Prof. Janusz M. Bujnicki członkiem prestiżowej organizacji Academia Europaea

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego Academia Europaea (AE) zdecydowali o przyjęciu prof. Janusza M. Bujnickiego do grona nowo wybranych członków. Prof. Bujnicki, Kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka jest jednym z 302 wybitnych naukowców, którzy zostali zaproszeni do przyjęcia członkostwa w 2018 roku. 

Academia Europaea to prestiżowa organizacja europejska, która działa na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji, a także wspiera interdyscyplinarne podejście do nauki. Podzielona jest na 20 sekcji w czterech grupach przedmiotowych - nauki humanistyczne, społeczne i pokrewne, ścisłe, biologiczne.

Pełna lista nowo wybranych członków Akademii dostępna jest na stronie internetowej Akademia Europaea,