Artykuł przeglądowy naukowców z Laboratorium Genomiki Rozwoju Danio Pręgowanego

Naukowcy z Laboratorium Genomiki Rozwoju Danio Pręgowanego  opublikowali artykuł przeglądowy  pt. „Fish-Ing for Enhancers in the Heart” w specjalnym numerze czasopisma International Journal of Molecular Sciences zatytułowanym „Functions of Non-coding DNA Regions”.

Precyzyjna kontrola ekspresji genów jest kluczowa dla zapewnienia prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Wzmacniacze transkrypcji (ang. enhancers) to niekodujące elementy DNA, które odgrywają istotną rolę w regulacji ekspresji genów. Zawierają one specyficzne motywy sekwencyjne służące jako miejsca wiązania czynników transkrypcyjnych, które z kolei oddziałują z maszynerią transkrypcyjną w genach docelowych. Rozwój serca jest wyznaczany przez skomplikowaną sieć regulacji ekspresji  genów, zapewniającą precyzyjny program ekspresji genów w czasie i przestrzeni. Wykazano, że mutacje wpływające na wzmacniacze transkrypcji mogą powodować wyniszczające wrodzone wady serca. Dlatego też identyfikacja wzmacniaczy transkrypcji zaangażowanych w biologię serca i zrozumienie mechanizmu ich działania jest kluczem do poprawy diagnostyki i nowych strategii terapeutycznych. Pomimo kluczowej roli wzmacniacze są słabo poznane, głównie z powodu braku wiarygodnych metod identyfikacji i określenia ich funkcji. Niemniej jednak rozwój technologiczny umożliwił szybki postęp w odkrywaniu wzmacniaczy. Organizmy modelowe, takie jak danio pręgowany, wniosły znaczący wkład w zrozumienie genetyki rozwoju serca, umożliwiając analizę funkcjonalną genów i ich elementów regulatorowych w żyjących organizmach. Autorzy podsumowują aktualny stan wiedzy na temat wzmacniaczy transkrypcji w sercu uzyskany dzięki badaniom na organizmach modelowych, omawiają różne podejścia do odkrywania ich funkcji, a także sugerują metody, które mogłyby przyczynić się do dalszego rozwoju prac w tej dziedzinie.

Zapraszamy do lektury całego artykułu Fish-Ing for Enhancers in the Heart

Graphical Abstract

Costantino Parisi, Shikha Vashisht, Cecilia Lanny Winata. Fish-Ing for Enhancers in the Heart. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(8), 3914; doi: 10.3390/ijms22083914.