Granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców MIBMiK, w 20. edycji konkursu OPUS i 16. edycji konkursu SONATA

Prof. Marta Miączyńska, Kierownik Laboratorium Biologii Komórki, Dyrektor  Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), Dr Vladimir Korzh, Dr inż. Filip Stefaniak, Dr inż. Tomasz Wirecki i Dr Tales Rocha de Moura uzyskali finansowanie na realizację swoich projektów badawczych w ramach 20. edycji konkursu OPUS i 16.edycji konkursu SONATA Narodowego Centrum Nauki (NCN). Łączna kwota uzyskanego finasowania to 6 655 042 zł. Ogólny współczynnik sukcesu dla wniosków złożonych w NCN w tej edycji konkursowej wynosi 18%, a dla wniosków złożonych przez Instytut 50%.

Nasi laureaci i ich zwycięskie projekty:


Prof. Marta Miączyńska

 

Dr Vladimir Korzh

 

Dr inż. Filip Stefaniak

 

Dr inż. Tomasz Wirecki

 

Dr Tales Rocha de Moura

 

Zobacz także: Niemal 668 mln zł dla naukowców w konkursach OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

grafika z logo NCN i tekstem: Granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców MIBMiK, w 20. edycji konkursu OPUS i 16.edycji konkursu SONATA