Dr Ewa Poniecka laureatką konkursu w ramach Programu PASIFIC!

Druga edycja konkursu PASIFIC, organizowana przez PAN - rozstrzygnięta! Spośród 200 kandydatów wybrano zaledwie 15 stypendystów, którzy będą prowadzić badania w m.in. MIBMiK i 9 instytutach PAN. Wśród laureatów - dr Ewa Poniecka, która będzie realizować swój projekt w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Serdecznie gratulujemty!

Tytuł zwycięskiego projektu brzmi: "Targeted single-cell gene expression analysis of mRNA vaccine response". Jego opiekunem jest prof. Andrzej Dziembowski, Kierownik Laboratorium Biologii RNA - Grupa ERA Chair. Budżet dwuletniego projektu wynosi 855 871,67 PLN (199,438.80 EUR).

PASIFIC to projekt PAN, współfinansowany przez UE w ramach Programu Horyzont 2020 (MSCA Cofund). Lista rankingowa dostępna TU.