Jubileusz 10-lecia Narodowego Centrum Nauki

W dniach 9 - 10 września Narodowe Centrum Nauki (NCN) świętuje Jubileusz 10-lecia istnienia.

NCN to agencja grantowa, której celem jest finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. W ciągu 10 lat Centrum ogłosiło 200 konkursów i przyznało ponad 23 tys. grantów na kwotę blisko 11 miliardów złotych. NCN jest również koordynatorem programów realizowanych we współpracy z innymi europejskimi instytucjami finansującymi, a wraz z niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka prowadzi program DIOSCURI, w ramach którego tworzone są w Polsce Centra Doskonałości Naukowej. Jednym z nich jest Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko - Centrum Dioscuri w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), kierowane przez prof. Gracjana Michlewskiego.

MIBMiK od wielu lat angażuje się i aktywnie wspiera prace Centrum. Od 2018 r. w pracach Rady NCN uczestniczy prof. Jacek Kuźnicki, Kierownik Laboratorium Neurodegeneracji w MIBMiK, a od 2020 r. pełni funkcję jej przewodniczącego.

Obchody Jubileuszu rozpoczną się 9 września uroczystą galą w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, a 10 września obędzie się konferencja, której uczestnicy będą rozmawiać o nauce w czasie pandemii oraz polityce „otwartej nauki”. Panel dyskusyjny dot. Open Science (otwarta nauka) poprowadzi prof. Marta Miączyńska, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Transmisje: 10latncn.wydarzeniaonline.pl  

  • gala jubileuszowa, 9 września, godz. 18-20,

  • konferencja, 10 września, godz. 10-14.

Więcej: 10 lat Narodowego Centrum Nauki 

grafika z liczbą 10 i tekstem: Jubileusz 10 lecia NCN