INCYPROnext - nowy projekt MIBMIK finansowany z funduszy Europejskiej Rady ds. Innowacji

 

Białka są ważnymi narzędziami w wielu zastosowaniach przemysłowych, medycznych i biotechnologicznych. Niestety poważnym ograniczeniem jest ich niska stabilność w warunkach niefizjologicznych. Istnieją tysiące białek o wielkim potencjale, których nie można w pełni wykorzystać z powodu braku uniwersalnych technologii stabilizacji. Odpowiedzią na to wyzwanie jest projekt INCYPROnext, który właśnie wchodzi w fazę realizacji. Dziś, 13 czerwca w Amsterdamie odbędzie się spotkanie rozpoczynające projekt, tzw. kick-off meeting.

Projekt INCYPROnext ma na celu dostarczenie uniwersalnego rozwiązania tego problemu w oparciu o nowatorską technologię cyklizacji białek z wykorzystaniem trójramiennych chemicznych środków sieciujących, opracowaną przez grupę prof. Grossmanna z Wolnego Uniwersytetetu w Amsterdamie oraz Incircular, ich firmę typu spin-off. W ramach grantu Transition przyznanego przez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC), Incircular będzie współpracować z zespołem prof. Bujnickiego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, aby udoskonalić technologię INCYPRO poprzez zastosowanie komputerowego przewidywania stabilności białek i dynamiki strukturalnej w celu dokonania racjonalnej selekcji miejsc cyklizacji. Udoskonalona technologia zostanie poddana walidacji w rzeczywistym środowisku operacyjnym, aby osiągnąć poziom gotowości technologicznej (TRL) 5.

Więcej informacji o projekcie: TU