiana naukowa między Polską a Niemcami