Film prezentujący artykuł opublikowany w BioEssays

Z wielką przyjemnością prezentujemy film opisujący główne założenia artykułu opublikowanego niedawno w czasopiśmie BioEssays: Gasanov E, Jędrychowska J, Kuźnicki J, Korzh V. Kontekst ewolucyjny jako wyjaśnienie nazewnictwa genów na przykładzie kostnoszkieletowych. BioEssays, 2021; https://doi.org/10.1002/bies.202000258

 

Video BioEssays