Prof. A. Dziembowski wśród członków Academia Europaea!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że prof. Andrzej Dziembowski, Kierownik Laboratorium Biologii RNA - Grupa ERA Chairs i Lider Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego HERO  został zaproszony do grona członków prestiżowej Academia Europaea. Serdecznie gratulujemy! 

Academia Europaea jest organizacją charytatywną typu "non profit" działającą w Wielkiej Brytanii. Została założona w 1988 r. z inicjatywy brytyjskiego Royal Society i innych Akademii Narodowych w Europie. Akademia skupia przedstawicieli państw Rady Europy oraz innych narodów z całego świata. Jej  członkowie, których obecnie jest około 5000, to wybitni naukowcy reprezentujący pełen zakres dyscyplin akademickich. Akademia Europaea organizuje liczne spotkania i warsztaty, prowadzi również doradztwo naukowe. Wydaje międzynarodowe czasopismo "European Review" i jest stowarzyszona z Biology Direct. Prowadzi regionalne centra wiedzy w Barcelonie, Bergen, Budapeszcie, Cardiff, Monachium, Tbilisi i Wrocławiu, których gospodarzami są uniwersytety i akademie narodowe.