Umowa o finansowaniu projektu HERO podpisana

17 stycznia 2022 r. została zawarta umowa między Łukasiewicz – PORT, Podmiotem Zarządzającym programem WIB, a Zespołem Badawczym koordynowanym przez MIBMiK, którego projekt „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]” został wybrany w pierwszym konkursie WIB. Naukowcy otrzymali blisko 70 mln zł na realizację badań nad nowymi metodami terapii nowotworów z wykorzystaniem technologii terapeutycznego mRNA. W wydarzeniu uczestniczył Wiceminister Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek.

Zadanie badawcze będzie realizowane przez naukowców z konsorcjum czterech czołowych polskich jednostek badawczych, w skład którego wchodzą: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (koordynator), Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Liderem Zespołu Badawczego jest prof. dr hab. Andrzej Dziembowski, Kierownik Laboratorium Biologii RNA – Grupy ERA Chairs w MIBMiK. W skład zespołu wchodzą również:

  • prof. dr hab. Marcin Nowotny (Kierownik Laboratorium Struktury Białka w MIBMiK),

  • prof. dr hab. Marta Miączyńska (Kierownik Laboratorium Komórki w MIBMiK),

  • prof. dr hab. Jacek Jemielity (Uniwersytet Warszawski),

  • dr hab. Joanna Kowalska (Uniwersytet Warszawski),

  • prof. dr hab. Robert Hołyst (Instytut Chemii Fizycznej PAN),

  • prof. dr hab. Jakub Gołąb (Warszawski Uniwersytet Medyczny),

  • prof. dr hab. med. Dominika Nowis (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Projekt HERO otrzymał najwyższą ocenę ekspertów zarówno ze względu na wysoki poziom merytoryczny, jak i potencjał komercjalizacyjny zakładanych wyników badań, czyli perspektywę wprowadzenia ich na rynek. Technologia mRNA stanowi obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków rozwoju w branży farmaceutycznej i jest przedmiotem jej dużego zainteresowania.

W trakcie realizacji projektu badawczego Łukasiewicz – PORT jako Podmiot Zarządzający będzie pełnić rolę konsultacyjną i doradczą, przede wszystkim w zakresie komercjalizacji efektów badań, a także prowadzić ewaluację pracy naukowców.

Więcej informacji o programie WIB można znaleźć na stronie internetowej programu.

WIB 1

WIB 2

WIB 3

fot. Łukasiewicz – PORT