Przedstawiciele pięciu polskich Centrów Dioscuri na spotkaniu w Max Planck Society

W dniach 11-12 lipca br. w Monachium w siedzibie Max Planck Society odbyły warsztaty dla przedstawicieli polskich Centrów DIOSCURI.

 

Biuro Dioscuri w Max Planck Society (MPG) zorganizowało warsztaty dla liderów pięciu polskich Centrów Dioscuri (DC), w tym Centrum Dioscuri RNA-Protein Interactions in Human Health and Disease z siedzibą w MIBMiK, kierowanego przez prof. Gracjana Michlewskiego, a także dla nowo wybranych liderów DC. Warsztaty odbyły się w dniach 11-12 lipca br. w siedzibie MPG w Monachium.

Ich celem było powitanie liderów DC w społeczności Maxa Plancka, dostarczenie pomocnych narzędzi do tworzenia i zarządzania grupami oraz ułatwienie wymiany wiedzy zarówno pomiędzy liderami DC, jak również pomiędzy nimi a liderami grup w monachijskim Instytucie Maxa Plancka.

Warsztaty obejmowały różne tematy istotne dla rozwoju DC, takie jak finansowanie, przywództwo, rekrutacja, tworzenie sieci i szkolenia młodych naukowców. Liderzy DC spotkali się z przewodniczącym MPG prof. Martinem Stratmannem, aby omówić postępy swoich Centrów Dioscuri i ogólny rozwój programu. Uczestnicy odwiedzili również Instytut Biochemii Maxa Plancka (MPI) i wymienili poglądy z dyrektorem MPI prof. Matthiasem Mannem, jak również wielokrotnym stypendystą ERC i liderem grupy badawczej Maxa Plancka - prof. Ralfem Jungmannem.

Warsztaty zakończyła kolacja z naukowcami z MPG, która była okazją do dalszej wymiany naukowej i nawiązania kontaktów.

d baner 1

dioscuri logotypy