Prof. Janusz Bujnicki otrzymał finansowanie z Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) w prestiżowym programie TRANSITION

Prof. Janusz Bujnicki, Kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka otrzymał dofinansowanie z Europejskiej Rady Innowacji (EIC) w prestiżowym programie TRANSITION.

Projekt zatytułowany "INCYPRO: Kluczowa technologia umożliwiająca szerokie zastosowanie białek w diagnostyce i terapii" jest prowadzony przez Incircular, holenderską firmę spin-off z Vrije Universiteit Amsterdam, którego MIBMiK jest jedynym partnerem. Projekt ma na celu dostarczenie uniwersalnego rozwiązania do stabilizacji białek dla zastosowań biotechnologicznych i biomedycznych w oparciu o technologię opracowaną przez Incircular. Prof. Bujnicki i jego zespół będą zaangażowani w rozwój kluczowego narzędzia obliczeniowego. EIC przyznało na ten projekt 2 498 750 euro, z czego 201 250 euro otrzyma MIBMiK.

incircular MIBMiK

Europejska Rada ds. Innowacji została niedawno utworzona w ramach unijnego programu Horyzont Europa. Celem EIC jest wspieranie przełomowych pomysłów - innowacji na każdym poziomie, przekształcać naukę w nowy biznes począwszy od badań na wczesnym etapie, poprzez weryfikację koncepcji, transfer technologii, aż po finansowanie i zwiększanie skali przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, czy mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).