DNA 2.0 - kampania EU-Life - odsłona polska

Dziś zakończyła się, trwająca kilkanaście tygodni, kampania DNA 2.0, realizowana w mediach społecznościowych przez konsorcjum EU-Life, przy współpracy instytucji członkowskich. Jej polską odsłonę można zobaczyć na kanałach Twitter i LinkedIn na profilu EU-Life.

"Rzadkie choroby - nie takie rzadkie! Naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, wykorzystując technologię #CRISPR-Cas9 stworzyli linie zebrafish z mutacjami podobnymi do tych u pacjentów. Linie te posłużyły do stworzenia modeli do badania wielu dziecięcych chorób neurodegeneracyjnych, np. NPC-2 i MPS-III".

Tweet o takim brzmieniu stanowił polski wkład w kampanię DNA 2.0. Jej celem jest promowanie działalności naukowej instytucji członkowskich. Istotą kampanii było wskazanie jednego z obszarów działań instytucji naukowej i pokazanie pozytywnego wpływu prowadzonych badań na społeczeństwo.

Przekaz kampanii koncentrował się na przekazaniu informacji, że zastosowanie modeli zwierzęcych przyczyniło się do pokonania barier w zrozumieniu i leczeniu chorób rzadkich. Jako przykkład podano zebrafish (Danio rerio). Ryba ta wyznaczyła również nowe trendy w genetyce i rozwoju, farmakodynamice, toksykologii, kontroli środowiska, zachowaniu itp. oferując nowe sposoby poszukiwania terapii dla pacjentów. 

Więcej na ten temat w artykule.

IIMCB EULIFEDNA 2.0