NAUKOWCY Z MIBMiK NAGRODZENI W KONKURSIE START2022!

 

Konkurs START 2022 rozstrzygnięty! Wśród laureatów naukowcy z MIBMiK: Olga Gewartowska z Laboratorium Biologii RNA - Grupa ERA Chairs oraz Natalia Stec z Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko - Centrum Dioscuri. Gratulujemy!

 

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. W tym roku odbyła się jego 30. edycja.

Celem programu jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Prestiżowe stypendia otrzymało 100 wybitnych młodych naukowców spośród 794 zgłoszonych kandydatów.

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. Wśród nagrodzonych w tym roku, najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne – 31 stypendiów.

Pełna lista laureatów konkursu START 2022