• Aktualności
  • Wyróżnione informacje
  • Prof. Janusz M. Bujnicki w projekcie artystycznym „epiMimesis: Epizone V”, przyznanym w ramach programu VERTIGO STARTS, Horyzont 2020

Prof. Janusz M. Bujnicki w projekcie artystycznym „epiMimesis: Epizone V”, przyznanym w ramach programu VERTIGO STARTS, Horyzont 2020

Projekt „epiMimesis: Epizone V” to inicjatywa autorstwa Prof. Joanny Hoffmann z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i zespołu EpiLab, realizowana we wpółpracy z projektem technologicznym RIVAS (3IT Fraunhofer HHI, R&D ICT) i wspierana przez Producentów.

EpiMimesisV 1

Ten artystyczny projekt zespołowy odnosi się  do nieustannej ludzkiej ambicji zdobywania wiedzy na temat "Big Data" w celu tworzenia lepszej przyszłości. Epimimesis przywołuje pojęcie mimesis jako twórczej metody łączenia sztuki, nauki i technologii w dążeniu do stworzenia nowej jakości lub ukierunkowania umysłu, pobudzania wyobraźni i refleksji. Łącząc interdyscyplinarną wiedzę naukową i ekspertyzę z kreatywnymi wizjami, strategia artystyczna mimesis służy do wyszukiwania osobistej tożsamości człowieka w ciągle zmieniającym się środowisku danych, zasilanym przez połączenie biotechnologii i rewolucji digi-tech.

Wielkim wkładem Profesora Bujnickiego jako Producenta w tę wyjątkową inicjatywę będzie dostarczanie danych naukowych, doradztwo naukowe i technologiczne oraz ekspertyza niezbędna do produkcji Dzieła.

VERTIGO STARTS to inicjatywa Komisji Europejskiej finansowana w ramach Horyzontu 2020. Jej celem jest wspieranie i rozwijanie  synergii między przedstawicielami różnych dziedzin: artystami, instytucjami kulturalnymi i naukowymi, projektami badawczo-rozwojowymi w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorstwami, inkubatorami czy fundacjami.

EpiMimesisV 2